Natalia Paździor

Natalia Paździor

Jak dziś wygląda Natalia Paździor?
MasterChef
Natalia Paździor

"MasterChef Junior": Natalia Paździor na zdjęciu z chłopakiem. Dziś trudno ją rozpoznać 

Natalia Paździor, zwyciężczyni 1. edycji "MasterChef Junior" jest zakochana. Dziś trudno w jej rozpoznać dziewczynkę z programu.
Natalia Brzostowska
Jak wygląda dziś Natalia Paździor z MasterChef Junior?
MasterChef
Natalia Paździor

"MasterChef Junior": Nowy filmik Natalii Paździor to hit sieci. "To serio Ty?!"

Natalia Paździor z 1. edycji MasterChefa Juniora ma już 17 lat i trudno ją rozpoznać! "Zazdroszczę odwagi 11-letniej wersji siebie".
Natalia Brzostowska
Jak dziś wygląda Natalia Paździor?
MasterChef
Natalia Paździor

Jak dziś wygląda Natalia Paździor, zwyciężczyni pierwszej edycji MasterChef Junior? Zobacz!

Jak dziś wygląda Natalia Paździor, zwyciężczyni pierwszej edycji MasterChef Junior? Zobacz!
Bartek Ufniarz
MasterChef
Natalia Paździor

Nie Gessler, nie Moran... Kto jest autorytetem zwyciężczyni "MasterChef Junior" Natalii Paździor?

Nie Gessler, nie Moran... Kto jest autorytetem zwyciężczyni "MasterChef Junior" Natalii Paździor?
Sylwia Borowska
Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Współpraca reklamowa
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Współpraca reklamowa
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Współpraca reklamowa