mężczyzna i kobieta
Flickr/Jeff Turner/CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Styl życia

Wniosek o separację – krok po kroku

Wniosek o separację składany jest w postępowaniu w trybie tzw. nieprocesowym (gdy nie ma małoletnich dzieci). Składany jest na zasadzie porozumienia małżonków w wyniku ich jednomyślnej decyzji. W przypadku separacji nie jest konieczne przedstawienie dowodów na pełny rozpad pożycia małżeńskiego.

Wniosek o separację składany jest w postępowaniu w trybie tzw. nieprocesowym (gdy nie ma małoletnich dzieci). Składany jest na zasadzie porozumienia małżonków w wyniku ich jednomyślnej decyzji. W przypadku separacji nie jest konieczne przedstawienie dowodów na pełny rozpad pożycia małżeńskiego.

 

Jeżeli separacja ma charakter sporny wówczas należy złożyć pozew o separację, a całość postępowania uzyska wówczas charakter procesowy.

Krok 1: Określ strony oraz właściwy sąd i koszt

W zgodnym wniosku o separację oboje małżonkowie są wnioskodawcami. Sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania. Należy podać swoje pełne dane oraz aktualny adres. Sąd wydaje postanowienie, które reguluje sposób korzystania z jednego mieszkania. Inne kwestie wymagające uregulowania sądowego wymagają uiszczenia stosownych opłat:

  • alimenty dla małżonka – opłata sądowa w wysokości 5% ich rocznej wartości,
  • podział mieszkania do korzystania lub przyznanie go jednemu z małżonków – 100 zł,
  • eksmisja jednego z małżonków – 200 zł.

Krok 2: Określenie żądań i uzasadnienie

Trzeba dokładnie określić, o co występują małżonkowie (czyli np. opisać sposób korzystania z mieszkania, jeżeli małżonkowie będą zamieszkiwać razem), dlatego wniosek rozpoczyna się od przedstawienia żądań. Ważne jest, aby określić okoliczności, które stały się powodem do podjęcia decyzji o separacji, np. brak porozumienia, niedopuszczalne zachowanie jednego z małżonków – np. nadużywanie alkoholu.

Krok 3: Ważne informacje, załączniki do wniosku o separację

W trybie nieprocesowym tak samo jak w przypadku trybu procesowego jest możliwość złożenia wniosku o apelację. W II instancji rozpatruje ją Sąd Apelacyjny. Należy pamiętać, że będąc w separacji nie można zawrzeć kolejnego związku małżeńskiego, ponieważ separacja nie jest równoznaczna z rozwodem. Małżeństwo nadal formalnie istnieje, dlatego kobieta nie może wrócić do swego poprzedniego nazwiska. Ponadto separacja jest odwracalna, tzn. że można ją cofnąć na jednomyślne żądanie małżonków. Czas nie ma znaczenia – nieważne czy ma to miejsce 2 miesiące czy 15 lat po wydaniu przez sąd postanowienia. Ponadto na małżonkach ciążą pewne obowiązki, takie jak wzajemna opieka, czy pomoc finansowa. Załączniki do wniosku o separację to: skrócony odpis aktu małżeństwa, potwierdzenie opłaty sądowej (np. naklejone znaczki sądowe lub potwierdzenie przelewu bankowego), zaświadczenie o zarobkach (w przypadku zasądzania alimentów). Na końcu należy wypisać wszystkie załączniki oraz złożyć własnoręczne podpisy. Na wniosku o separację może widnieć podpis tylko jednego z małżonków.

Krok 4: Złożenie wniosku, przebieg postępowania

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w biurze podawczym właściwego Sądu Okręgowego. Rozprawa odbywa się zazwyczaj w formie jednego posiedzenia i polega na przedstawieniu przez obie strony swojego stanowiska, jest to rodzaj przesłuchania. 

skłócona para
© gpointstudio/Fotolia.com
Styl życia
Jak napisać pozew rozwodowy bez orzekania o winie
Pozew o rozwód bez orzekania o winie jest dokumentem sądowym, który powinien zawierać nieodłączne elementy, takie jak: dowód poniesionej opłaty sądowej, załączniki (najczęściej odpis aktu małżeństwa) oraz podpis osoby będącej powodem wszczęcia postępowania rozwodowego.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie jest dokumentem sądowym, który powinien zawierać nieodłączne elementy, takie jak: dowód poniesionej opłaty sądowej, załączniki (najczęściej odpis aktu małżeństwa) oraz podpis osoby będącej powodem wszczęcia postępowania rozwodowego.   Wymagane jest sporządzenie pozwu w trzech egzemplarzach – jeden dla Sądu, jeden dla strony pozwanej i jeden dla osoby składającej pozew. W biurze podawczym Sądu, należy pozostawić 2 egzemplarze. Na swojej kopii dostaniemy potwierdzenie złożenia dokumentów. Jeżeli posiadamy załączniki – należy postąpić z nimi tak samo. Tylko skrócony akt małżeństwa nie wymaga kopiowania ponieważ jesteśmy zobowiązani złożyć tylko jeden egzemplarz dla Sądu. Osoba składająca pozew musi osobiście podpisać każdy jego egzemplarz. Podpis nie musi być czytelny, ale nie może to być parafka. Pozew można złożyć osobiście w biurze podawczym konkretnego Sądu lub wysłać Pocztą Polską – jako przesyłkę poleconą z potwierdzeniem odbioru.   Pozew należy złożyć we właściwym Sądzie Okręgowym, to znaczy, że musi się on znajdować w ostatnim miejscu wspólnego zamieszkania małżonków, jeżeli przynajmniej jedno z nich nadal tam mieszka. Co powinno się znaleźć w pozwie o rozwód? 1. Adres. Wszystkie podane adresy muszą być aktualnymi miejscami do doręczeń, ponieważ niedostarczenie pozwu do pozwanego może skutkować niemożnością rozpoczęcia procesu. 2. Wymienione strony. 3. Uzasadnienie pozwu. W tym miejscu należy napisać, czy małżonkowie posiadają dzieci. Ważne są tylko wspólne małoletnie dzieci i nie należy wpisywać dzieci pełnoletnich lub pochodzących z innych związków. Oprócz tego niezbędne jest wpisanie czy małżonkowie zawierali umowy (w formie notarialnej) odnośnie...

pan przegląda dokumenty
©yahyaikiz/fotolia
Styl życia
Wniosek o ustanowienie hipoteki – jak napisać?
Ustanowienie hipoteki wymaga zawarcia umowy ze stroną, na rzecz której ma być ona ustanowiona. Załącza się ją do wniosku o ustanowienie hipoteki, składanego do sądu wieczystoksięgowego na formularzu dostępnym w sądach i na ich stronach internetowych.

Ustanowienie hipoteki wymaga zawarcia umowy ze stroną, na rzecz której ma być ona ustanowiona. Załącza się ją do wniosku o ustanowienie hipoteki, składanego do sądu wieczystoksięgowego na formularzu dostępnym w sądach i na ich stronach internetowych. Hipoteka jako zabezpieczenie długu Ustanowienie hipoteki zabezpiecza wierzytelność. Hipoteka przenosi się wraz z prawem własności do nieruchomości . Wierzyciel hipoteczny, czyli strona, na rzecz której ustanowiono hipotekę (najczęściej jest to bank udzielający kredytu) ma pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich roszczeń z tej nieruchomości . Jeśli dłużnik nie jest w stanie spłacać należności, wierzyciel może (po wdrożeniu odpowiedniego postępowania) zlicytować nieruchomość i z uzyskanej ze sprzedaży kwoty pokryć wartość długu zabezpieczonego hipoteką. W tym przypadku nie jest istotne, czy nieruchomość jest w dalszym ciągu własnością dłużnika. Sprzedaż lub darowizna nie powoduje wygaśnięcia hipoteki, dlatego jest ona tak skutecznym zabezpieczeniem. Ustanowienie hipoteki: wniosek o wpis Do ustanowienia hipoteki potrzebne są dwie czynności. Po pierwsze jest to sporządzenie umowy ze stroną, na rzecz której hipoteka ma być ustanowiona (na przykład z udzielającym kredytu bankiem). Po drugie – należy złożyć wniosek do sądu wieczystoksięgowego o ujawnienie hipoteki w księdze wieczystej.   Odpowiedni formularz, na którym zgłasza się żądanie dokonania wpisu, dostępny jest na stronach internetowych sądów rejonowych, a także w formie papierowej w sądach. Nie trzeba więc samodzielnie sporządzać takiego wniosku . Trzeba jednak załączyć do wypełnionego formularza dokumenty, które uzasadniają żądanie . Ustanowienie hipoteki: wypełnienie formularza Należy wypełnić wszystkie pola dotyczące sądu rejonowego, do którego składamy wniosek, a także dane wnioskodawcy i nieruchomości, której...

Mężczyzna z obrączką na palcu
Flickr/World Trade Organization/CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Styl życia
Rozwiązanie małżeństwa na zasadzie ugody – rozwód bez orzekania o winie
Rozwód bez orzekania o winie zazwyczaj udzielany jest na pierwszej lub drugiej rozprawie sądowej. Warunkiem sprawnego i szybkiego przeprowadzenia tego typu postępowania jest brak sporu między małżonkami odnośnie wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi.

Rozwód bez orzekania o winie zazwyczaj udzielany jest na pierwszej lub drugiej rozprawie sądowej. Warunkiem sprawnego i szybkiego przeprowadzenia tego typu postępowania jest brak sporu między małżonkami odnośnie wysokości alimentów czy opieki nad dziećmi. Kiedy nie jest orzekana wina za rozwód? Rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie daje możliwość, aby małżonkowie pozostali w przyjaźni i wspólnie sprawowali opiekę nad dziećmi. Często nie wymaga też powoływania świadków – w przypadku rozwodu bez orzekania o winie nie ma konieczności przedstawiania dowodów w postaci zeznań osób trzecich. Zdarzają się sytuacje, w których nie da się stwierdzić winy. Wina nie może być orzeczona przede wszystkim w przypadku wystąpienia takich okoliczności jak: choroba psychiczna jednego z małżonków, niezgodność charakterów, niedobór płciowy (np. impotencja), odmienność postaw i celów życiowych. Ponadto małżonkowie mogą wspólnie wystosować wniosek o zaniechanie orzekania o winie. Sytuacja taka jest jednoznaczna z tym, że żadne z nich nie ponosi winy za rozpad pożycia. Jeżeli podczas rozprawy któreś z małżonków wyrazi sprzeciw przeciw polubownemu rozwiązaniu sprawy, wówczas sąd jest zobowiązany do ustalenia, która ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa. Może nawet dojść do sytuacji kiedy decyzją sądu oboje małżonkowie zostaną uznani za winnych. Rozwód bez orzekania o winie a alimenty na dzieci Istotne jest, że bez względu na to czy rozwód jest przeprowadzany z orzekaniem o winie czy nie, sytuacja alimentacyjna dzieci wygląda tak samo. Jeżeli zachodzi taka przesłanka alimenty są przyznawane bez względu na charakter procesu rozwodowego. Czyli rozwód bez orzekania winy nie przeszkadza w uzyskaniu...

Nasze akcje
Zmysłowy i uwodzicielski czy delikatny i czarujący – jaki jest twój zapach?
Newsy
Ponadczasowy czy zaskakujący? Ten zapach ma jedno i drugie!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Sprawdź, jak skutecznie „cofnąć zegar” i odmłodzić spojrzenie!
Newsy
Spektakularny i jednocześnie naturalny wygląd? Sprawdź, jak odmłodzić spojrzenie!
Partner
Eva Longoria
Styl życia
Wymarzona sylwetka bez wyrzeczeń? To możliwe!
Partner
Newsy
Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil
Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor
Newsy
Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju
Partner
Newsy
Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem
Partner
Newsy
Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Kasia Cichopek pozuje na huśtawce na swoim balkonie
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Moda uliczna z nowojorskiego tygodnia mody wiosna/lato 2021
Fleszstyle
Modne fryzury wiosna 2021. Buttercream blonde to nowy trend dla fanek jasnych fryzur. Koloryzacja pasuje do większości karnacji
Marcelina Zielnik
Paul Costelloe wiosna/lato 2021
Fleszstyle
Te trzy trendy zdominowały makijaż na wiosnę i lato 2021
Marcelina Zielnik
Modelka z koloryzacją "terracotta hair"
Fleszstyle
Modne fryzury na wiosnę 2021. Koloryzacja "terracotta hair" to hit Instagrama. To najgorętszy trend
Anna Kusiak
Leonie Hanne
Fleszstyle
Ta fryzura to najgorętszy trend wiosny i lata 2021. Instagramerki ją uwielbiają
Marcelina Zielnik
Jessica Alba i soft bob
Fleszstyle
Modne fryzury na sezon wiosna-lato 2021. Soft bob odejmie ci minimum 10 lat
Anna Kusiak