mężczyzna w garniturze na tylnym siedzeniu
©bokan/fotolia
Styl życia

Kiedy podróż służbowa wlicza się w czas pracy?

Podróż służbowa, rozumiana jako przejazd z miejsca pracy do miejsca docelowego, wlicza się w standardowy czas pracy, o ile przypada na rozkładowe godziny pracy. Podróże służbowe wiążą się więc z wypłatą za nadgodziny jedynie za czas spędzony faktycznie na wykonywaniu zleconego zadania w miejscu docelowym ponad rozkładowe godziny pracy.

Podróż służbowa, rozumiana jako przejazd z miejsca pracy do miejsca docelowego, wlicza się w standardowy czas pracy, o ile przypada na rozkładowe godziny pracy. Podróże służbowe wiążą się więc z wypłatą za nadgodziny jedynie za czas spędzony faktycznie na wykonywaniu zleconego zadania w miejscu docelowym ponad rozkładowe godziny pracy.

Czas pracy: definicja

Aby określić, czy podróż służbowa wlicza się do czasu pracy, konieczne jest ustalenie, czym jest czas pracy. Ustawodawca czas pracy określa jako „czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy”.

Podróż służbowa a czas pracy

Wykonanie zadania w ramach delegacji związane jest z koniecznością dotarcia do konkretnego miejsca, gdzie praca ma być wykonywana. Podróż służbową należy więc rozumieć jako przejazd z jednego miejsca na drugie.

 

W czasie samej podróży pracownik nie pozostaje do dyspozycji pracodawcy i nie wykonuje żadnej pracy. Nie można więc uznać, że sama podróż i czas spędzony podczas delegacji nieprzeznaczony na wykonanie zleconego zadania jest czasem pracy.

 

Sąd Najwyższy uznał, że do czasu pracy może wliczać się czas spędzony na dotarciu do danego miejsca, ale tylko w rozkładowych godzinach pracy. Jeśli więc sama podróż przypada na okres przed tymi godzinami lub po nich – nie wlicza się w czas pracy.

Podróż służbowa a czas pracy: nadgodziny

Problemem praktycznym związanym z podróżami służbowymi i czasem pracy jest rozliczanie godzin faktycznie poświęconych na pracę, co ma wpływ na ustalanie należności za ewentualne nadgodziny.

 

Nadgodziny to jedynie ten czas spędzony na delegacji, w którym pracownik świadczy pracę ponad standardowy czas pracy. Godzin spędzonych w samej podróży z jednego miejsca do drugiego nie można wliczyć do nadgodzin, jednak pracodawca musi przestrzegać prawa pracownika do odpoczynku – 11-godzinnego dobowego oraz 35-godzinnego tygodniowego. Podróż przypadająca ponad rozkładowe godziny pracy nie daje prawa do naliczenia wynagrodzenia za nadgodziny, a jedynie uszczupla czas przeznaczony na odpoczynek. Z tego tytułu można się domagać dodatkowych dni wolnych od pracy.

mężczyzna naprawia samochód
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jak odzyskać przepracowane nadgodziny?
Odbiór nadgodzin następuje poprzez ustalenie dodatkowych dni wolnych od pracy, lub poprzez wypłatę dodatku do wynagrodzenia za ten czas. Dodatkowy dzień wolny otrzymuje pracownik na swój wniosek, ale również może zostać mu przydzielony odgórnie, bez jego zgody. Wówczas jednak dostaje wolne w wymiarze 150% przepracowanych godzin nadliczbowych.

Odbiór nadgodzin następuje poprzez ustalenie dodatkowych dni wolnych od pracy, lub poprzez wypłatę dodatku do wynagrodzenia za ten czas. Dodatkowy dzień wolny otrzymuje pracownik na swój wniosek, ale również może zostać mu przydzielony odgórnie, bez jego zgody. Wówczas jednak dostaje wolne w wymiarze 150% przepracowanych godzin nadliczbowych. Jak odebrać nadgodziny: regulacje prawne Regulacje dotyczące czasu pracy znajdują się w kodeksie pracy ( tutaj dostępny tekst ustawy). Jest to czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy – w zakładzie pracy, ewentualnie w innym miejscu – na delegacji czy podczas dyżuru w innym miejscu. Zasadniczo praca powinna być wykonywana, w pełnym wymiarze czasu pracy, do 8 h dziennie i 40 h tygodniowo. Możliwe jest jednak inne określenie tego czasu w regulaminie pracy – wówczas czas ujęty w tym rozkładzie nie jest pracą w nadgodzinach . Konieczne jest jednak przestrzeganie dziennych i dobowych norm odpoczynku – 35 h nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu, obejmującego co najmniej 11 h nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Przepracowany w nadgodzinach czas można odzyskać biorąc dodatkowy dzień wolnego. Można również odebrać za ten czas wynagrodzenie, odpowiednio powiększone. Jak odebrać nadgodziny: dodatkowe dni wolne Za przepracowane godziny nadliczbowe pracodawca , na wniosek pracownika, może mu udzielić dodatkowych dni wolnych – w tym samym wymiarze, czyli godzina za godzinę. Nie przysługuje więc dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.   Termin udzielenia dodatkowych dni wolnych nie jest ustalony prawnie, najlepiej więc, gdy pracownik i pracodawca dojdą w tej kwestii do porozumienia. Jeśli jednak brak takiego porozumienia, odebranie dni wolnych powinno nastąpić w ciągu okresu rozliczeniowego lub ewentualnie w ciągu danego roku kalendarzowego. Może więc nastąpić w okresie rozliczeniowym późniejszym niż...

kobieta późną nocą pracuje przed komputerem
©contrastwerkstatt/fotolia
Styl życia
Jak są płatne nadgodziny?
Za pracę w nadgodzinach, czyli powyżej ustalonego w umowie o pracę czasu, należy się wynagrodzenie powiększone o dodatek. Wynosi on, w zależności od sytuacji, 100% lub 50% stawki godzinowej pracownika, doliczonej do podstawowej stawki godzinowej.

Za pracę w nadgodzinach, czyli powyżej ustalonego w umowie o pracę czasu, należy się wynagrodzenie powiększone o dodatek. Wynosi on, w zależności od sytuacji, 100% lub 50% stawki godzinowej pracownika, doliczonej do podstawowej stawki godzinowej. Nadgodziny: kiedy dodatkowy czas pracy stanowi godziny nadliczbowe To, czym są nadgodziny, określa kodeks pracy . Zgodnie z nim nadgodziny stanowi czas przepracowany ponad normę czasu pracy, czyli praca ponad ustaloną liczbę godzin pracy w tygodniu. W razie wykonywania pracy na niepełny etat, w umowie określa się, jaka liczba godzin dodatkowych uprawnia do pobrania dodatku do wynagrodzenia . Nie stanowi natomiast godzin nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia z pracy, udzielony na wniosek pracownika w celu załatwienia przez niego spraw osobistych.   Czas spędzony na dyżurze, czyli pozostawania w gotowości do pracy, jeśli jednak pracownik jej wówczas nie wykonywał, nie jest wliczany do liczby godzin pracy, od której przekroczenia zależy naliczenie dodatkowej stawki za nadgodziny. Jeśli jednak dyżur nie jest wykonywany w domu, a w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym przez pracodawcę miejscu, wówczas za czas spędzony na dyżurze przysługuje dodatkowy czas wolny od pracy . W razie braku możliwości udzielenia dodatkowego czasu wolnego przysługuje ustalone z pracodawcą wynagrodzenie za czas spędzony na dyżurze. Jeśli takiej stawki nie ustalono – jest to 60%. Godziny nadliczbowe: ile wynosi dodatek W sytuacji pracy w nadgodzinach do wynagrodzenia przysługuje dodatek w wysokości: 100% za pracę w nocy, pracę w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, oraz w dniu wolnym dla niego od pracy, jeśli został przydzielony zamiast pracy w niedzielę lub święto, 50% - jeśli praca w nadgodzinach nie spełnia warunków dla płatności dodatku w wysokości 100%. Kiedy więc pracownik ustalił z pracodawcą,...

Curriculum vitae (cv)
Fotolia
Styl życia
Zmiany w Kodeksie Pracy 2019 – nowe zasady przyznawania urlopu
Zmiany w Kodeksie Pracy 2019 – nowe zasady przyznawania urlopu

Nowy kodeks pracy 2019 wprowadzi wiele ważnych zmian w prawach i obowiązkach pracowników. Najważniejsze z nich to ujednolicenie okresu urlopu przyznawanego pracowników i brak możliwości przenoszenia urlopu na kolejne lata. Zmiany w prawie pracy obejmą również takie kwestie jak rozliczenia za nadgodziny czy rodzaje umów. Nowy kodeks pracy 2019 Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy pracowała przez 18 miesięcy nad propozycją znowelizowania ustawy. Zaproponowane zmiany w prawie pracy  zostały uznane za tak kontrowersyjne, że z pewnością nie zostaną przyjęte w całości. Projekt nowelizacji ustawy nie przypadł do gustu ani pracodawcom, ani związkom zawodowym. Podjęto więc decyzję, że tylko niektóre rozwiązania zostaną wprowadzone do Kodeksu Pracy i nastąpi to etapowo. Jakie to będą rozwiązania jeszcze nie wiadomo. Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed przyznał, iż nie ma szans, aby prace nad nowym Kodeksem Pracy rozpoczęły się w tej kadencji. "To jest przed nami, w tej kadencji parlamentu już to się nie uda, ale myślę, że następna kadencja do tego wróci." Zmiany w urlopach 2019 Najważniejszą zmianą w kodeksie pracy jest zniesienie podziału długości urlopu w oparciu o staż pracy . Do tej pory osoby ze stażem wynoszącym minimum 10 lat miały prawo do 26 dni urlopu rocznie, reszta jedynie do 20 dni. Znowelizowana ustawa z 2019 roku ma wprowadzić dla każdego ten sam wymiar urlopu – 26 dni, bez względu na ilość przepracowanych lat. Dodatkowo ma zostać wprowadzony obowiązek wykorzystania urlopu w tym samym roku kalendarzowym . Nie będzie możliwości pozostawienia urlopu wypoczynkowego na następne lata. Będzie go można przesunąć tylko w wyjątkowych sytuacjach. Pracownik nie będzie miał możliwości...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner