Objawy ostrej białaczki limfoblastycznej są łatwiejsze do rozpoznania niż symptomy białaczki limfocytowej. Obie odmiany białaczki mają wiele wspólnych objawów, ale białaczka limfoblastyczna powoduje dodatkowo m.in. owrzodzenie błon śluzowych odpornych na leczenie.

Reklama

W obu odmianach białaczki różne są grupy ryzyka: na ostrą białaczkę limfoblastyczną przeważnie chorują dzieci od 2 do 4 lat, a na przewlekłą białaczkę limfocytową – osoby między 60 a 70 rokiem życia. W pierwszym przypadku ryzyko zachorowania maleje z wiekiem, a w drugim – rośnie z wiekiem.

Objawy wspólne dla białaczki limfoblastycznej i białaczki limfocytowej

Objawy ostrej białaczki limfoblastycznej i przewlekłej białaczki limfocytowej są w wielu punktach zbieżne. U chorych i na jedną, i na drugą odmianę białaczki występują:

 • gorączka,
 • osłabienie, uczucie zmęczenia, apatia,
 • skaza krwotoczna – skłonność do siniaków, wybroczyny, krwawienie z błon śluzowych,
 • bladość,
 • powiększenie węzłów chłonnych,
 • powiększenie śledziony i wątroby,
 • częste infekcje i stany zapalne,
 • męczliwość,
 • brak apetytu i utrata wagi.

Objawy charakterystyczne białaczki limfoblastycznej i białaczki limfocytowej

Dla białaczki limfoblastycznej objawami typowymi są:

 • bóle kostno-stawowe,
 • owrzodzenie jamy ustnej, stany zapalne jamy ustnej, uszu, nosa i gardła odporne na leczenie,
 • powiększenie jąder.

Białaczka limfocytowa nie ma charakterystycznych symptomów, a rozpoznanie utrudnia fakt, że mogą one zostać łatwo pomylone z innymi schorzeniami dotykającymi przeważnie osoby starsze. Objawy ostrej białaczki limfoblastycznej również nie są typowe, ale pojawiają się nagle i utrzymują się, co skłania do przeprowadzenia badań krwi, dzięki czemu można zauważyć nieprawidłowości. Morfologia krwi jest pierwszym krokiem do uzyskania diagnozy w białaczce. Zazwyczaj rozpoznanie ostrej białaczki limfoblastycznej następuje po nie więcej niż 6 tygodniach.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama