Party Stories
starszy mężczyzna z córką
©highwaystarz/Fotolia
Styl życia

Wielkie zespoły geriatryczne: zaburzenia równowagi, upadki, błędy jatrogenne

Choroby wieku starczego nazywa się wielkimi zespołami geriatrycznymi. Schorzenia i dolegliwości mają charakter przewlekły. Zalicza się do nich m. in. błędy jatrogenne, zaburzenia równowagi i upadki skutkujące urazami.

Choroby wieku starczego nazywa się wielkimi zespołami geriatrycznymi. Schorzenia i dolegliwości mają charakter przewlekły. Zalicza się do nich m. in. błędy jatrogenne, zaburzenia równowagi i upadki skutkujące urazami.

Zaburzenia równowagi i upadki

U starszych osób występują zaburzenia wzroku (jaskra, zaćma), zaburzenia słuchu czy zaburzenia funkcji błędnika. Mogą one stanowić przyczynę zaburzeń równowagi i prowadzić do upadków. Ponadto upadki i urazy mogą być spowodowane przez choroby neurologiczne: stany po udarze mózgu , a także chorobę Parkinsona. Do chorób zwiększających ryzyko upadku zalicza się omamy i urojenia związane z przebiegiem chorób psychicznych. Nie bez znaczenia pozostają choroby układu sercowo-naczyniowego: arytmia i niedociśnienie ortostatyczne. Stosowanie leków psychotropowych i hipotensyjnych także może być czynnikiem wywołującym upadki. Dodatkowo powodem upadków i urazów może być skłonność do nietrzymania moczu, nocne parcie na stolec lub zwiększenie oddawania moczu nocą. Starszy człowiek, który w pośpiechu udaje się do toalety, może nieuważnie stawiać stopy (które często są zdeformowane), potknąć się o próg albo pośliznąć się. W związku z tym jako przyczyny upadków wskazuje się czynniki zewnętrzne, do których zalicza się też złe oświetlenie, strome schody czy brak poręczy.

Urazy u osób starszych jako skutek zaburzeń równowagi

Skutkiem upadków są urazy. U starszych osób najczęściej dochodzi do złamania szyjki kości udowej i rozległych stłuczeń. Konsekwencją upadku są też krwiaki podtwardówkowe i złamania nasady nadgarstka. Dlatego starsze osoby powinny korzystać z balkoników lub lasek, które zmniejszają ryzyko upadku.

 

Zaburzenia równowagi i upadki częściej dotyczą kobiet niż mężczyzn. Około 35% kobiet po 60. roku życia doznaje upadku raz w roku, a w przypadku kobiet po 80. roku życia odsetek ten wzrasta do 50%.

Błędy jatrogenne

Błędy jatrogenne to zachowanie personelu medycznego, które ma zły wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne pacjenta. Rezultatem błędu jatrogennego jest lęk i złe samopoczucie pacjenta. Jego zaufanie do pracowników placówek medycznych spada. Na skutek depresji powodowanej nieprawidłową postawą lekarza w stosunku do pacjenta objawy chorobowe mogą się nasilać, a rokowania ulec pogorszeniu. Do grupy błędów jatrogennych zalicza się badanie pacjenta w obecności innych osób, przekazywanie mu niepełnych informacji o stanie zdrowia i zlecanie wykonania badań, do których nie ma wskazania. Źródłem błędu jatrogennego może być sposób leczenia, na przykład bezzasadne stosowanie leków, które może doprowadzić do farmakomanii.

 

Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
Bakteria wywołująca zapalenie opon mózgowych.
©Ezume Images/fotolia
Styl życia
Jakie choroby układu nerwowego zagrażają dzieciom – zespoły dysrafii i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
Dzieci znacznie częściej zapadają na choroby układu nerwowego niż na schorzenia ze strony innych układów. Do ich rozwoju mogą predysponować różne czynniki, określane mianem teratogennych.

Dzieci znacznie częściej zapadają na choroby układu nerwowego niż na schorzenia ze strony innych układów. Do ich rozwoju mogą predysponować różne czynniki, określane mianem teratogennych.   Choroby układu nerwowego u dzieci rozwijają się wskutek działania na płód czynnika teratogennego czyli szkodliwie wpływającego i powodującego jego uszkodzenie. Rodzaj i stopień powstającego zaburzenia jest zależny od charakteru czynnika, czasu jego oddziaływania na płód oraz od tygodnia trwania ciąży , w którym doszło do zadziałania bodźca uszkadzającego. Przyczyny chorób ośrodkowego układu nerwowego u dzieci Do czynników teratogennych, zalicza się uwarunkowania genetyczne, zakażenia (wirus różyczki, grypy), czynniki fizyczne i/lub chemiczne (promieniowanie jonizujące, toksyny, urazy mechaniczne) oraz zaburzenia w dostarczaniu substancji odżywczych do płodu, co najczęściej jest konsekwencją niedożywienia przyszłej matki. Wzrost ryzyka rozwoju chorób układu nerwowego u dzieci obserwuje się u kobiet ciężarnych chorujących na cukrzycę oraz chorobę niedokrwienną serca – przy tych schorzeniach często utrudniony jest dopływ składników odżywczych do dziecka. Innym czynnikiem predysponującym jest przebycie gestozy, czyli zatrucia ciążowego. Objawy uszkodzenia układu nerwowego (OUN) u dzieci Istnieje wiele objawów sugerujących uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego u dziecka. Zalicza się do nich obecność ruchów mimowolnych czy zmienność napięcia mięśniowego. N a uszkodzenie móżdżku wskazują zaburzenia równowagi, mowy oraz niezborność ruchowa . Ponadto wyróżnia się objawy oponowe rozwijające się na skutek zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych – jednym z takich objawów jest sztywność karku. Najczęstsze choroby OUN Zespoły dysrafii, czyli wady cewy nerwowej, są najczęściej pojawiającymi się chorobami ośrodkowego układu nerwowego...

Rehabilitacja na piłce
© Robert Kneschke/Fotolia.com
Styl życia
Urazy kości – przezkrętarzowe złamanie kości udowej
Złamanie przezkrętarzowe w wyniku upadku to najczęstszy uraz kości udowej szczególnie wśród osób starszych. U osób młodych dochodzi do niego najczęściej podczas wypadku.

Złamanie przezkrętarzowe w wyniku upadku to najczęstszy uraz kości udowej szczególnie wśród osób starszych. U osób młodych dochodzi do niego najczęściej podczas wypadku. Złamanie przezkrętarzowe kości udowej – czynniki sprzyjające urazom kości Złamanie szyjki kości udowej to przede wszystkim wynik urazu mechanicznego , takiego jak wypadek lub upadek. Jednak istnieją pewne czynniki, które wpływają na szczególną podatność na tego typu urazy, są to: stosowanie niektórych leków – np. leków sterydowych, które zmniejszają odporność, oraz powodują zaburzenia związane z przepływem krwi w tkance kostnej, co może prowadzić do mikrowylewów i zatorów, wskutek czego kości są bardziej narażone na złamania, zaburzenie gospodarki wapniowej, osteoporoza , nowotwory kości, niewłaściwa dieta, uboga w wapń i białko, uprawianie sportów, szczególnie narażających na urazy i uszkodzenia kości, np. sporty ekstremalne, wyczynowe, niedołężność starcza – osłabiony wzrok, słuch, choroby neurologiczne – co powoduje większe prawdopodobieństwo urazów i upadków, wrodzona słabość kości. Złamanie przezkrętarzowe kości udowej – leczenie Leczenie złamania przezkrętarzowego kości udowej polega na chirurgicznym zespoleniu odłamów kości lub wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego . W celu uniknięcia powikłań, zabieg powinien zostać przeprowadzony 12–24 godzin od urazu . Po operacji chory jest unieruchamiany na krótki czas, ponieważ bardzo ważne jest, aby szybko powrócił do pełnej sprawności. Zaniechanie leczenia operacyjnego w przezkrętarzowym złamaniu kości udowej może powodować zaburzenia zrostu kostnego, dokuczliwy ból, deformacje utrudniające motorykę a nawet głęboką niepełnosprawność. Ponadto istnieje zagrożenie niebezpiecznych dla życia powikłań. Dlatego z zabiegu chirurgicznego można zrezygnować wyłącznie w...

para starszych ludzi
©Kurhan/Fotolia
Styl życia
Choroby wieku starczego: nietrzymanie moczu i stolca, otępienie, unieruchomienie
Mianem wielkich problemów geriatrycznych określa się kilka zespołów związanych ze starczą niepełnosprawnością. Mają one charakter przewlekły i wiele współistniejących przyczyn.

Mianem wielkich problemów geriatrycznych określa się kilka zespołów związanych ze starczą niepełnosprawnością. Mają one charakter przewlekły i wiele współistniejących przyczyn. Charakterystyka wielkich problemów geriatrycznych Wielkie zespoły geriatryczne wpływają na ograniczenie samodzielności osób starszych, obniżenie poczucia własnej wartości. Są oni zdani na pomoc innych osób. Specyfika wielkich problemów geriatrycznych wiąże się ze starzeniem się organizmu.   Do grupy wielkich zespołów geriatrycznych zalicza się m. in. nietrzymanie moczu lub stolca, unieruchomienie oraz zespoły otępienne. Wielkie zespoły geriatryczne są wynikiem zaniedbania i chorób wielonarządowych. Wpływają one na obciążenie psychiczne osoby starszej i fizyczne jej opiekuna. Nietrzymanie moczu lub stolca Nietrzymanie moczu i stolca wiąże się z dysfunkcją zwieraczy, co powoduje stres i przygnębienie psychiczne. Na ciele osoby starszej pojawiają się podrażnienia i odleżyny. Może ona borykać się z infekcjami. Wyróżnia się przejściowe nietrzymanie moczu i utrwalone nietrzymanie moczu, które wynika z zaburzeń dolnego odcinka układu moczowego. Z kolei nietrzymanie stolca wywołuje nieprawidłowa dieta, wypadanie odbytu albo błędy jatrogenne (niewłaściwe zachowanie personelu medycznego), na przykład podawanie nadmiernych ilości środków przeczyszczających. i stolca wymaga opieki pielęgniarskiej (zmiany pieluch, dbanie o higienę miejsc intymnych). Zespoły otępienne Z wiekiem wzrasta u człowieka ryzyko wystąpienia zespołów otępiennych powszechnie znanych jako demencja. Najczęściej występuje otępienie alzheimerowskie. Zespoły otępienne to wynik choroby mózgu, która skutkuje m. in. zaburzeniem pamięci, liczenia i orientacji w terenie. Osoba starsza może mieć problemy z zapamiętaniem dat związanych z istotnymi wydarzeniami ze swego życia i życia członków...

Nasze akcje
maseczki-orientana
Fleszstyle

Maseczki stworzone przez naturę – 99% naturalnych składników i 100% skuteczność! 

Partner
kosmetyki-alkemie
Fleszstyle

Alkmie - polska marka, która tworzy kosmetyczne dzieła sztuki!

Partner
Newsy

Natura i nauka łączą siły w walce ze zmarszczkami. Poznaj kosmetyki Botanical HiTech

Partner
jane-perkins
Newsy

Plastikowa REwolucja, czyli o sile REcyklingu!

Partner
anabelle-minerals
Fleszstyle

Doskonały makijaż w duchu eko i zero waste: odkryj mineralne kosmetyki Annabelle Minerals! 

Partner