Zerowy PIT dla młodych wejdzie w życie już od 1 sierpnia 2019 roku. Ulga podatkowa dotyczy osób, które nie skończyły 26 lat i pozostają w stosunku pracy wynikającej z umowy o pracę lub umowy zlecenie. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z programu "Bez PIT dla młodych"? Komu przysługuje zerowy podatek dochodowy?

Reklama

Na czym polega zerowy PIT dla młodych?

Program zerowego PIT-u dla młodych to zwolnienie z podatku dochodowego osób do 26 roku życia. Jest jednym z elementów "nowej piątki PIS", w której skład wchodzą również:

  • 500 plus na pierwsze dziecko,
  • trzynastka dla emerytów i rencistów,
  • niższa stawka PIT dla wszystkich podatników,
  • lokalne połączenia autobusowe.

Ulgą zostaną objęte przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Jeśli przekroczymy ten próg, podatek zostanie naliczony jedynie za nadwyżkę przychodu. W tym roku limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł, gdyż zostanie on naliczony od dnia wejścia ustawy w życie, czyli od sierpnia do grudnia.

Zwolnienie z podatku dochodowego będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczny płatników.

Kto zostanie zwolniony z podatku dochodowego?

Z zerowego podatku PIT dla młodych, będą mogły skorzystać osoby, które:

Zobacz także
  1. Nie ukończyły 26 roku życia.
  2. Są zatrudnione na postawie umowy o pracę lub umowy zlecenie.
  3. Płacą pełny podatek od dochodu na zasadach ogólnych.

Ze zwolnienia z podatku nie będą mogli skorzystać młodzi przedsiębiorcy oraz osoby zatrudnione na umowę o dzieło. Podobna sytuacja tyczy się podatników pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie lub świadczenie rehabilitacyjne.

Kiedy zerowy PIT dla młodych wejdzie w życie?

Przepisy dotyczące PIT-u zero wejdą w życie już 1 sierpnia 2019 roku. Obejmą zatem przychody uzyskane od dnia 1 sierpnia 2019 roku aż do skończenia 26 lat.

Ile zyskasz na obniżce PIT dla osób do 26 roku życia?

Wysokość podatku dochodowego w Polsce zależna jest od wysokości uzyskanego dochodu w danym roku. Istnieją dwa progi podatkowe:

  • 18 proc. – pierwszy próg podatkowy do dochodu 85 528 zł,
  • 32 proc. – drugi próg podatkowy powyżej dochodu 85 528 zł.

Młodzi do 26 lat zwolnieni będą z pierwszego progu podatku dochodowego. Oznacza to, że zyskają 18% ze swojej aktualnej pensji.

Osoby, które zarabiają minimalną krajową (2250 brutto) zyskają 133 zł miesięcznie. Podatnicy ze średnim wynagrodzeniem (4765 brutto) 355 zł miesięcznie. Maksymalnie będzie można zyskać 564 zł miesięcznie, czyli 6768 zł w skali roku.

Jak skorzystać z zerowego PIT-u dla młodych?

Aby skorzystać z ulgi podatkowej od 1 sierpnia 2019 roku trzeba będzie złożyć stosowny oświadczenie. Po jego złożeniu pracodawca przestanie pobierać z Twojego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy. Jeśli nie złożysz oświadczenia, podatek zostanie zwrócony w formie zwrotu z tytułu ulgi po rozliczeniu PIT-u za 2019 rok.

W 2020 roku zwolnienie z podatku dla osób do 26 roku życia będzie naliczane automatyczne.

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama