Party Stories
Dowód osobisty
©whitelook/Fotolia
Styl życia

Dowód tymczasowy – kiedy można go wyrobić?

Dowód osobisty zasadniczo wydawany jest jedynie osobom, które ukończyły 18 lat. Istnieje jednak możliwość, by osoba, która ukończyła 13 rok życia, uzyskała dowód tymczasowy. W uzasadnionych okolicznościach, dowód może być wyrobiony także przez młodsze osoby. Dowód tymczasowy jest ważny przez pięć lat od momentu jego wydania. Umożliwia przekraczanie granic w strefie Schengen, poświadcza obywatelstwo i zawiera numer PESEL.

Dowód osobisty zasadniczo wydawany jest jedynie osobom, które ukończyły 18 lat. Istnieje jednak możliwość, by osoba, która ukończyła 13 rok życia, uzyskała dowód tymczasowy. W uzasadnionych okolicznościach, dowód może być wyrobiony także przez młodsze osoby. Dowód tymczasowy jest ważny przez pięć lat od momentu jego wydania. Umożliwia przekraczanie granic w strefie Schengen , poświadcza obywatelstwo i zawiera numer PESEL.

Wniosek o dowód tymczasowy

Wniosek o wydanie tymczasowego dowodu osobistego w imieniu dziecka powinien złożyć jego rodzic lub opiekun prawny. Wniosek musi być podpisany zarówno przez rodzica, jak i małoletniego (jeśli ten umie już pisać). Jeśli dowód będzie wyrabiany dla dziecka młodszego niż 13 lat, przy składaniu wniosku powinni być obecni obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni, ewentualnie jeden rodzic lub opiekun z pisemną zgodą drugiego. Zgoda ta powinna być potwierdzona przez notariusza lub organ gminy.

 

Wniosek składa się w urzędzie gminy, w której jest zameldowany małoletni i opiekunowie. Jeśli nie ma miejsca zameldowania, bierze się pod uwagę ostatnie miejsce stałego pobytu. Dowód tymczasowy jest wydawany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Czas oczekiwania na dowód wynosi 30 dni. Nie można wyrobić dowodu osobistego za pośrednictwem Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dowód osobisty dla dziecka odbiera rodzic lub opiekun. Jeśli małoletni ukończył 13 lat, może osobiście odebrać swój dowód tymczasowy.

Po co wyrabiać dowód tymczasowy?

Dowód osobisty jest konieczny do podróżowania w ramach granic Unii Europejskiej, zamiast więc wyrabiać dziecku paszport, można wyrobić tymczasowy dowód osobowy. Oba dokumenty są ważne pięć lat. Dowód osobisty jest także dokumentem potwierdzającym wiek dziecka, co czasami może być przydatne, np. gdy trzeba udowodnić prawo do bezpłatnego przejazdu. Ważne jest to szczególnie w przypadku, kiedy dziecko urodziło się za granicą i musi poświadczyć polskie obywatelstwo.


Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
znaki kierujące do różnych miast
© Sondem/Fotolia.com
Styl życia
Bez paszportu można podróżować do większości krajów europejskich
Przekraczając granicę, nie trzeba okazywać ani dowodu, ani paszportu w krajach należących do strefy Schengen. Nie obowiązuje w nich kontrola graniczna. Na sam dowód można podróżować do europejskich krajów, które nie należą do Schengen, a także do wybranych krajów, które nie należą do Unii Europejskiej, np. Albanii i Czarnogóry.

Przekraczając granicę, nie trzeba okazywać ani dowodu, ani paszportu w krajach należących do strefy Schengen. Nie obowiązuje w nich kontrola graniczna. Na sam dowód można podróżować do europejskich krajów, które nie należą do Schengen, a także do wybranych krajów, które nie należą do Unii Europejskiej, np. Albanii i Czarnogóry.   Dłuższy pobyt w krajach nienależących do Unii Europejskiej jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu wizy. Bez wizy można w nich przebywać na ogół najwyżej przez 90 dni. Kraje strefy Schengen – nie wymagane jest okazywanie ani paszportu, ani dowodu Do strefy Schengen należą 22 kraje członkowskie Unii Europejskiej: Austria, Węgry, Belgia, Czechy, Włochy, Portugalia, Dania, Łotwa, Słowacja, Estonia, Słowenia, Finlandia, Litwa, Hiszpania, Francja, Luksemburg, Szwecja, Niemcy, Malta, Grecja, Holandia, Watykan, San Marino, Monako. Oprócz nich postanowienia układu z Schengen przyjęły: Islandia, Liechtenstein, Szwajcaria, Norwegia. Podczas przekraczania granicy każdego z tych państw nie trzeba okazywać ani paszportu, ani dowodu osobistego. Nie ma tam kontroli granicznej. Paszport lub dowód osobisty – kraje europejskie spoza strefy Schengen Paszport lub dowód osobisty należy okazać, kiedy przekracza się granicę 6 krajów należących do Unii Europejskiej, ale nienależących do strefy Schengen. Mowa o Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Rumunii, Irlandii lub Wielkiej Brytanii. Dowód osobisty pozwala też na przekroczenie granicy Gibraltaru, który stanowi brytyjskie terytorium zamorskie. Kraje, do których można pojechać bez wizy Do niektórych krajów spoza Unii Europejskiej można podróżować z paszportem lub dowodem osobistym zamiennie i bez wizy. Okres, podczas którego można przebywać w nich bez wizy jest jednak...

Dowód osobisty
© Pio Si/Fotolia
Styl życia
Nieważny dowód osobisty: konsekwencje prawne
Karą za posiadanie nieważnego dowodu osobistego jest kara ograniczenia wolności lub grzywna, która może wynieść nawet 5 tys. zł.

Karą za posiadanie nieważnego dowodu osobistego jest kara ograniczenia wolności lub grzywna, która może wynieść nawet 5 tys. zł.   Posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym jest obłożone prawnymi konsekwencjami. Każdy obywatel Polski powyżej 18. roku życia musi posiadać dowód tożsamości. Traktuje o tym ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych .   Dowód osobisty można wyrobić nawet przed osiągnięciem prawnej dojrzałości (ukończenie 18 roku życia). Wiek powyżej 15 lat pozwala na przyznanie nastolatkowi tymczasowego dowodu osobistego . W szczególnych wypadkach już 13-letnie dzieci mogą go otrzymać. Wymaga tego sytuacja , gdy niepełnoletni rozpoczyna pracę lub nie mieszka z rodzicami. Nieważny dowód osobisty: ważne daty na dokumencie Najczęściej dowód osobisty traci swoją ważność po upłynięciu 10 lat, więc co dekadę należy go odnawiać. Inne przypadki utraty ważności dowodu osobistego: zmiana nazwiska kobiety podczas zawarcia małżeństwa , zmiana danych osobowych , np. zmiana zameldowania. Powinno się złożyć wniosek o nowy dowód przed terminem utraty ważności starego. Wymiana dokumentu jest bezpłatna i dokonuje się jej w urzędzie miasta, gminy lub powiatu w dziale administracyjnym. Nieważny dowód osobisty: kara Karą za posługiwanie się nieważnym dowodem osobistym jest m.in. ograniczenie wolności. Kiedyś można było się spodziewać maksymalnie miesiąca, ale od 2013 roku wprowadzono nowelizację ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, która przewiduje bardziej surowe kary za posiadanie nieważnych dowodów. Ograniczenie wolności wzrosło powyżej jednego miesiąca, a kara pieniężna za brak ważnego dowodu osobistego może wynieść nawet 5 tysięcy złotych.   W razie utraty dowodu ( kradzież , zguba) powinno...

Dzieci podczas zabawy
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Dokumenty niezbędne przy wyjeździe z dzieckiem za granicę
Kiedyś można było wpisać dziecko w paszporcie rodzica, obecnie przy wyjeździe za granicę dziecko powinno mieć swój własny paszport lub dowód osobisty.

Kiedyś można było wpisać dziecko w paszporcie rodzica, obecnie przy wyjeździe za granicę dziecko powinno mieć swój własny paszport lub dowód osobisty. Poza Polską dziecku mogą też przydać się inne dokumenty, jak choćby dowód ubezpieczenia zdrowotnego. Wyjazd z dzieckiem za granicę: paszport Zasadniczo dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest paszport. W przypadku małoletnich wydaje się go na wniosek rodziców lub opiekunów. Wydaje go wojewoda. Wyjazd z dzieckiem za granicę: wiza Nie zawsze sam paszport wystarczy. Są kraje, w których do przekroczenia granicy trzeba otrzymać jeszcze wizę uprawniającą do pobytu na jego terytorium lub przejazdu przez nie. Tak jest w przypadku Białorusi, Chin, Kuby, Egiptu i większości państw afrykańskich. Wyjazd z dzieckiem za granicę: dowód osobisty Na terenie Unii Europejskiej zarówno dorośli, jak i małoletni mogą poruszać się bez paszportu, mając jedynie dowód osobisty. Dokument ten zasadniczo otrzymuje się wraz z osiągnięciem pełnoletniości, jednak czasem otrzymuje się go wcześniej. Od 15. roku życia należy mieć dowód osobisty, jeśli pozostaje się w stosunku pracy lub nie zamieszkuje się z rodzicami lub opiekunami. Natomiast na uzasadniony wniosek rodziców można wydać dowód osobisty dziecku przed ukończeniem przez nie 13. roku życia. W praktyce dotyczy to także kilkumiesięcznych dzieci. Wyjazd z dzieckiem za granicę: ubezpieczenie zdrowotne Jeśli dziecko ubezpieczone jest w NFZ, wówczas przysługuje mu opieka zdrowotna w krajach UE i EFTA. Trzeba jednak w celu otrzymania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w nagłych wypadkach w tych krajach wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wniosek o jej wydanie składa się w oddziale NFZ. Natomiast jeśli wyjeżdżamy do innego kraju, to warto mieć ze...

Nasze akcje
maseczki-orientana
Fleszstyle

Maseczki stworzone przez naturę – 99% naturalnych składników i 100% skuteczność! 

Partner
kosmetyki-alkemie
Fleszstyle

Alkmie - polska marka, która tworzy kosmetyczne dzieła sztuki!

Partner
Newsy

Natura i nauka łączą siły w walce ze zmarszczkami. Poznaj kosmetyki Botanical HiTech

Partner
jane-perkins
Newsy

Plastikowa REwolucja, czyli o sile REcyklingu!

Partner
anabelle-minerals
Fleszstyle

Doskonały makijaż w duchu eko i zero waste: odkryj mineralne kosmetyki Annabelle Minerals! 

Partner