Mężczyzna siedzi nad wodą
Pixabay/Unsplash/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia

Przyczyny lęku przed bliskością: negatywne doświadczenia i syndrom DDA i DDD

Lęk przed bliskością może być powodem problemów w nawiązaniu i utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Rzutuje on zarówno na przyjaźń, jak i na miłość. Przyczyny lęku przed bliskością często są irracjonalne. Ich źródłem może być wychowanie lub wcześniejsze złe doświadczenia w relacjach z innymi.

Lęk przed bliskością może być powodem problemów w nawiązaniu i utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. Rzutuje on zarówno na przyjaźń, jak i na miłość. Przyczyny lęku przed bliskością często są irracjonalne. Ich źródłem może być wychowanie lub wcześniejsze złe doświadczenia w relacjach z innymi.

Unikający styl przywiązania przyczyną lęku przed bliskością

Dzieciństwo jest źródłem wielu schematów, które przenosimy do dorosłego życia. Te najwcześniejsze doświadczenia często są głęboko zakorzenione w naszej psychice i nieświadomie stosujemy je w dorosłym życiu, mimo że nie zawsze są adekwatne do sytuacji. Jednym z przejawów przenoszenia schematu z relacji z rodzicami na relacje z przyjacielem lub partnerem jest właśnie lęk przed bliskością. Jego występowanie tłumaczy się nieprawidłowym wzorcem więzi między dzieckiem i jego opiekunem (najczęściej matką): unikającym stylem przywiązania.

 

Unikający styl przywiązania powstaje wtedy, kiedy dziecko jest odrzucane przez matkę i karane za każdą próbę nawiązania z nią bliskiego kontaktu, np. kiedy dziecko próbuje się przytulić, matka reaguje krzykiem lub nie odwzajemnia czułości. Dziecko uczy się wtedy ignorować matkę, powstrzymuje się od kolejnych prób zbliżenia się do niej. Może to prowadzić do społecznego wycofania, a nawet choroby sierocej. W dorosłym życiu takie osoby mają problem z budowaniem intymnej relacji opartej na zaufaniu. Często brak im inicjatywy w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów, ich związki są krótkotrwałe i powierzchowne. Osoby takie mają też skłonność do poświęcania się pracy kosztem relacji z innymi ludźmi.

Syndrom DDA lub DDD a zaburzenia przywiązania

Innym przykładem wpływu dzieciństwa na umiejętność wchodzenia w bliskie relacje jest syndrom dorosłego dziecka alkoholika (DDA) lub dorosłego dziecka z rodziny dysfunkcyjnej (DDD). Ponieważ rodzina z problemem alkoholowym lub inną poważną dysfunkcją (np. inny nałóg, choroba, przemoc) funkcjonuje w zaburzony sposób, u dziecka wychowanego w niej wykształcają się specyficzne wzorce przeżywania uczuć np. w relacjach z ludźmi. Często osoby takie są zaangażowane w związek dopóki dostarcza on silnych emocji: ekscytacji, niepewności. W momencie, kiedy związek w naturalny sposób z fazy zauroczenia przechodzi do etapów o mniejszym natężeniu emocji, osoba z dysfunkcyjnej rodziny traci nim zainteresowanie lub zaczyna odczuwać obawę, że relacja się psuje. W rzeczywistości kolejne etapy związku wymagają budowania intymności i bliskości, nie tylko fizycznej, lecz przede wszystkim emocjonalnej. Osoba z dysfunkcyjnej rodziny obawia się, że im bardziej zbliży się do drugiej osoby, tym bardziej bolesne będzie dla niej odrzucenie. Brak jej ponadto umiejętności konstruktywnego budowania więzi, co też może być przyczyną lęku przed bliskością.

Złe doświadczenia w dorosłym życiu przyczyną lęku przed bliskością

Lęk przed bliskością mógł też powstać wskutek złych doświadczeń w relacjach z innymi ludźmi. Osoba, która otworzyła się na drugiego człowieka, stworzyła z nim bliską więź, a następnie doświadczyła z jego strony zdrady, porzucenia, przemocy fizycznej lub psychicznej, może w innych relacjach zachowywać przesadny dystans z obawy, że sytuacja się powtórzy. Jeśli tego typu doświadczeń było więcej albo były one bardzo intensywne, lęk przed bliskością może być szczególnie silny. Z lękiem przed bliskością można sobie jednak poradzić.

Para trzymająca się za dłonie
Pixabay/Matlachu/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Jak radzić sobie z lękiem przed bliskością?
Lęk przed bliskością sprawia, że boimy się angażować w związki. Przyczyny lęku często mają źródło w dzieciństwie albo wynikają z poprzednich nieudanych związków z innymi ludźmi. Nie należy jednak traktować lęku przed bliskością jako czegoś normalnego. Bliskość nie musi boleć.

Lęk przed bliskością sprawia, że boimy się angażować w związki. Przyczyny lęku często mają źródło w dzieciństwie albo wynikają z poprzednich nieudanych związków z innymi ludźmi. Nie należy jednak traktować lęku przed bliskością jako czegoś normalnego. Bliskość nie musi boleć. Lęk przed bliskością – nazwij to, czego rzeczywiście się boisz Lęk przed bliskością w pewnym stopniu jest naturalny. Chroni przed wchodzeniem w związki, które mogą przynieść cierpienie. Jeśli jednak jest on irracjonalny, może odstraszać od głębszej relacji z osobą, którą uważamy za atrakcyjną i o której wiemy, że jest godna zaufania.   Różnica między lękiem  a strachem polega na tym, że lęk jest obawą przed czymś nieokreślonym, natomiast strach zawsze jest przed czymś konkretnym. Żeby poradzić sobie z lękiem, zidentyfikuj i nazwij przedmiot swojej obawy. Lęk zamieniony w strach jest łatwiejszy do przezwyciężenia. Zastanów się, która z wymienionych poniżej rzeczy w największym stopniu wzbudza u ciebie negatywne emocje: niechęć, złość, żal, poczucie winy, wstyd, chęć unikania lub ucieczki: Odrzucenie – kiedy tylko partner lepiej cię pozna, może uznać, że nie chce z tobą być. Porzucenie – kiedy nawiążesz z partnerem bliską więź, może on zmienić zdanie i zostawić cię. Zdrada – partner może poznać kogoś innego i wejść w nim intymną relację fizyczną lub psychiczną. Utrata własnej tożsamości – potrzeby partnera mogą okazać się ważniejsze niż twoje, twoje życie stanie się podporządkowane jego pasjom, aspiracjom, pracy, w praktycznych aspektach związku (wychowanie dzieci, gotowanie, urządzenie mieszkania) będzie on miał do powiedzenia więcej niż ty, będziecie utrzymywali bliższy kontakt z jego rodziną niż z twoją. Konieczność...

Dziewczyna na polu zboża
Pixabay/Greyerbaby/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Dorosłe dzieci alkoholików – objawy syndromu DDA
Syndrom DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików, to zespół objawów wspólnych dla osób, które dorastały w rodzinach z problemem alkoholowym. Sposób myślenia i zachowania osób dotkniętych syndromem DDA utrudnia im bądź uniemożliwia prowadzenie stabilnego i satysfakcjonującego życia.

Syndrom DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików, to zespół objawów wspólnych dla osób, które dorastały w rodzinach z problemem alkoholowym. Sposób myślenia i zachowania osób dotkniętych syndromem DDA utrudnia im bądź uniemożliwia prowadzenie stabilnego i satysfakcjonującego życia. Lista 13 cech DDA (dorosłych dzieci alkoholików) – The Laundry List Tony A., założyciel ruchu DDA, opisał 13 cech wspólnych dla dorosłych osób, które wychowywały się w rodzinie alkoholowej. Są to: 1. Poczucie wyizolowania i obawa przed autorytetami. 2. Poszukiwanie akceptacji nawet kosztem utraty poczucia własnej tożsamości. 3. Strach przed złością i krytyką. 4. Skłonność do nałogów i zachowań kompulsywnych, wiązanie się z innymi osobami uzależnionymi albo o obsesyjnej osobowości, np. pracoholikami. 5. Stawianie się w roli ofiar i przyciąganie osób, które przyjmą rolę wybawicieli lub oprawców. 6. Nadmiernie rozwinięte poczucie odpowiedzialności i poczucie, że sprawy innych są ważniejsze od naszych. 7. Poczucie winy, kiedy walczy się o swoje. 8. Uzależnienie od stanu napięcia (podekscytowania lub zdenerwowania). 9. Mylenie miłości ze współczuciem i litością. Wchodzenie w związek, żeby kogoś „uratować”. 10. Wypieranie przeżyć z dzieciństwa i nieumiejętność przeżywania ich na nowo i adekwatnej oceny. 11. Ocenianie samego siebie surowo i niskie poczucie własnej wartości . 12. Lęk przed opuszczeniem i uczuciami związanymi z porzuceniem, których w dzieciństwie doświadczało się od chorych ludzi, niedostępnych emocjonalnie. 13. Nastawienie raczej na reagowanie niż na działanie. Syndrom DDA a syndrom DDD Również inne dysfunkcje rodzinne mogą prowadzić do wystąpienia objawów...

Kobieta w swetrze
Pixabay/holdosi/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Kim są dorosłe dzieci alkoholików, czyli syndrom DDA
Syndrom DDA występuje u osób, które wychowywały się w rodzinie, w której przynajmniej jedna osoba była uzależniona od alkoholu. Działanie według schematów wyniesionych z takiego domu prowadzi do cierpienia, poczucia pustki, wypalenia zawodowego i emocjonalnego. Może też być przyczyną wchodzenia w niestabilne i niedojrzałe związki i popadania w nałogi.

Syndrom DDA występuje u osób, które wychowywały się w rodzinie, w której przynajmniej jedna osoba była uzależniona od alkoholu. Działanie według schematów wyniesionych z takiego domu prowadzi do cierpienia, poczucia pustki, wypalenia zawodowego i emocjonalnego. Może też być przyczyną wchodzenia w niestabilne i niedojrzałe związki i popadania w nałogi. Charakterystyka funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym W rodzinie z problemem alkoholowym przynajmniej jedna osoba nadużywa alkoholu w sposób, który przynosi szkodę jej i pozostałym członkom rodziny. Mogą to być szkody natury emocjonalnej: poczucie zagrożenia, z powodu niemożliwych do przewidzenia zachowań osoby uzależnionej czy troska o jej zmieniający się wciąż nastrój. Zachowanie alkoholika jest też często źródłem problemów ekonomicznych rodziny: potrzebuje on pieniędzy na alkohol i może nawet posunąć się do wyprzedawania cudzych rzeczy i zaciągania długów, żeby tylko go zdobyć. Wokół tej osoby i jej problemów kręcą się wszystkie domowe sprawy. Od emocji przeżywanych przez nią zależy często bezpieczeństwo innych. Z tego względu członkowie rodziny są zaangażowani w łagodzenie konfliktów powodowanych przez uzależnionego, próbują uniknąć agresji, którą wywołuje stan upojenia alkoholowego lub podejmują działania, których celem jest dostarczenie bądź odebranie mu alkoholu. Również troska o zdrowie tej osoby i próby przekonania jej do leczenia bywają wyczerpujące.   Te wszystkie sprawy spychają na dalszy plan potrzeby dziecka, jego problemy i sukcesy. Dziecko często staje się „niewidzialne” dla pozostałych członków rodziny, musi walczyć o uwagę i ciepłe uczucia. Wykształca przy tym wiele umiejętności, które nigdzie, poza rodziną, nie będą mu przydatne,...

Nasze akcje
Newsy

Stylowy prezent dla mężczyzny? Łączy w sobie design i praktyczność

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
Newsy

Nowoczesny wymiar kobiecości? Manifestuj go zapachem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner