Leworęczność (dawniej określane jako mańkuctwo) uznawano w przeszłości za defekt i za wszelką cenę próbowano ją zlikwidować – to błąd. Osoby leworęczne są m.in. bardziej twórcze i uzdolnione matematycznie niż rówieśnicy.

Reklama

13 sierpnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Leworęcznych. W Polsce leworęczni stanowią około 8% populacji, na świecie – 10-15%.

Leworęczność – cecha niekoniecznie wrodzona

Leworęcznym można się urodzić lub stać. Kiedy dochodzi do uszkodzenia lewej półkuli, prawa przejmuje jej funkcje – w efekcie człowiek staje się leworęczny (na zasadzie lateralizacji – za praworęczność odpowiada lepiej rozwinięta lewa półkula). Leworęczność można wyćwiczyć, kiedy np. z powodu wypadku prawej ręki nie można użyć do codziennych czynności. Także nadprodukcja testosteronu wpływa na lepsze rozwinięcie prawej półkuli.

Leworęczność – zalety

Osoby leworęczne mają bardziej rozwiniętą prawą półkulę, dzięki czemu są bardziej kreatywne niż rówieśnicy. Bardzo często mają również większe sprawności manualne, plastyczne i muzyczne, lepiej wypadają w testach matematycznych. Leworęczność umożliwia im lepsze widzenie trójwymiarowe, daje przewagę w ocenianiu odległości. Mańkuci mają również lepszy refleks.

Zobacz także

Leworęczność – wady

Mańkuci mogą spotkać się z dyskryminacją – to, co inne uznawane jest przez niektórych za gorsze. Świat przystosowany jest do ludzi praworęcznych. W efekcie leworęczni muszą nauczyć się np. obsługiwać prawą ręką skrzynię biegów. Trudność sprawia pisanie tradycyjnym piórem atramentowym – zanim wyschnie, brudzi się ręka, ścierając atrament. Dzieci leworęczne wymagają innych metod nauczania niż praworęczne, np. należy je uczyć czytać metodą sylabową. Brak wiedzy nauczycieli na temat postępowania z leworęcznymi osobami często skutkuje obniżoną samooceną.

Osoby leworęczne mają większy problem z kupieniem przedmiotów codziennego użytku niż praworęczni, ale powstają specjalne sklepy dla leworęcznych. Można w nich kupić np. nożyczki, obieraczkę, kubki, mysz komputerową, otwieracz do puszek czy temperówkę dostosowaną do łatwego obsługiwania lewą ręką.

Reklama

Sławne osoby z leworęcznością to między innymi: Michał Anioł, Ludwig van Beethoven, Winston Churchill, Albert Einstein, Johann Wolfgang von Goethe, Jacek Kaczmarski, Barack Obama, Andrzej Wajda, Aleksander Wielki, Leonardo da Vinci.

Reklama
Reklama
Reklama