mężczyzna w niebieskiej koszuli
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Przymus bezrobocia. Gdy gotów jesteś przyjąć każdą pracę

Bezrobocie przymusowe polega na niemożności znalezienia pracy, mimo że osoba akceptuje sytuację na rynku pracy, potencjalne warunki pracy i wynagrodzenie. To normalne, że zawsze i w każdym państwie istnieje pewien odsetek ludzi bezrobotnych – wiąże się to z likwidowaniem niektórych branż przemysłu, tworzeniem nowych, wahaniami aktywności siły roboczej.

Bezrobocie przymusowe polega na niemożności znalezienia pracy, mimo że osoba akceptuje sytuację na rynku pracy, potencjalne warunki pracy i wynagrodzenie. To normalne, że zawsze i w każdym państwie istnieje pewien odsetek ludzi bezrobotnych – wiąże się to z likwidowaniem niektórych branż przemysłu, tworzeniem nowych, wahaniami aktywności siły roboczej.

 

Krótko mówiąc – bezrobocie naturalne występuje w gospodarce, kiedy zachowana jest rynkowa równowaga. Jednak gdy bezrobocie zaczyna przerastać normalny poziom równowagi, mówimy o bezrobociu przymusowym.

Rodzaje bezrobocia przymusowego

Na bezrobocie przymusowe składają się inne rodzaje bezrobocia:

  • bezrobocie sezonowe,
  • bezrobocie strukturalne,
  • bezrobocie technologiczne.

Bezrobocie sezonowe

Bezrobocie sezonowe zależy od pór roku i zmian pogodowych. Występuje w branżach, które są uzależnione np. od wegetacji roślin, odpowiedniej pogody itd. Najczęściej dotyka osób pracujących w budownictwie, rolnictwie i przetwórstwie. Współwystępuje także z wejściem na rynek pracy absolwentów szkół. Zwykle od kwietnia sukcesywnie przybywa z każdym miesiącem absolwentów szkół średnich, zawodowych, techników, szkół policealnych i szkół wyższych.

Bezrobocie strukturalne

Bezrobocie strukturalne powstaje w wyniku różnic między podażą a popytem pracy, czyli gdy jest więcej zakładów, które produkują określone dobra, niż zapotrzebowanie na nie. Po zmianie ustrojowej bezrobocie strukturalne w Polsce pojawiło się głównie w wyniku likwidacji państwowych gospodarstw rolnych, czyli PGRów.

Bezrobocie technologiczne

Bezrobocie technologiczne z kolei wynika z postępu technologicznego. Dzięki rozwojowi nowych technologii, praca może być wykonywana szybciej i mniejszym nakładem kosztów przez maszyny niż przez ludzi. Optymiści twierdzą, że ma charakter tymczasowy, ponieważ każdy zastąpiony przez maszynę pracownik zostaje przydzielony do innego zajęcia. Pesymiści widzą w tym procesie początek końca pracy jako takiej.

mężczyzna pracuje przed komputerem
©Minerva Studio/Fotolia
Styl życia
Rodzaje systemów czasu pracy: podstawowy, równoważny, w ruchu ciągłym, zadaniowy, weekendowy
Przepisy prawa pracy przewidują różne systemy czasu pracy. Zasadą powinien być system podstawowy, przewidujący pracę 8 h dziennie i 40 h w tygodniu, jednak jeśli spełnione są określone prawem warunki, to czas ten można modyfikować, poprzez wprowadzenie szczególnych systemów czasu pracy.

Przepisy prawa pracy przewidują różne systemy czasu pracy. Zasadą powinien być system podstawowy, przewidujący pracę 8 h dziennie i 40 h w tygodniu, jednak jeśli spełnione są określone prawem warunki, to czas ten można modyfikować, poprzez wprowadzenie szczególnych systemów czasu pracy. System czasu pracy: rodzaje System czasu pracy to zespół norm, które regulują czas pracy w konkretnym zakładzie. Rodzaje systemów pracy wskazuje kodeks pracy (pełny tekst ustawy dostępny jest tutaj). Są to: system podstawowy, system równoważny, w ruchu ciągłym, system przerywanego czasu pracy, system zadaniowy, system skróconego tygodnia pracy, oraz „pracy weekendowej”. Stosowanie innego systemu niż podstawowy musi być szczególnie uzasadnione – rodzajem wykonywanej pracy czy koniecznością organizacyjną .   Odrębnym systemem pracy jest system zmianowy. Można go stosować w połączeniu z każdym wskazanym powyżej systemem. System czasu pracy: system podstawowy System podstawowy to najczęściej stosowany system pracy, uregulowany w art. 129 KP. Przewiduje on, że czas pracy nie może przekraczać 8 h dziennie i przeciętnie 40 h tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Dotyczy to oczywiście pełnego etatu . Praca wykonywana dłużej niż według tak ustalonych norm jest pracą w nadgodzinach, stosuje się więc do niej odpowiednie przepisy – wynagrodzenia za nadgodziny itp. System czasu pracy: system równoważny Występuje on w trzech rodzajach: podstawowy – po 12 h na dobę, związany z pracą przy dozorze urządzeń i pogotowie pracy – 16 h, oraz związany z pracą przy pilnowaniu mienia, dozorze osób, zakładowych strażach pożarnych i zakładowych służbach pomocniczych – do 24 h. Dzięki temu systemowi pracę można w niektóre dni wydłużyć, w niektóre zaś skrócić, i...

Dłoń na laptopie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jak oblicza się długość stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu?
Staż pracy to warunek, od którego zależy między innymi wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Osoby, których staż pracy wynosi 10 lat lub więcej mają prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku. Tym, którzy przepracowali mniej niż 10 lat, przysługuje 20 dni. Do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się też lata nauki.

Staż pracy to warunek, od którego zależy między innymi wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. Osoby, których staż pracy wynosi 10 lat lub więcej mają prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego w roku. Tym, którzy przepracowali mniej niż 10 lat, przysługuje 20 dni. Do okresu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się też lata nauki. Jak oblicza się staż pracy? – podstawowe kryterium Długość stażu pracy to liczba lat, podczas których pracownik był zatrudniony na umowę o pracę . Nie ma znaczenia to, czy pracownik był zatrudniony u innego pracodawcy ani to czy zdarzyło się, że pomiędzy rozwiązaniem jednego stosunku o pracę a nawiązaniem kolejnego były przerwy. Ukończona szkoła a długość stażu pracy Do liczby przepracowanych lat należy doliczyć lata poświęcone na zdobycie wykształcenia. Liczba tych lat zależy od rodzaju ukończonej szkoły.   Ukończenie zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej to dodatkowe lata, których liczba wynosi tyle, ile wynosił przewidziany programem okres trwania nauki, maksymalnie 3 lata.   Ukończenie średniej szkoły zawodowej sprawia, że do okresu zatrudnienia można doliczyć przewidziany programem czas trwania nauki. Nie może to jednak być więcej niż 5 lat.   Osoby, które ukończyły średnią szkołę zawodową dla absolwentów zasadniczych (i równorzędnych) szkół zawodowych, doliczają sobie 5 lat.   Absolwenci średniej szkoły ogólnokształcącej doliczają dodatkowo 4 lata, szkoły policealnej – 6 lat, a szkoły wyższej – 8.   Zawsze bierze się pod uwagę najwyższy poziom ukończonej szkoły, okresy nauki nie podlegają sumowaniu.   Jeśli więc jesteś absolwentem szkoły wyższej i po raz pierwszy zostajesz zatrudniony na umowę o pracę, twój staż pracy wynosi 8 lat. Przysługuje ci 20 dni urlopu wypoczynkowego . Jednak...

kobieta w biurze
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Czym jest zjawisko próżniactwa społecznego?
Próżniactwo społeczne wpływa na efekty pracy w zespole. Przyczyną występowania tego zjawiska jest rozproszenie odpowiedzialności.

Próżniactwo społeczne wpływa na efekty pracy w zespole. Przyczyną występowania tego zjawiska jest rozproszenie odpowiedzialności. Co to jest próżniactwo społeczne? O próżniactwie społecznym można mówić, gdy członkowie grupy wkładają mniej wysiłku w realizację zadania, współdziałając, niż gdy muszą pracować samodzielnie. Skutkuje to gorszymi efektami pracy grupy i podejmowaniem złych decyzji. To zachowanie jest wynikiem przekonania, że bycie częścią grupy utrudnia ocenę wkładu pracy pojedynczej osoby . To ułatwia realizację trudnych zadań, ale wpływa niekorzystnie na wykonanie tych łatwych. W przypadku trudnego zadania zadanie zostanie wykonane lepiej, ponieważ nie zwraca się uwagi na ocenę. Pracownicy są spokojniejsi, co powoduje zmniejszenie prawdopodobieństwa ulegnięcia presji trudnego zadania. Co wpływa na próżniactwo społeczne? Przyczyną próżniactwa jest rozproszenie odpowiedzialności. Wysiłek poszczególnych osób jest tym mniejszy, im trudniej zmierzyć wkład każdego z wykonawców w efekt końcowy. Wpływ ma także to, czy wykonawca jest przekonany o tym, że jego wkład pracy ma znaczenie dla ogólnego wyniku, który zostanie osiągnięty we współpracy. Motywacja do działania wynika z przekonania o korzyści i o tym, że zysk grupy przełoży się na zysk każdego z jej członków. Próżniactwo społeczne występuje w sporcie, w zawodach wymagających kreatywnego myślenia i w trakcie formułowania przekonań. Stopień próżniactwa zależy od charakteru osoby, ambicji, relacji między członkami grupy i atmosfery w pracy.   Próżniactwo społecznie nie występuje w grupie, która jest spójna, oraz w zespołach, które realizują zadania wymagające różnych umiejętności i doświadczenia. Wtedy praca jest efektywna, ponieważ następuje zjawisko synergii, gdy współdziałanie czynników jest większe niż suma indywidualnych działań. Przykład...

Nasze akcje

Poznaj Huawei Mobile Services i ciesz się wyjątkowymi funkcjami w przyjaznym ekosystemie

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
Newsy

Stylowy prezent dla mężczyzny? Łączy w sobie design i praktyczność

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner
Newsy

To zdrowy i ekologiczny nawyk, który pozwoli ci zadbać o siebie i środowisko

Partner
Newsy

Bo należy ci się komfort! Zabiegi EMSELLA i EXILIS ULTRA 360 na nietrzymanie moczu

Partner