Party Stories
Krystian Ferretti z "Hotel Paradise 3"
Luiza "Hotel Paradise 3"
Małgorzata Rozenek w białym garniturze
para kajdanek
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Wpływ czynników zewnętrznych na zachowanie ludzkie – eksperyment więzienny

Eksperyment stanfordzki został przeprowadzony w 1971 roku w Stanach Zjednoczonych. Jego pomysłodawcą był psycholog Filip Zimbardo.

Eksperyment stanfordzki został przeprowadzony w 1971 roku w Stanach Zjednoczonych. Jego pomysłodawcą był psycholog Filip Zimbardo.

 

Eksperyment został przeprowadzony w podziemiach uniwersytetu Stanford, gdzie zaaranżowano warunki więzienne. Całe przedsięwzięcie przerwano po zaledwie 6 dniach, choć początkowo planowano je na dwa tygodnie. Powodem były zbyt brutalne zachowania uczestników będących „strażnikami” więziennymi.

Na czym polegał stanfordzki eksperyment więzienny (Stanford Prison Experiment – SPE)

Rekrutacja do badania została przeprowadzona poprzez ogłoszenie w lokalnej gazecie, gdzie oferowano 18 dolarów za każdy dzień eksperymentu. Z 70 osób wybrano 24 mężczyzn, którzy zostali poddani badaniom pod kątem kryminalnej przeszłości, stanu zdrowia i zdrowia psychicznego. Doktor Zimbardo został dyrektorem zaaranżowanego w podziemiach stanfordzkiego uniwersytetu więzienia. Jak sam później stwierdził, przyjęcie tej roli było błędem, ponieważ zbyt mocno zaangażowało go to emocjonalnie. „Wiezienie” było pozbawione okien i zegarów. Wszystkie rozmowy nagrywano, a znajdująca się na jednej ze ścian kamera cały czas rejestrowała przebieg zdarzeń. Osoby wytypowane do roli strażników nie zostały poinstruowane odnośnie zasad, jakimi mają się kierować. Mieli jedynie przestrzegać prawa. „Więźniów” poinformowano, że na czas zamknięcia tracą prawa obywatelskie i będą otrzymywać minimalne racje żywnościowe. Wszyscy uczestnicy eksperymentu wiedzieli, że jest to badanie naukowe, jednak, jak się później okazało, nie miało to większego znaczenia.

Eksperyment stanfordzki - jakie były konsekwencje eksperymentu więziennego?

Już drugiego dnia badania wybuchł bunt. Sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli, „strażnicy” stawali się coraz bardziej okrutni w wymierzaniu kar więźniom. Jeden z uczestników został odesłany do domu, z powodu poważnych zaburzeń zachowania. Był to moment krytyczny, w którym eksperyment powinien zostać przerwany. Jednak ze względu na osobisty udział Zimbardo w eksperymencie i związaną z tym utratę przez niego zdolności obiektywnego osądu badanie trwało dalej. Badacz dał się wciągnąć w grę, której był autorem. Po zakończeniu eksperymentu niektórzy jego uczestnicy przez pewien czas nie mogli poradzić sobie z sytuacją, w której się znaleźli.

Eksperyment więzienny - cel badania

Celem eksperymentu stanfordzkiego była weryfikacja tezy, jakoby zwyczajni ludzie zmieniali radykalnie swoje zachowanie (m. in. byli skłonni do wielkiego okrucieństwa) w sytuacjach, gdzie są anonimowi i mogą innych traktować przedmiotowo. Zbadano również wpływ konkretnych sytuacji, autorytetu i solidarności grupowej na działania jednostek. Dzięki eksperymentowi stanfordzkiemu udowodniono, że ludzie zupełnie zdrowi psychicznie w specyficznych warunkach, w sposób naturalny wcielają się w role oprawców lub ofiar.

Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
zadowolony pan
©contrastwerkstatt/Fotolia
Styl życia
Jakie zło w tobie drzemie – eksperyment więzienny Zimbardo
Eksperyment Zimbardo nazywany jest inaczej standfordzkim eksperymentem więziennym – miał sprawdzić efekty symulacji życia w więzieniu. Jest jednym z najbardziej znanych eksperymentów psychologicznych, rozpoczął burzliwą dyskusję na temat etyki zawodu psychologa, a część uczestniczących w nim osób badanych wysłał prosto do terapeutów.

Eksperyment Zimbardo nazywany jest inaczej standfordzkim eksperymentem więziennym – miał sprawdzić efekty symulacji życia w więzieniu. Jest jednym z najbardziej znanych eksperymentów psychologicznych , rozpoczął burzliwą dyskusję na temat etyki zawodu psychologa, a część uczestniczących w nim osób badanych wysłał prosto do terapeutów. Poszukiwany, poszukiwana – rekrutacja do eksperymentu Zimbardo Uczestników eksperymentu wyszukiwano za pomocą ogłoszenia w gazecie. Oferowano w nim około 15$ za dzień eksperymentu. Ochotników przebadano i sprawdzono pod względem problemów psychicznych i problemów z prawem, by ostatecznie wytypować 24 zdrowych studentów – 18 do czynnego udziału, a 6 w razie potrzeby . Zostali oni następnie podzieleni na „więźniów” i „strażników”.   Dziewięciu strażników miało pracować trójkami po 8 godzin. Przed rozpoczęciem dano im możliwość zaopatrzenia się w sklepie militarnym – wybrali mundury khaki, pałki policyjne oraz ciemne okulary, które uniemożliwiały kontakt wzrokowy. Zimbardo poinstruował ich bardzo krótko – mają pilnować porządku i przestrzegania prawa, pałki są jedynie symboliczne. Gdy więźniowie uciekną, eksperyment zostanie zakończony. Dramatyczny początek eksperymentu Eksperyment Zimbardo (więcej: http://www.prisonexp.org/ ) od początku był nietypowy. Uczestnicy, którzy mieli być więźniami, nie stawili się w laboratorium jak to zwykle bywa. Zostali nagle zatrzymani w swoich domach – aresztowała ich policja, przedstawiając zarzuty napadu z bronią, skuto ich kajdankami, zdjęto odciski palców i odeskortowano do więzienia. Więzieniem były specjalnie zaadaptowane piwnice Uniwersytetu Standfordzkiego. Tam więźniowie zostali przeszukani, rozebrani, odwszawieni i ubrani w długie białe koszule z numerem identyfikacyjnym. Do prawej nogi przymocowano łańcuch, a na głowę założono damską...

mężczyzna w słuchawkach
©ldprod/Fotolia
Styl życia
Posłuszeństwo ponad wszystko – eksperyment Milgrama
Eksperyment Milgrama uważany jest za jeden z najbardziej kontrowersyjnych eksperymentów w historii psychologii. Mimo że przeprowadzony został przeszło 50 lat temu, w dalszym ciągu budzi emocje.

Eksperyment Milgrama uważany jest za jeden z najbardziej kontrowersyjnych eksperymentów w historii psychologii. Mimo że przeprowadzony został przeszło 50 lat temu, w dalszym ciągu budzi emocje. Eksperyment Milgrama – jak wyglądał? W eksperymencie Milgrama brali udział ochotnicy, którzy zostali poinformowani, że eksperyment dotyczy wpływu kar na pamięć. Z a uczestnictwo otrzymywali zapłatę, przy czym byli od początku informowani, że wystarczy, jeśli przyjdą do laboratorium i to, co zdarzy się potem, nie będzie miało wpływu na otrzymanie pieniędzy . Wykluczono więc wpływ gratyfikacji finansowej na zachowanie podczas badania.   Osoba badana wchodziła do laboratorium, w którym był już inny badany – w rzeczywistości był to pomocnik eksperymentatora. Następnie losowano role – prawdziwy badany zawsze zostawał „nauczycielem”, a pomocnik „uczniem”. Towarzyszył im eksperymentator, który był ubrany formalnie, w fartuch lekarski. W rzeczywistości także był podstawionym aktorem.   Uczeń udawał się do drugiego pomieszczenia, oddzielonego szybą. Zadaniem nauczyciela było czytanie uczniowi par słów, a następnie sprawdzanie stopnia ich zapamiętania. W przypadku błędnej odpowiedzi, nauczyciel karał ucznia wstrząsem elektrycznym. Przy kolejnych błędach, siła wstrząsu była zwiększana. O co tyle hałasu? W pewnym momencie, gdy uczeń wciąż udzielał nieprawidłowych odpowiedzi, nauczyciel stosował coraz silniejsze wstrząsy, zbliżając się do wartości niebezpiecznych dla zdrowia drugiej osoby. Uczeń w rzeczywistości nie odczuwał żadnego bólu, ale bardzo sugestywnie grał. W pewnym momencie zaczynał prosić o przerwanie eksperymentu, głośno krzyczeć, a przy zaaplikowaniu największej dawki udawał, że nie jest już w stanie mówić.   Gdy badany pytał eksperymentatora o to, co ma dalej robić, ten polecał zdecydowanym głosem, żeby...

ludzie zajmujący się biznesem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Konformizm normatywny – czyli przyjmowanie poglądów wyznawanych przez większość
Eksperyment Ascha to nazwa serii eksperymentów psychologicznych. Pytanie postawione przez amerykańskiego psychologa dotyczyło sfery poznawczej człowieka. Stworzył on sytuację, w której można było stwierdzić, czy ludzie zachowują się konformistycznie nawet wtedy, gdy odpowiedź na zadane pytanie jest oczywista i banalnie prosta.

Eksperyment Ascha to nazwa serii eksperymentów psychologicznych. Pytanie postawione przez amerykańskiego psychologa dotyczyło sfery poznawczej człowieka. Stworzył on sytuację, w której można było stwierdzić, czy ludzie zachowują się konformistycznie nawet wtedy, gdy odpowiedź na zadane pytanie jest oczywista i banalnie prosta.   Ludzie naśladują grupę, choć czasem jest to sprzeczne z ich własnymi poglądami, a nawet zdrowym rozsądkiem. Lęk przed oceną i brakiem akceptacji jest często silniejszy niż postępowanie zgodne z własnym sumieniem. Eksperyment Asha – geneza eksperymentu Solomon Ash nie zgadzał się z tezami postawionymi przez innego badacza. Muzafer Sherif na podstawie przeprowadzonych prób na grupie ochotników sformułował twierdzenie, iż ludzie będą ulegać grupie i przyjmować jej poglądy tylko wtedy, gdy sami są niepewni tego, co myślą oraz nie mają wyrobionego zdania na dany temat. Ash natomiast stwierdził, że w obliczu jednoznacznej sytuacji osoby badane nigdy nie ulegną grupie. Czy się mylił? Eksperyment Asha – doświadczenie z długością odcinków Do eksperymentu Asha zgłosili się ochotnicy, których zadaniem było udzielenie odpowiedzi na proste pytanie. Przedstawiono im 2 rysunki. Na jednym był odcinek X, na drugim trzy różnej długości odcinki: A, B i C. Pytanie brzmiało: który z odcinków jest najbardziej podobny do odcinka X? Warto zaznaczyć, że odcinek X i C były identyczne. Gdy osoba badana udzielała sama odpowiedzi, wówczas w ponad 90% przypadków była ona właściwa. Sytuacja drastycznie się zmieniała, gdy w pokoju pojawiały się inne osoby poddające w wątpliwość jednakowe długości odcinka X i C. Byli to oczywiście wynajęci przez Asha aktorzy, których zadaniem było sugestywne podważanie decyzji osoby badanej.   Rezultat eksperymentu w drugim przypadku był taki, że badani udzielali odpowiedzi spójnych z poglądem...

Nasze akcje
Jenny Fairy Midday Coctail
Newsy

Ten stylowy dodatek przeniesie cię w świat wakacji i słodkiego lenistwa!

Partner
piekna-kobieta-bella
Fleszstyle

Jak się czuć pewnie i wygodnie przez cały dzień? Stawiaj na jakość

Partner
huawei-6-band-opaska
Fleszstyle

Asystent i trener personalny w jednym?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

Czy zdrowe i wygodne dziecięce buty nie mogą być modne?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

O tych butach marzy twoje dziecko!

Partner
catering-tajm
Fleszstyle

Pyszne, zdrowe i niebanalne dania z dostawą pod twoje drzwi?

Partner