mężczyzna i kobieta
Flickr/Jeff Turner/CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Styl życia

Wniosek o separację – krok po kroku

Wniosek o separację składany jest w postępowaniu w trybie tzw. nieprocesowym (gdy nie ma małoletnich dzieci). Składany jest na zasadzie porozumienia małżonków w wyniku ich jednomyślnej decyzji. W przypadku separacji nie jest konieczne przedstawienie dowodów na pełny rozpad pożycia małżeńskiego.

Wniosek o separację składany jest w postępowaniu w trybie tzw. nieprocesowym (gdy nie ma małoletnich dzieci). Składany jest na zasadzie porozumienia małżonków w wyniku ich jednomyślnej decyzji. W przypadku separacji nie jest konieczne przedstawienie dowodów na pełny rozpad pożycia małżeńskiego.

 

Jeżeli separacja ma charakter sporny wówczas należy złożyć pozew o separację, a całość postępowania uzyska wówczas charakter procesowy.

Krok 1: Określ strony oraz właściwy sąd i koszt

W zgodnym wniosku o separację oboje małżonkowie są wnioskodawcami. Sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania. Należy podać swoje pełne dane oraz aktualny adres. Sąd wydaje postanowienie, które reguluje sposób korzystania z jednego mieszkania. Inne kwestie wymagające uregulowania sądowego wymagają uiszczenia stosownych opłat:

  • alimenty dla małżonka – opłata sądowa w wysokości 5% ich rocznej wartości,
  • podział mieszkania do korzystania lub przyznanie go jednemu z małżonków – 100 zł,
  • eksmisja jednego z małżonków – 200 zł.

Krok 2: Określenie żądań i uzasadnienie

Trzeba dokładnie określić, o co występują małżonkowie (czyli np. opisać sposób korzystania z mieszkania, jeżeli małżonkowie będą zamieszkiwać razem), dlatego wniosek rozpoczyna się od przedstawienia żądań. Ważne jest, aby określić okoliczności, które stały się powodem do podjęcia decyzji o separacji, np. brak porozumienia, niedopuszczalne zachowanie jednego z małżonków – np. nadużywanie alkoholu.

Krok 3: Ważne informacje, załączniki do wniosku o separację

W trybie nieprocesowym tak samo jak w przypadku trybu procesowego jest możliwość złożenia wniosku o apelację. W II instancji rozpatruje ją Sąd Apelacyjny. Należy pamiętać, że będąc w separacji nie można zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego, ponieważ separacja nie jest równoznaczna z rozwodem. Małżeństwo nadal formalnie istnieje, dlatego kobieta nie może wrócić do swego poprzedniego nazwiska. Ponadto separacja jest odwracalna, tzn. że można ją cofnąć na jednomyślne żądanie małżonków. Czas nie ma znaczenia – nieważne czy ma to miejsce 2 miesiące czy 15 lat po wydaniu przez sąd postanowienia. Ponadto na małżonkach ciążą pewne obowiązki, takie jak wzajemna opieka, czy pomoc finansowa. Załączniki do wniosku o separację to: skrócony odpis aktu małżeństwa, potwierdzenie opłaty sądowej (np. naklejone znaczki sądowe lub potwierdzenie przelewu bankowego), zaświadczenie o zarobkach (w przypadku zasądzania alimentów). Na końcu należy wypisać wszystkie załączniki oraz złożyć własnoręczne podpisy. Na wniosku o separację może widnieć podpis tylko jednego z małżonków.

Krok 4: Złożenie wniosku, przebieg postępowania

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w biurze podawczym właściwego Sądu Okręgowego. Rozprawa odbywa się zazwyczaj w formie jednego posiedzenia i polega na przedstawieniu przez obie strony swojego stanowiska, jest to rodzaj przesłuchania. 

skłócona para
© gpointstudio/Fotolia.com
Styl życia
Jak napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie
Pozew o rozwód bez orzekania o winie jest dokumentem sądowym, który powinien zawierać nieodłączne elementy, takie jak: dowód poniesionej opłaty sądowej, załączniki (najczęściej odpis aktu małżeństwa) oraz podpis osoby będącej powodem wszczęcia postępowania rozwodowego.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie jest dokumentem sądowym, który powinien zawierać nieodłączne elementy, takie jak: dowód poniesionej opłaty sądowej, załączniki (najczęściej odpis aktu małżeństwa) oraz podpis osoby będącej powodem wszczęcia postępowania rozwodowego.   Wymagane jest sporządzenie pozwu w trzech egzemplarzach – jeden dla Sądu, jeden dla strony pozwanej i jeden dla osoby składającej pozew. W biurze podawczym Sądu, należy pozostawić 2 egzemplarze. Na swojej kopii dostaniemy potwierdzenie złożenia dokumentów. Jeżeli posiadamy załączniki – należy postąpić z nimi tak samo. Tylko skrócony akt małżeństwa nie wymaga kopiowania ponieważ jesteśmy zobowiązani złożyć tylko jeden egzemplarz dla Sądu. Osoba składająca pozew musi osobiście podpisać każdy jego egzemplarz. Podpis nie musi być czytelny, ale nie może to być parafka. Pozew można złożyć osobiście w biurze podawczym konkretnego Sądu lub wysłać Pocztą Polską – jako przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru.   Pozew należy złożyć we właściwym Sądzie Okręgowym, to znaczy, że musi się on znajdować w ostatnim miejscu wspólnego zamieszkania małżonków, jeżeli przynajmniej jedno z nich nadal tam mieszka. Co powinno się znaleźć w pozwie o rozwód? 1. Adres. Wszystkie podane adresy muszą być aktualnymi miejscami do doręczeń, ponieważ niedostarczenie pozwu do pozwanego może skutkować niemożnością rozpoczęcia procesu. 2. Wymienione strony. 3. Uzasadnienie pozwu. W tym miejscu należy napisać, czy małżonkowie posiadają dzieci. Ważne są tylko wspólne małoletnie dzieci i nie należy wpisywać dzieci pełnoletnich lub pochodzących z innych związków. Oprócz tego niezbędne jest wpisanie czy małżonkowie zawierali umowy (w formie notarialnej) odnośnie...

pan przegląda dokumenty
©yahyaikiz/fotolia
Styl życia
Wniosek o ustanowienie hipoteki – jak napisać?
Ustanowienie hipoteki wymaga zawarcia umowy ze stroną, na rzecz której ma być ona ustanowiona. Załącza się ją do wniosku o ustanowienie hipoteki, składanego do sądu wieczystoksięgowego na formularzu dostępnym w sądach i na ich stronach internetowych.

Ustanowienie hipoteki wymaga zawarcia umowy ze stroną, na rzecz której ma być ona ustanowiona. Załącza się ją do wniosku o ustanowienie hipoteki, składanego do sądu wieczystoksięgowego na formularzu dostępnym w sądach i na ich stronach internetowych. Hipoteka jako zabezpieczenie długu Ustanowienie hipoteki zabezpiecza wierzytelność. Hipoteka przenosi się wraz z prawem własności do nieruchomości . Wierzyciel hipoteczny, czyli strona, na rzecz której ustanowiono hipotekę (najczęściej jest to bank udzielający kredytu) ma pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich roszczeń z tej nieruchomości . Jeśli dłużnik nie jest w stanie spłacać należności, wierzyciel może (po wdrożeniu odpowiedniego postępowania) zlicytować nieruchomość i z uzyskanej ze sprzedaży kwoty pokryć wartość długu zabezpieczonego hipoteką. W tym przypadku nie jest istotne, czy nieruchomość jest w dalszym ciągu własnością dłużnika. Sprzedaż lub darowizna nie powoduje wygaśnięcia hipoteki, dlatego jest ona tak skutecznym zabezpieczeniem. Ustanowienie hipoteki: wniosek o wpis Do ustanowienia hipoteki potrzebne są dwie czynności. Po pierwsze jest to sporządzenie umowy ze stroną, na rzecz której hipoteka ma być ustanowiona (na przykład z udzielającym kredytu bankiem). Po drugie – należy złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego o ujawnienie hipoteki w księdze wieczystej.   Odpowiedni formularz, na którym zgłasza się żądanie dokonania wpisu, dostępny jest na stronach internetowych sądów rejonowych, a także w formie papierowej w sądach. Nie trzeba więc samodzielnie sporządzać takiego wniosku . Trzeba jednak załączyć do wypełnionego formularza dokumenty, które uzasadniają żądanie . Ustanowienie hipoteki: wypełnienie formularza Należy wypełnić wszystkie pola dotyczące sądu rejonowego, do którego składamy wniosek, a także dane wnioskodawcy i nieruchomości, której...

Mężczyzna z obrączką na palcu
Flickr/World Trade Organization/CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Styl życia
Rozwiązanie małżeństwa na zasadzie ugody – rozwód bez orzekania o winie
Rozwód bez orzekania o winie zazwyczaj udzielany jest na pierwszej lub drugiej rozprawie sądowej. Warunkiem sprawnego i szybkiego przeprowadzenia tego typu postępowania jest brak sporu między małżonkami odnośnie wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi.

Rozwód bez orzekania o winie zazwyczaj udzielany jest na pierwszej lub drugiej rozprawie sądowej. Warunkiem sprawnego i szybkiego przeprowadzenia tego typu postępowania jest brak sporu między małżonkami odnośnie wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi. Kiedy nie jest orzekana wina za rozwód? Rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie daje możliwość, aby małżonkowie pozostali w przyjaźni i wspólnie sprawowali opiekę nad dziećmi. Często nie wymaga też powoływania świadków – w przypadku rozwodu bez orzekania o winie nie ma konieczności przedstawiania dowodów w postaci zeznań osób trzecich. Zdarzają się sytuacje, w których nie da się stwierdzić winy. Wina nie może być orzeczona przede wszystkim w przypadku wystąpienia takich okoliczności jak: choroba psychiczna jednego z małżonków, niezgodność charakterów, niedobór płciowy (np. impotencja), odmienność postaw i celów życiowych. Ponadto małżonkowie mogą wspólnie wystosować wniosek o zaniechanie orzekania o winie. Sytuacja taka jest jednoznaczna z tym, że żadne z nich nie ponosi winy za rozpad pożycia. Jeżeli podczas rozprawy któreś z małżonków wyrazi sprzeciw przeciw polubownemu rozwiązaniu sprawy, wówczas sąd jest zobowiązany do ustalenia, która ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa. Może nawet dojść do sytuacji kiedy decyzją sądu oboje małżonkowie zostaną uznani za winnych. Rozwód bez orzekania o winie a alimenty na dzieci Istotne jest, że bez względu na to czy rozwód jest przeprowadzany z orzekaniem o winie czy nie, sytuacja alimentacyjna dzieci wygląda tak samo. Jeżeli zachodzi taka przesłanka alimenty są przyznawane bez względu na charakter procesu rozwodowego. Czyli rozwód bez orzekania winy nie przeszkadza w uzyskaniu...

Nasze akcje

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner
Newsy

Pierścionek zaręczynowy w codziennych stylizacjach. Sprawdź najmodniejsze zestawienia na jesień 2021

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner