Party Stories
beata-kozidrak
„Hotel Paradise” Ata Postek rozstała się z partnerem, ale już ma nowego! Zdradziła, jak się poznali
Michał Kostrzewski i pozostali jurorzy You Can Dance
Justyna Steczkowska z fanami
Ida Nowakowska prowadzącą "You Can Dance"
Doda
Sanah
Paulina Sykut-Jeżyna w Sopocie
Doda z mężem Emilem Stępniem
Mobbing w pracy
© pictworks/Fotolia.com
Styl życia

Mobbing w pracy: nękanie psychiczne pracowników – czym jest i jak zbierać legalne dowody?

Mobbing w miejscu pracy jest zjawiskiem patologicznym, polegającym na psychicznym nękaniu pracowników, zwykle przez osobę wyższą rangą. Jest to poważne naruszenie praw pracowniczych, które powinno być piętnowane. Z obawy o utratę pozycji oraz trudności w udowodnieniu bardzo często jest to problem przemilczany i zbagatelizowany. Mobbingowi można przeciwdziałać, np. zgłaszając nękanie pracownika do pracodawcy lub Państwowej Inspekcji Pracy.

Mobbing w miejscu pracy jest zjawiskiem patologicznym, polegającym na psychicznym nękaniu pracowników, zwykle przez osobę wyższą rangą. Jest to poważne naruszenie praw pracowniczych, które powinno być piętnowane. Z obawy o utratę pozycji oraz trudności w udowodnieniu bardzo często jest to problem przemilczany i zbagatelizowany. Mobbingowi można przeciwdziałać, np. zgłaszając nękanie pracownika do pracodawcy lub Państwowej Inspekcji Pracy. 

 

W zakres pojęcia mobbingu wchodzą działania, polegające na nękaniu psychicznym pracownika. Wśród najpowszechniejszych form mobbingu można wymienić: upokarzanie, zastraszanie, nękanie, izolację, uniemożliwianie lub utrudnianie wykonywania pracy oraz zmuszanie pracownika do wykonywania pracy, stanowiącej niebezpieczeństwo dla jego zdrowia lub życia. 

Mobbing – regulacje prawne 

Prawa pracownika regulowane są przez Kodeks Pracy. Ustawodawca nałożył na pracodawcę obowiązek piętnowania i przeciwdziałania zachowaniom objawiającym się długotrwałym nękaniem pracowników. Co istotne, mobbing dotyczy wyłącznie form przemocy psychicznej. Poza zakres pojęciowy tego zjawiska wychodzi dyskryminowanie pracownika, fizyczne znęcanie się nad nim oraz molestowanie seksualne. Pracodawca ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku, gdy w jego firmie dochodzi do mobbingu (nawet, jeśli on się do niego bezpośrednio nie przyczyna). W świetle obowiązującego prawa, na pracodawcę, który nie podejmuje działań, mających na celu zapobiegnięcie mobbingowi, mogą zostać nałożone sankcje finansowe. 

Mobbing – jak zbierać legalne dowody?

Bardzo trudną kwestią jest udowodnienie mobbingu. Dzieje się tak, gdyż istnieje bardzo cienka granica pomiędzy nękaniem pracownika, a legalnymi formami ukarania go. Dlatego też sporne kwestie rozstrzygane są przez sąd okręgowy. Pracownik dotknięty mobbingiem powinien zgłosić sprawę i akt oskarżenia poprzeć legalnymi dowodami. Ofiara nękania psychicznego w pracy powinna zbierać wszelakie dowody mobbingu. Wśród nich mogą znaleźć się, m.in.: SMS-y, e-maile oraz filmiki i nagrania. W przypadku, gdy nękanie psychiczne odbiło się na zdrowiu pracownika, warto mieć na to potwierdzenie w postaci zwolnień lekarskich oraz wyników badań. Warto również zgromadzić świadków lub inne ofiary mobbingu ze strony tej samej osoby. Może to być jednak bardzo trudne, gdyż większość pracowników obawia się utraty swojego stanowiska. 

 

Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
Załamana dziewczyna przy komputerze
Flickr/Pro Juventute/CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Styl życia
Nie daj się mobbingowi – nękanie w pracy jest karalne
Mobbing to szczególny rodzaj podłości. Nieustające intrygi, obmowy, kpiny i nękanie – oto rzeczywistość osoby mobbingowanej.

Mobbing to szczególny rodzaj podłości. Nieustające intrygi, obmowy, kpiny i nękanie – oto rzeczywistość osoby mobbingowanej. Czym jest mobbing? Mobbing to specyficzne działanie lub zachowanie skierowane bezpośrednio do pracownika. Polega na nękaniu lub zastraszaniu. Mobbing jest procesem, działania te muszą więc mieć charakter długotrwały (co najmniej pół roku) i systematyczny. Efektem praktyk mobbingowych jest obniżona ocena przydatności do pracy, pracownik czuje się wówczas poniżony i odizolowany od reszty współpracowników. Najczęstsze techniki mobbingowe, czyli jak działa mobber Są to działania o charakterze uniemożliwiającym swobodne wyrażanie swoich myśli i wypowiadanie się: przerywanie, ośmieszanie, używanie upokarzających gestów i bezzasadne krytykowanie. Środkiem przemocy psychicznej są także działania mające na celu osłabienie więzi społecznych, tj. zakaz kontaktu z pozostałymi pracownikami oraz działania obniżające reputację i podważające pozycję zawodową. W tej grupie należy wskazać: sugerowanie psychicznej choroby, rozgłaszanie plotek, wyznaczanie zbyt dużej ilości pracy lub zlecanie wykonywania prac bezsensownych. Mobbing nie tylko w relacji szefa z pracownikiem Mobbing nie musi mieć charakteru pionowego, pomiędzy pracodawcą a pracownikiem (choć zjawisko mobbingu jest tu najczęściej odnotowywane), może występować także w poziomie, pomiędzy pracownikami z tego samego poziomu hierarchii zawodowej. Kto powinien zapobiegać mobbingowi w twojej firmie? Do podejmowania działań o charakterze antymobbingowym zobowiązany jest pracodawca. Do jego zadań należy zapobieganie wszelkim formom przemocy psychicznej w miejscu pracy. W sytuacji, gdy pracodawca otrzyma od pracownika skargę o mobbingu, powinien niezwłocznie powołać komisję antymobbingową, której zadaniem będzie wyjaśnienie czy...

atrybuty sędziego
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Kodeks pracy jako podstawa określająca prawa pracownika
Prawo pracy zawarte w Kodeksie pracy określa nie tylko obowiązki, jakie ma pracownik, ale także prawa, jakie mu przysługują.

Prawo pracy zawarte w Kodeksie pracy określa nie tylko obowiązki, jakie ma pracownik, ale także prawa, jakie mu przysługują.   Zawarcie stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem związane jest nie tylko z koniecznością przestrzegania licznych obowiązków, ale i z prawami obu stron. Podstawowe zagadnienia związane z prawem pracy Istotnym prawem zawartym w Kodeksie Pracy (zobacz tekst ustawy ) jest dowolność w wyborze zawodu. Obowiązkiem pracodawcy jest poszanowanie godności i dóbr pracownika. Pracownik nie może być dyskryminowany ze względu na różnice płci , wieku, koloru skóry czy poglądów.   Pracodawca musi zdawać sobie sprawę z obowiązywania zasady równości, według której wykonując taką samą pracę, kobiety i mężczyźni mają takie same prawa .   Ponadto pracownik ma prawo oczekiwać, że pracodawca będzie wsparciem w rozwoju zawodowym i umożliwi mu podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art. 10-13). Prawo pracownika do urlopu Pracownikowi przysługuje niezbywalne prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego . Jeden z urlopów w roku ma trwać co najmniej dwa tygodnie bez przerw. Pozostałe urlopy mogą być krótsze. Wymiar urlopu uzależniony jest od stażu pracy. Jeśli pracownik pracuje krócej niż 10 lat, przysługuje mu 20 dni urlopu wypoczynkowego, jeśli dłużej – 26 dni. (art. 152 i art. 154). Prawa pracownika a BHP Pracownik przed rozpoczęciem pracy musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Gdy pracownik zauważy nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem i higieną pracy , ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy obarczonej ryzykiem. Może również odejść z miejsca stwarzającego zagrożenie powiadamiając o tym pracodawcę, nie tracąc przy tym prawa do wynagrodzenia (art. 210 § 1-3).   Wszelkie wątpliwości związane z prawami pracownika rozstrzygnąć można...

mężczyzna wskazujący na zegarek
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Przykłady działań mobbingowych w miejscu pracy
Przykładem mobbingu w miejscu pracy są długotrwałe i nasilone ataki mające wpływ na jakość sytuacji zawodowej i życiowej pracownika.

Przykładem mobbingu w miejscu pracy są długotrwałe i nasilone ataki mające wpływ na jakość sytuacji zawodowej i życiowej pracownika.   Konflikty w miejscu pracy są nieuniknione. Jednak bywają sytuacje, w których niekontrolowana eskalacja konfliktu przeradza się w działania mobbingowe. Obowiązkiem prawnym pracodawcy jest reagowanie i przeciwdziałanie mobbingowi. Definicja mobbingu Kodeks pracy (art. 94 § 2) definiuje mobbing jako „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika , wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników” (zobacz:  tekst ustawy ). Przykłady mobbingu Psycholog Hainz Leymann, zajmując się tematyką przemocy w miejscu pracy, wyróżnił pięć typów praktyk mobbingowych: Oddziaływania, które zaburzają możliwości komunikowania się (np. ograniczanie możliwości wypowiadania własnego zdania, ciągła krytyka, groźby). Oddziaływania, które zaburzają relacje społeczne (np. nieformalny zakaz rozmów z ofiarą, odizolowanie przestrzenne od zespołu, brak możliwości wypowiedzenia się). Oddziaływania, które są atakami na reputację (np. plotki, pomówienia, próby ośmieszenia, ataki na osobiste przekonania religijne czy polityczne). Oddziaływania, które wpływają na jakość sytuacji zawodowej (np. brak zadań do wykonania, odsunięcie od zadań odpowiedzialnych, zadania wysoce poniżej lub powyżej kompetencji). Oddziaływania, które są bezpośrednimi atakami na zdrowie (np. zastraszanie, przemoc fizyczna i psychiczna , przemoc seksualna). Nie jest to lista wyczerpująca przykłady działań mobbingowych. Konflikty i pojedyncze zajścia są nieuniknione, a o mobbingu mówi...

Nasze akcje
Delia My Cream
Styl życia

Krem idealnie dopasowany? Zrób go sama, z Delią to łatwe!

Partner
Macchia marki Tubądzin - wystrój we włoskim stylu
Styl życia

Mieszkanie inspirowane słoneczną Italią. Styl, który pokochały gwiazdy!

Partner
lenor-fresh-air-efect
Fleszstyle

Jak urządzić wnętrze, by zawsze zachwycało świeżością?

Partner
dax-cashmere-podklad-moon-blink
Fleszstyle

Klaudia El Dursi i Marcelina Zawadzka pokochały ten drogeryjny podkład i bazy pod makijaż!

Partner
Motorola moto g100
Styl życia

Uwielbiasz spędzać czas z przyjaciółmi? Wiemy, co zrobić, żeby te spotkania dawały ci jeszcze więcej radości!

Partner