kobieta rozmawia przez telefon
©Boggy/Fotolia
Styl życia

Ile wynosi podatek od umowy o dzieło?

Opodatkowanie umowy o dzieło wygląda tak samo, jak opodatkowanie innych dochodów, na podstawie standardowych stawek tego podatku, czyli zasadniczo 18%.

Opodatkowanie umowy o dzieło wygląda tak samo, jak opodatkowanie innych dochodów, na podstawie standardowych stawek tego podatku, czyli zasadniczo 18%.

 

Umowy, w których wynagrodzenie wynosi nie więcej niż 200 zł, opodatkowane są ryczałtowo – w stawce 18%, ale bez odliczenia kosztów osiągnięcia tego przychodu.

Umowa o dzieło – koszty

Podatek od umów cywilnoprawnych uzależniony jest od kwoty należności określonej w umowie. W przeciwieństwie od umowy zlecenia, umowa o dzieło zawsze jest odpłatna. Umowa o dzieło nie jest „ozusowana” – nie trzeba od niej opłacać składek do ZUS.

Opodatkowanie umowy o dzieło: ile wynosi

Jeśli wynagrodzenie wynikające z umowy o dzieło jest nie wyższe niż 200 zł brutto miesięcznie, przychód opodatkowany jest ryczałtowo. Podatek wynosi wówczas 18% i odprowadza się go od kwoty brutto przychodu nie pomniejszonej o koszty jego uzyskania.

 

Jeśli wynagrodzenie jest wyższe niż 200 zł – podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Podatek w wysokości 18% odprowadza się wówczas od kwoty brutto przychodu, jednak pomniejszonej o koszty jego uzyskania. Koszty te określone są, w przypadku umów o dzieło, ryczałtowo. Standardowa stawka wynosi 20%. Jeśli przedmiotem umowy o dzieło jest stworzenie utworu autorskiego wraz z przekazaniem praw autorskich, wówczas można zastosować stawkę 50%.

Opodatkowanie umowy o dzieło: rozliczenie

Również z dochodów z umowy o dzieło należy się rozliczyć z urzędem skarbowym. Jeśli osoba fizyczna zawiera taką umowę z przedsiębiorcą, wówczas to ten przedsiębiorca zobowiązany jest odprowadzać zaliczkę na poczet podatku dochodowego. Przekazuje on osobie wykonującej dzieło informację PIT-11, służącą do rozliczenia się z urzędem skarbowym. W sytuacji zawarcia umowy o dzieło między osobami fizycznymi lub między przedsiębiorcami – obowiązek rozliczenia się spoczywa na wykonawcy dzieła.


dłonie zaciskające się
©peshkov/Fotolia
Styl życia
Ile wynosi podatek od umowy o dzieło?
Zawarcie umowy o dzieło wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 18%, a oblicza się ją po odjęciu od kwoty brutto kosztów uzyskania przychodu.

Zawarcie umowy o dzieło wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 18%, a oblicza się ją po odjęciu od kwoty brutto kosztów uzyskania przychodu. Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek ten należy opłacić od każdej zawartej umowy o dzieło, szczegółowe zasady rozliczania są jednak różne w zależności od konkretnego przypadku. Płaci się go od dochodu – jest to przychód pomniejszony o koszty. Koszt uzyskania przychodu wynosi zasadniczo 20%, a 50% w przypadku, gdy w grę wchodzi kwestia rozporządzania prawami autorskimi. Stawka podatku, który należy opłacić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, to 18%, a wraz ze wzrostem dochodu powyżej ustalonej kwoty – 32%. Wyliczenie podatku od umowy o dzieło Aby wyliczyć wysokość podatku, jaki powinniśmy zapłacić od umowy o dzieło , oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego z tytułu takiej umowy, należy wykonać następujące czynności: Od kwoty brutto należy odliczyć 20 lub 50% kosztów uzyskania przychodu, Od kwoty dochodu należy następnie odliczyć należny podatek, czyli 18%, który należy wpłacić do Urzędu Skarbowego, Otrzymaną kwotę podatku należy odliczyć od kwoty brutto, otrzymując w wyniku należne wynagrodzenie. Umowy o dzieło do 200 zł Jeśli jednak umowa o dzieło opiewa na kwotę, która nie przekracza sumy 200 zł, stosuje się opodatkowanie zryczałtowane . Nie uwzględnia się wówczas kosztów uzyskania przychodu, lecz od razu nalicza się stawkę 18%. Takie umowy nie są uwzględniane w rocznym rozliczeniu podatkowym.

biznesowy uścisk dłoni
©lenetsnikolai/Fotolia
Styl życia
Ile wynosi podatek od umowy zlecenia?
Zawarcie umowy zlecenia wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego – należy opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Stawka tego podatku wynosi 18%, natomiast po przekroczeniu określonej kwoty dochodu – 32%.

Zawarcie umowy zlecenia wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego – należy opłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. Stawka tego podatku wynosi 18%, natomiast po przekroczeniu określonej kwoty dochodu – 32%. Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego od każdej zawartej umowy zlecenia. Płaci się go od dochodu – jest to przychód pomniejszony o koszty. Koszt uzyskania przychodu wynosi zasadniczo 20%, a 50% w przypadku, gdy w grę wchodzi kwestia rozporządzania prawami autorskimi . Stawka podatku, który należy opłacić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, to 18%, a wraz ze wzrostem dochodu powyżej progu podatkowego – 32%. Wyliczenie podatku od umowy zlecenia Wyliczenie tego podatku jest nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku umów o dzieło. Wynika to z tego, że umowy zlecenia podlegają aktualnie obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne. Podatek odlicza się od kwoty brutto pomniejszonej o kwotę obciążenia składkami . Obowiązek taki nie istnieje jednak, jeśli umowa zawierana jest z osobą uczącą się, do ukończenia przez nią 26. roku życia.   Aby wyliczyć wysokość należnego od umowy zlecenia podatku oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego z tytułu takiej umowy, należy wykonać następujące czynności: Od kwoty brutto odlicza się finansowane przez pracownika składki na ZUS: Emerytalną w wysokości 9,76% kwoty brutto Rentową w wysokości 1,5% kwoty brutto Chorobową w wysokości 2,45% kwoty brutto Od kwoty brutto pomniejszonej o ZUS oblicza się 20 lub 50% kosztów uzyskania przychodu. Następnie odejmuje się: brutto – ZUS – koszty. Otrzymana kwota to dochód do opodatkowania . Od niego obliczamy 18% podatku, lub, gdy dochód jest wyższy od progu podatkowego (85 528 zł) 18 procent do kwoty progu i 32% od nadwyżki.   Następnie od podatku odliczamy...

nowoczesny salon
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jak obliczyć należny podatek od sprzedaży nieruchomości?
Obowiązek podatkowy w sytuacji sprzedaży nieruchomości wygląda inaczej w zależności od tego, czy sprzedajemy mieszkanie przed upływem 5 lat od daty jego wybudowania czy zakupu, czy też sprzedajemy je w ramach działania przedsiębiorstwa, czy jako osoby prywatne. Zapłaty podatku od dochodu ze sprzedaży mieszkania można uniknąć.

Obowiązek podatkowy w sytuacji sprzedaży nieruchomości wygląda inaczej w zależności od tego, czy sprzedajemy mieszkanie przed upływem 5 lat od daty jego wybudowania czy zakupu, czy też sprzedajemy je w ramach działania przedsiębiorstwa, czy jako osoby prywatne. Zapłaty podatku od dochodu ze sprzedaży mieszkania można uniknąć. Podatek od sprzedaży nieruchomości: umowa cywilnoprawna W sytuacji, gdy nie sprzedajemy mieszkania jako firma tylko jako osoba prywatna, nie jesteśmy zobowiązani naliczenia podatku VAT do jego wartości. Wówczas obowiązek podatkowy ciąży na stronie kupującej, a jego wysokość wynosi 2%. Wynika to z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych . To kupujący musi zgodnie ze stanem faktycznym wyliczyć podatek. Jeśli nie uwzględni ceny rynkowej, tylko zaniży wartość mieszkania, może narazić się na kontrolę urzędu skarbowego. Podatek od sprzedaży nieruchomości: podatek od dochodu osób fizycznych Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jesteśmy jednak zobowiązani, w razie sprzedaży nieruchomości, a więc uzyskania przychodu, zapłacić podatek. Obowiązek rozliczenia z US przypada na dany rok podatkowy, w którym rozliczamy się z naszych dochodów . Wynosi on 19% dochodu, czyli kwoty uzyskanej ze sprzedaży, pomniejszonej o koszty uzyskania tego przychodu. Można je powiększyć o kwoty poczynionych na daną nieruchomość nakładów, koszty te należy odpowiednio udokumentować za pomocą faktur VAT.   Warto też mieć na uwadze przepisy regulujące ulgi podatkowe od sprzedaży nieruchomości . Jeśli dochód ze sprzedaży nieruchomości zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, czyli zakup innego mieszkania, wówczas kwota ta zwolniona będzie od konieczności zapłaty podatku. Podatek od sprzedaży nieruchomości po upływie 5 lat od nabycia Jeśli jednak sprzedajemy mieszkanie po upływie 5 lat od ich wybudowania lub...

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner