Party Stories
Krystian Ferretti z "Hotel Paradise 3"
Luiza "Hotel Paradise 3"
Małgorzata Rozenek w białym garniturze
wykres EKG
©AlexanderZam/Fotolia
Styl życia

Załamki i rytm serca w interpretacji wyniku EKG

Pierwszy załamek w cyklu na wykresie EKG to załamek P. Pokazuje on moment skurczu przedsionków serca. Załamek P wskazuje, czy rytm serca jest zatokowy, czyli prawidłowo wygenerowany w węźle zatokowym.

Pierwszy załamek w cyklu na wykresie EKG to załamek P. Pokazuje on moment skurczu przedsionków serca. Załamek P wskazuje, czy rytm serca jest zatokowy, czyli prawidłowo wygenerowany w węźle zatokowym.

 

Wynikiem badania EKG jest wykres, który składa się z załamków i odcinków. Interpretacji poddawany jest nie tylko wygląd fragmentów zapisu, ale też długość ich trwania. Najistotniejsza jest ocena podstawowych załamków i odległości między nimi.

 

Przeprowadzenie badania elektrokardiograficznego serca nie nastręcza trudności, ale już odczytanie wyniku EKG może być problematyczne.

Załamki w zapisie EKG

Lekarz, który analizuje wynik badania EKG, zwraca uwagę na liczbę załamków i odległości pomiędzy nimi. Ocenia, czy w każdym odprowadzeniu występują wszystkie załamki. W prawidłowym wyniku badania między poszczególnymi załamkami P powinien znajdować się zespół załamków QRS i załamek T. W przypadku braku obecności zespołu QRS między dwoma załamkami P można podejrzewać problemy zdrowotne, na przykład blok w sercu, który może doprowadzić nawet do zatrzymania akcji tego mięśnia.

 

Istotna jest również odległość pomiędzy poszczególnymi załamkami w danym odprowadzeniu. Jeżeli stwierdzi się, że nie jest ona jednakowa, może to być oznaka zaburzeń rytmu serca. Jeżeli w wyniku badania EKG występują wyłącznie załamki P, może być to sygnał migotania komór. Natomiast jeśli obserwuje się obecność tylko załamków zespołu QRS, może to oznaczać migotanie przedsionków. Lekarz sprawdza również, czy poszczególne załamki są skierowane w odpowiednią stronę (do góry czy w dół).

Załamek P

Załamek P jest pierwszym załamkiem przed zespołem QRS, który odpowiada czynności elektrycznej komór serca i przed załamkiem T obrazującym powrót mięśnia sercowego do stanu przed skurczem.

Rytm serca w analizie wyniku badania EKG

Częstość rytmu serca oceniana jest na podstawie pomiaru od jednego załamka do drugiego. Bierze się przy tym pod uwagę szybkość przesuwania się papieru i wielkość jego kratek. Są to wielkości stałe i umieszcza się je na wyniku. Mając wiedzę na temat tego, jakiej części sekundy odpowiada jedna kratka, można obliczyć czas trwania każdego z załamków i odcinków, które są między nimi. W związku z tym na podstawie EKG można stwierdzić, czy serce bije za wolno, czy za szybko.

 

Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
stetoskop przy ekg
©takasu/Fotolia
Styl życia
Przebieg spoczynkowego i wysiłkowego badania EKG
EKG jest podstawowym badaniem kardiologicznym, które obrazuje pracę serca. Elektrokardiografię stosuje się, aby rozpoznać takie choroby serca jak: wady zastawek, migotanie przedsionków, zapalenie mięśnia sercowego czy arytmię.

EKG jest podstawowym badaniem kardiologicznym, które obrazuje pracę serca. Elektrokardiografię stosuje się, aby rozpoznać takie choroby serca jak: wady zastawek, migotanie przedsionków, zapalenie mięśnia sercowego czy arytmię.   Z powierzchni klatki piersiowej sczytywane są różnice potencjałów, które przedstawiane są w postaci krzywej elektrokardiograficznej na papierze milimetrowym albo monitorze. Krzywa jest punktem wyjścia do dalszej analizy zdrowia pacjenta. Jest to badanie pomocnicze i jeśli zostaną wykryte nieprawidłowości, konieczne jest przeprowadzenie kolejnych badań.   Zaletą badania EKG jest jego nieinwazyjność (badany nie odczuwa żadnych nieprzyjemności w trakcie badania) oraz powszechna dostępność. Można je przeprowadzić w przychodni, karetce pogotowia, a nawet w domu. Zalecane jest osobom, które skarżą się na ból zamostkowy. Dzięki temu badaniu lekarz sprawdza, czy występują zaburzenia czynności elektrycznej serca, rytmu serca i przewodzenia prądu w sercu. Dokonuje oceny niedokrwienia serca. Ponadto badanie EKG umożliwia rozpoznanie wad zastawek serca czy wad wrodzonych. Przygotowanie do badania EKG Powierzchnia skóry, na której będą umieszczane elektrody, powinna być sucha i czysta. Czasami konieczne jest ogolenie mocno owłosionych miejsc, bo włosy słabo przewodzą elektryczność. Elektrody będą lepiej trzymać się gładkiej skóry. Bezpośrednio przed poddaniem się badaniu zaleca się chwilowy odpoczynek. Podczas badania należy się rozluźnić, nie powinno się rozmawiać i poruszać.   Przed przystąpieniem do badania wysiłkowego EKG nie można palić papierosów, pić mocnej herbaty i kawy. Warto pamiętać, by nie odstawiać leków, chyba że lekarz zaleci inaczej. Po tym badaniu wskazany jest odpoczynek przez kilka minut. Jak przebiega spoczynkowe badanie EKG? Spoczynkowe badanie EKG przeprowadza się w pozycji leżącej....

Na szpitalnym łóżku leży chory
©Kzenon/Fotolia
Styl życia
Diagnostyka przerostu komór serca – wskaźnik Sokolowa-Lyona
Na podstawie wyniku elektrokardiografii można określić, czy badany cierpi na przerost mięśnia sercowego. Korzysta się przy tym ze wskaźnika Sokolowa-Lyona.

Na podstawie wyniku elektrokardiografii można określić, czy badany cierpi na przerost mięśnia sercowego. Korzysta się przy tym ze wskaźnika Sokolowa-Lyona. Wysoki wskaźnik Sokolowa-Lyona w EKG Elektrokardiografię, czyli popularne EKG , wykonuje się u osób, u których podejrzewa się chorobę serca. Badanie to obrazuje elektryczną czynność serca i wykonuje się je z powierzchni klatki piersiowej. Wskaźnik Sokołowa pozwala stwierdzić prawidłowość budowy serca w obrębie komór . Jeśli jest on zbyt wysoki, świadczy to o przeroście lewej bądź prawej komory serca. Patologię lewej komory oznacza: załamek S w odprowadzeniu V1 i załamek R w odprowadzeniu V5 albo V6 większe niż 38 mV, alternatywnie załamek R w odprowadzeniu V5 albo V6 większy niż 2,6 mV. O przeroście prawej komory mięśnia sercowego świadczy wynik: załamek R w odprowadzeniu V1 i załamek S w odprowadzeniu V5 lub V6 większe niż 1,1 mV. Załamki są częścią zapisu EKG, opisują pobudzenie (depolaryzację) mięśni komór serca. Przerost lewej komory serca Jeśli wskaźnik Sokolowa świadczy o nieprawidłowej budowie serca, należy podjąć leczenie. Przerost lewej komory serca może być skutkiem zaniedbanego leczenia nadciśnienia tętniczego albo objawem zwężenia zastawki aortalnej. To schorzenie mogą wywołać także: nadużywanie alkoholu, otyłość, dieta zawierająca duże ilości konserwantów i soli, ciągły stres czy nadmierny wysiłek fizyczny (u osób uprawiających sporty wyczynowe i sportowców zawodowych).   Zbyt wysoki wskaźnik Sokołowa i idący za nim przerost lewej komory serca może być efektem zaburzeń hormonalnych, np. nadczynności tarczycy. Objawami tego schorzenia serca są: niedokrwienie serca , niewydolność mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu. Leczenie przerostu lewej komory serca polega przede wszystkim na próbach cofnięcia przerostu. Aby tego...

zapis pracy serca
©lenetsnikolai/Fotolia
Styl życia
Jak wyznacza się oś elektryczną serca?
Oś elektryczną serca wyznacza się, wykorzystując wynik badania EKG. W tym celu korzysta się z zapisu elektrod kończynowych.

Oś elektryczną serca wyznacza się, wykorzystując wynik badania EKG. W tym celu korzysta się z zapisu elektrod kończynowych.   Aby uzyskać wynik elektrod kończynowych, czerwoną elektrodę lekarz umieszcza na prawej, a żółtą na lewej ręce pacjenta. Na lewej nodze montuje się elektrodę zieloną, a na prawej – czarną. Elektrody, oprócz elektrody czarnej, wraz z galwanometrem służą do pomiaru różnicy potencjałów : między elektrodami na lewej a prawej ręce jest odprowadzenie I, między lewą nogą a prawą ręką – odprowadzenie II i między lewą ręką a lewą nogą – odprowadzenie III. Odprowadzeniem nazywa się obwód elektryczny, który tworzą elektrody umieszczone na ciele pacjenta razem z urządzeniem magnetoelektrycznym. Czym jest oś elektryczna serca? Oś elektryczna serca nie ma związku ze sposobem ułożenia tego narządu w klatce piersiowej. To pojęcie odnosi się do czynności elektrycznych i fizjologicznych tego mięśnia. Elektrofizjologia , inaczej zwana refrakcją, to czasowy brak wrażliwości na bodźce po zmianie potencjału błony komórki. Oś wiąże się z powstawaniem i przewodzeniem pobudzeń elektrycznych w układzie serca.   W węźle zatokowym powstają impulsy elektryczne, które są przewodzone do mięśniówki komór. Odbywa się to w zorganizowany sposób. Oś serca to wektor wypadkowy wszystkich wektorów pobudzenia, które rozchodzą się w sercu. Metoda wyznaczania osi serca Aby wyznaczyć kąt nachylenia osi elektrycznej serca w stopniach, nanosi się sumę algebraiczną załamków dodatnich i ujemnych zespołu QRS w dwóch odprowadzeniach: I i III na wzorzec graficzny. Rezultat jest równy wypadkowej osi elektrycznej serca.   QRS to największy zespół załamków EKG służący do opisu pobudzenia mięśni serca. W jego skład mogą wchodzić trzy załamki lub jeden. Jest to uzależnione od miejsca i kierunku wychylenia. Załamek Q...

Nasze akcje
Jenny Fairy Midday Coctail
Newsy

Ten stylowy dodatek przeniesie cię w świat wakacji i słodkiego lenistwa!

Partner
piekna-kobieta-bella
Fleszstyle

Jak się czuć pewnie i wygodnie przez cały dzień? Stawiaj na jakość

Partner
huawei-6-band-opaska
Fleszstyle

Asystent i trener personalny w jednym?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

Czy zdrowe i wygodne dziecięce buty nie mogą być modne?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

O tych butach marzy twoje dziecko!

Partner
catering-tajm
Fleszstyle

Pyszne, zdrowe i niebanalne dania z dostawą pod twoje drzwi?

Partner