kobieta w okularach z maszyną do pisania
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Umowa o pracę na zastępstwo – rodzaj umowy terminowej

Umowa o pracę na zastępstwo wlicza się do stażu pracy i podczas wykonywania pracy na podstawie tej umowy pracownikowi przysługuje urlop.

Umowa o pracę na zastępstwo wlicza się do stażu pracy i podczas wykonywania pracy na podstawie tej umowy pracownikowi przysługuje urlop.

 

Umowa o pracę na zastępstwo jest rodzajem umowy terminowej (momentem jej zakończenia może być powrót zastępowanego pracownika), jednak zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy), rządzi się ona innymi prawami niż umowa o pracę na czas określony.

Umowa o pracę na zastępstwo

Podczas usprawiedliwionej nieobecności pracownika, pracodawca ma prawo zatrudnić na czas tej nieobecności innego pracownika (art. 25 §1). Nieobecność ta może być spowodowana na przykład przedłużającą się chorobą lub urlopem (macierzyńskim, wychowawczym czy bezpłatnym). Ustawodawca dopuszcza poprzedzenie umowy na zastępstwo umową na okres próbny (nieprzekraczającą trzech miesięcy). Umowa powinna być sporządzona na piśmie.

Umowa o pracę na zastępstwo a ciąża

Kodeks pracy chroni kobiety w ciąży zatrudnione na mocy umowy o pracę na czas określony (umowa w określonych warunkach zostaje automatycznie przedłużona do dnia porodu), ale nie przyznaje takiej ochrony kobietom w ciąży zatrudnionym na mocy umowy o pracę na zastępstwo. Pracodawca co prawda nie może rozwiązać ani wypowiedzieć umowy z kobietą w okresie ciąży (art. 177 § 1), ale jeśli umowa o pracę na zastępstwo wygasa, to pomimo ciąży nie zostaje automatycznie przedłużona do dnia porodu.

Umowa o pracę na zastępstwo a rozwiązanie umowy i wypowiedzenie

Za porozumieniem stron (czyli za zgodą pracownika i pracodawcy) możliwe jest w każdym momencie rozwiązanie umowy o pracę na zastępstwo. Również pracownik i pracodawca mają prawo do złożenia wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia przy umowie o pracę na zastępstwo wynosi trzy dni robocze (art. 331).

 

Umowa o pracę na zastępstwo, tak jak i pozostałe formy umów o pracę, wliczana jest do stażu pracy i pracownikowi przysługuje prawo do urlopu. Może ona być zawierana wielokrotnie z jednym pracownikiem.

kobieta w ciąży
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Ciąża w sytuacji umowy o pracę na czas określony
Jeśli umowa na czas określony miałaby być rozwiązana po trzecim miesiącu ciąży, automatycznie przedłużona zostaje do dnia porodu.

Jeśli umowa na czas określony miałaby być rozwiązana po trzecim miesiącu ciąży, automatycznie przedłużona zostaje do dnia porodu.   Kobiety w okresie ciąży są szczególnie chronione przez przepisy prawa. Dotyczy to kobiet zatrudnionych zarówno na mocy umowy o pracę na czas nieokreślony , jak umowy o pracę na czas określony. Umowa na czas określony Obok umowy o pracę na czas nieokreślony i umowy na czas wykonywania określonej pracy, umowa na czas określony jest jedną z umów, której sposób zawarcia oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika regulują przepisy Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ). Zgodnie z prawem każda z tych umów może być poprzedzona umową na okres próbny, na okres nie dłuższy niż trzymiesięczny (art. 25 § 2). W pierwsze połowie 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która ograniczy nadużycia związane z czasowym zatrudnianiem , tzn. zacznie obowiązywać 36 miesięczny (włączając w to czas trzymiesięcznej umowy na okres próbny) limit zatrudnienia na czas określony. Po upływie 33 miesięcy umowa automatycznie stanie się umową na czas nieokreślony. Ochrona do dnia porodu Przy umowie na czas określony pracownica podlega ochronie (czyli przedłużeniu umowy do dnia porodu), jeśli umowa miałaby ulec rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży (art. 177 § 3). Zgodnie z ustaleniami Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 5 grudnia 2002 r.) okres ciąży liczony jest za pomocą tzw. miesięcy księżycowych (zatem każdy jeden miesiąc ciąży to 28 dni). Kobieta zobowiązana jest przedstawić świadectwo lekarskie, a pracodawca zobowiązany jest umożliwić pracownicy korzystanie z badań lekarskich związanych z ciążą (bez wpływu na wynagrodzenie), jeśli nie istnieje możliwość przeprowadzenia badań poza godzinami pracy (art. 185 § 1-2). Pracodawca nie ma również prawa zatrudniać kobiety w ciąży w wymiarze godzin...

kobieta tłumaczy coś mężczyźnie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa o pracę na czas nieokreślony – najpełniejsza ochrona pracownika
Przepisy regulujące ustalenia dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy znajdują się w Kodeksie pracy.

Przepisy regulujące ustalenia dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony oraz praw i obowiązków pracownika i pracodawcy znajdują się w Kodeksie pracy.   Umowa o pracę na czas nieokreślony zapewnia pracownikowi najpełniejszą ochronę. Przepisy określające prawa i obowiązki stron umowy (pracownika i pracodawcy) oraz zasady sporządzenia umowy o pracę reguluje Kodeks pracy (zobacz tekst ustawy ). Elementy umowy o pracę Umowa o pracę powinna definiować, kim są strony umowy oraz jakie są warunki płacy i pracy (jej rodzaj, termin rozpoczęcia, miejsce wykonywania oraz wymiar czasu pracy i wynagrodzenie). Strony zobowiązane są zawrzeć umowę na piśmie. W sytuacji, gdy umowa nie ma formy pisemnej, obowiązkiem pracodawcy jest najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przedstawić pracownikowi ustalenia na piśmie (art. 29 §1-2). Prawo do urlopu Pracownikowi przysługuje coroczny, nieprzerwany i płatny urlop wypoczynkowy i nie może on zrzec się prawa do tego urlopu (art. 152 §1-2). Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy pracownika – osoby ze stażem pracy mniejszym niż 10 lat mogą liczyć na 20 dni urlopu, natomiast 26 dni urlopu przysługuje pracownikom ze stażem co najmniej 10-letnim. Okres wypowiedzenia Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony zależny jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. I tak: pracownika, który zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy, dotyczy dwutygodniowy okres wypowiedzenia, pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy – miesięczny okres wypowiedzenia, natomiast trzymiesięczny okres wypowiedzenia dotyczyć będzie pracownika zatrudnionego co najmniej 3 lata (art. 36 § 1). Gdy wypowiedzenie następuje z inicjatywy pracodawcy, jest on zobowiązany podać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy (art. 38 § 1). Nowelizacja Kodeksu pracy Ograniczone będą możliwości stosowania terminowych umów o pracę,...

mężczyzna krzyczy do telefonu
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Zasady wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
Obecnie inne są zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony i nieokreślony, jednak nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje zmiany w tym zakresie.

Obecnie inne są zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony i nieokreślony, jednak nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje zmiany w tym zakresie.   Obecnie obowiązują inne zasady wypowiedzenia dla umowy o pracę na czas określony i na czas nieokreślony. Nowelizacja Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) przewiduje zrównanie okresu wypowiedzenia do tego obowiązującego dla umowy na czas nieokreślony. Umowa o pracę na czas określony Umowa o pracę na czas określony jest jedną z form nawiązania stosunku pracy, której przepisy reguluje Kodeks pracy. Zarówno umowa o pracę na czas nieokreślony , jak i tak na czas określony, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, który nie powinien być dłuższy niż trzy miesiące (art. 25 § 2). Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony Ustawodawca nie przewiduje możliwości rozwiązania umowy o pracę na czas określony w sytuacji, gdy jest ona zawarta na okres krótszy niż sześć miesięcy. Zatem jeśli strony chcą zapewnić sobie możliwość wcześniejszego zakończenia współpracy, muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, umowa powinna być zawarta na czas dłuższy niż sześć miesięcy , a po drugie w treści umowy powinna się znaleźć informacja o dopuszczalności wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy z uwzględnieniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia (art. 33). Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik zatrudniony jest na mocy umowy na zastępstwo , wówczas zgodnie z artykułem 331 możliwe jest rozwiązanie umowy z uwzględnieniem 3 dni wypowiedzenia. Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy W pierwszej połowie 2016 roku powinna wejść w życie nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca zarówno wprowadzenia limitu czasowego na umowy o pracę na czas określony (maksymalnie pracodawca będzie mógł zatrudniać pracownika na umowy czasowe przez 33 miesiące, lub w sytuacji umowy na okres próbny przez 36...

Nasze akcje
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
materiały prasowe TVP
TV-Show

Sylwia Grzeszczak nową trenerką w „The Voice of Poland”! Jak się sprawdzi?

Partner