Party Stories
Doda w zielonej marynarce
Agnieszka Woźniak Starak w białym t-shircie na konferencji Big Brothera
beata-kozidrak
„Hotel Paradise” Ata Postek rozstała się z partnerem, ale już ma nowego! Zdradziła, jak się poznali
Michał Kostrzewski i pozostali jurorzy You Can Dance
Justyna Steczkowska z fanami
Ida Nowakowska prowadzącą "You Can Dance"
Doda
mężczyzna wrzucający pieniądze do skarbonki
©Andrey Popov/Fotolia
Styl życia

Ile wynosi składka emerytalna i kiedy jest opłacana?

Składka emerytalna jest obowiązkowym świadczeniem na ubezpieczenia społeczne. Wynosi 19,52% wynagrodzenia brutto pracownika i opłacana jest w równym wymiarze przez pracownika i pracodawcę.

Składka emerytalna jest obowiązkowym świadczeniem na ubezpieczenia społeczne. Wynosi 19,52% wynagrodzenia brutto pracownika i opłacana jest w równym wymiarze przez pracownika i pracodawcę.

Składka emerytalna: ile wynosi?

Obecnie składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy wymiaru składki, czyli wynagrodzenia brutto pracownika. Maksymalna roczna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne na dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Ubezpieczony i płatnik składki, czyli co do zasady pracodawca, ponoszą jej koszt w wysokości po 9,76%.

Składka emerytalna: kiedy jest opłacana?

Składka emerytalna jest obowiązkową składką na ubezpieczenia społeczne. Odprowadzana jest comiesięcznie, a jej koszty w równej wysokości ponosi ubezpieczony i pracodawca. Obowiązek jej opłacania dotyczy tak pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, jak i zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia.

Składka ta jest opłacana:

  • do 10. dnia następnego miesiąca przez osoby fizyczne, które opłacają składkę wyłącznie za siebie,
  • do 5. dnia następnego miesiąca – ten termin obowiązuje dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
  • do 15. dnia następnego miesiąca opłacana jest przez pozostałe podmioty.

Składka emerytalna przekazywana jest w całości do ZUS, jeśli pracownik nie dokonał wyboru otwartego funduszu emerytalnego. W przeciwnym razie na konto ZUS trafia 12,22%, natomiast na rzecz OFE – na subkonto w ZUS – 7,3%.

 

Składkę emerytalną opłacaną przez pracownika – podobnie jak pozostałe składki na ZUS – pracodawca potrąca od wynagrodzenia i przelewa na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych razem z pozostałymi składkami. 

wrzucanie pieniędzy do skarbonki
©dundersztyc/Fotolia
Styl życia
Ile wynosi składka rentowa i kiedy jest opłacana?
Składka rentowa należy do obowiązkowych świadczeń na ubezpieczenia społeczne. Obowiązek ten dotyczy pracowników w rozumieniu kodeksu pracy, ale także zleceniobiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Składka rentowa należy do obowiązkowych świadczeń na ubezpieczenia społeczne. Obowiązek ten dotyczy pracowników w rozumieniu kodeksu pracy, ale także zleceniobiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą. Składka rentowa: ile wynosi? Obecnie składka rentowa wynosi 8%. Ciężar ten ponoszony jest w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składki przez ubezpieczonego oraz 6,5% podstawy wymiaru składki przez płatnika składki . Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz podlegające tej składce dobrowolnie ponoszą jej ciężar w całości ze środków własnych.   Podstawa wymiaru składki to wynagrodzenie brutto pracownika. Nie może ona jednak przekroczyć trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy. W momencie przekroczenia tej kwoty w kolejnych miesiącach składki z tytułu ubezpieczenia rentowego nie będą pobierane. Składka rentowa: kiedy jest opłacana? Do opłacania składki rentowej zobowiązani są pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, a także zleceniobiorcy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą . Składka ta jest opłacana: do 10. dnia następnego miesiąca przez osoby fizyczne , które opłacają składkę wyłącznie za siebie, do 5. dnia następnego miesiąca – ten termin obowiązuje dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, do 15. dnia następnego miesiąca przez pozostałe podmioty. Składkę rentową w części przypadającej na pracownika przelewa do ZUS pracodawca. Kwota składki rentowej płaconej przez zatrudnionego (1,5%) potrącana jest z pensji.

uścisk dłoni z lekarzem
©Stasique/Fotolia
Styl życia
Ile wynosi składka chorobowa i kiedy jest opłacana?
Składka chorobowa jest obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych w oparciu umowę o pracę, natomiast dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest dobrowolna. Wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki, czyli przychodu.

Składka chorobowa jest obowiązkową składką na ubezpieczenie społeczne dla pracowników zatrudnionych w oparciu umowę o pracę, natomiast dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest dobrowolna. Wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki, czyli przychodu. Składka chorobowa: kiedy jest opłacana? Składka chorobowa jest obowiązkowa dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Jest jedyną składką, której koszt ponosi w pełni sam pracownik. Jej płatnikiem, czyli podmiotem zobowiązanym do jej odprowadzania, jest jednak pracodawca . To znaczy, że chorobowe jest potrącane z wynagrodzenia pracownika. Składki na ubezpieczenie chorobowe muszą być odprowadzone, podobnie jak pozostałe składki na ubezpieczenia społeczne : do 10. dnia następnego miesiąca – dla osób fizycznych, które opłacają składkę wyłącznie za siebie, do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, do 15. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych podmiotów. Składce chorobowej podlegają dobrowolnie osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą . Mogą być objęte tym ubezpieczeniem, jeśli podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.   Opłacanie ubezpieczenia chorobowego pozwala na otrzymanie zasiłku chorobowego z ZUS w przypadku choroby potwierdzonej zwolnieniem lekarskim. Chorobowe nie ma nic wspólnego z dostępem do służby zdrowia – za możliwość skorzystania z opieki lekarskiej w ramach NFZ odpowiada opłacanie składki zdrowotnej .   Dobrowolnie mogą opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenia, z wyjątkiem uczniów i studentów do 26. roku życia. Składka chorobowa: ile wynosi? Obecnie składka chorobowa wynosi 2,45% podstawy wymiaru składki. Podstawę do obliczania jej wymiaru stanowi, podobnie...

wrzucanie oszczędności do skarbonki
©dundersztyc/Fotolia
Styl życia
Ile wynosi składka wypadkowa i kiedy jest opłacana?
Składka na ubezpieczenie wypadkowe opłacana jest w całości przez płatnika, czyli pracodawcę. Wysokość składki wypadkowej jest uzależniona od ryzyka związanego z wykonywaną działalnością, a także zależy od liczby zgłaszanych do ubezpieczenia pracowników. Ustalana jest na dany rok składkowy i obowiązuje od 1 kwietnia do 31 marca.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe opłacana jest w całości przez płatnika, czyli pracodawcę. Wysokość składki wypadkowej jest uzależniona od ryzyka związanego z wykonywaną działalnością, a także zależy od liczby zgłaszanych do ubezpieczenia pracowników. Ustalana jest na dany rok składkowy i obowiązuje od 1 kwietnia do 31 marca. Składka wypadkowa: ile wynosi? Wysokość procentowa składki wypadkowej uzależniona jest od stopnia ryzyka ustalonego dla danej grupy działalności. Od kwietnia 2015 roku wynosi od 0,4% do 3,6% podstawy wymiaru składki. Stawki te obowiązują do 31 marca 2016 r.   Podstawę do obliczenia wymiaru składki stanowi dochód pracownika . Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika, który zgłasza do tego ubezpieczenia do 9 ubezpieczonych, wynosi 50% najwyższej stopy procentowej dla konkretnej grupy działalności, czyli 1,80%. Dla zgłaszającego co najmniej 10 ubezpieczonych, stopę procentową ustala ZUS , jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla danej grupy działalności, wskaźnika korygującego, ustalonego dla płatnika składek.   Płatnicy składek niepodlegający wpisowi do rejestru REGON , bez względu na liczbę osób zgłoszonych do tego ubezpieczenia pracowników, uiszczają 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli również 1,80%. Składka wypadkowa: kiedy jest opłacana? Składce wypadkowej podlegają obowiązkowo pracownicy zatrudnieni w oparciu umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również osób zatrudnionych na umowę zlecenia , jeśli to zlecenie wykonywane jest w siedzibie firmy. Nie dotyczy to jednak uczniów i studentów do 26. roku życia.   Składka na ubezpieczenie wypadkowe opłacana jest z własnych środków wyłącznie przez płatnika składek . Ubezpieczony nie ponosi więc z tego tytułu żadnych kosztów. Jest...

Nasze akcje
Delia My Cream
Styl życia

Krem idealnie dopasowany? Zrób go sama, z Delią to łatwe!

Partner
Macchia marki Tubądzin - wystrój we włoskim stylu
Styl życia

Mieszkanie inspirowane słoneczną Italią. Styl, który pokochały gwiazdy!

Partner
lenor-fresh-air-efect
Fleszstyle

Jak urządzić wnętrze, by zawsze zachwycało świeżością?

Partner
dax-cashmere-podklad-moon-blink
Fleszstyle

Klaudia El Dursi i Marcelina Zawadzka pokochały ten drogeryjny podkład i bazy pod makijaż!

Partner
Motorola moto g100
Styl życia

Uwielbiasz spędzać czas z przyjaciółmi? Wiemy, co zrobić, żeby te spotkania dawały ci jeszcze więcej radości!

Partner