Młody chłopak siedzi przy biurku, przed sobą ma monitor komputera
©contrastwerkstatt/Fotolia.com
Styl życia

Praca zdalna jest popularna wśród grafików, copywriterów, handlowców i programistów

Pracę zdalną można wykonywać z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy mieć komputer, stabilne połączenie z internetem oraz telefon. W ten sposób można pracować jako freelancer, np. na umowę zlecenie, umowę o dzieło lub umowę o pracę (w formie tzw. telepracy). Freelancerami często są graficy, copywriterzy, a także rekruterzy.

Pracę zdalną można wykonywać z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy mieć komputer, stabilne połączenie z internetem oraz telefon. W ten sposób można pracować jako freelancer, np. na umowę zlecenie, umowę o dzieło lub umowę o pracę (w formie tzw. telepracy). Freelancerami często są graficy, copywriterzy, a także rekruterzy.

 

Wielu freelancerów, którzy początkowo pracują w ramach umów cywilnoprawnych, przechodzi na samozatrudnienie i zakłada własne firmy.

Kasia gotuje z Polki.pl: sernik krakowski

Formy świadczenia pracy zdalnej: telepraca i praca na podstawie umowy cywilnoprawnej

Niektóre firmy decydują się na zatrudnienie pracowników wykonujących tzw. telepracę. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy jest to regularna praca wykonywana poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Pracownik systematycznie przekazuje wtedy pracodawcy wyniki swojej pracy za pomocą tychże środków komunikacji. Pracodawca, który zatrudnia pracowników w ten sposób, jest zobowiązany do dostarczenia im potrzebnego sprzętu, ubezpieczenia ich oraz pokrycia kosztów instalacji. Ma on także prawo do kontrolowania tego, w jaki sposób pracownik wykonuje swoje obowiązki. Najczęściej telepraca odbywa się przy wykorzystaniu komputerów i internetu, niekiedy także telefonu.

Pracę zdalną można również świadczyć na podstawie umów cywilnoprawnych: umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Jest to forma współpracy, która jest szczególnie dogodna dla osób, które chcą pracować w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Zazwyczaj w umowie określa się termin, do kiedy wykonana praca ma zostać przedstawiona zleceniodawcy, nie ma natomiast określonych godzin, w jakich codziennie należy pracować.

W jakich zawodach pracę można wykonywać zdalnie

Z badania przeprowadzonego przez Pracownię Badań Społecznych (PBS) (zobacz raport) wynika, że telepracę najczęściej wykonują w Polsce pracownicy zajmujący się:

 • usługami finansowymi,
 • grafiką komputerową,
 • księgowością,
 • usługami prawniczymi,
 • sprzedażą i przedstawicielstwem handlowym,
 • projektowaniem technicznym (inżynieryjnym),
 • projektowaniem systemów informatycznych,
 • pracą edytorską i redaktorską,
 • analizami ekonomicznymi,
 • badaniami marketingowymi,
 • projektami architektonicznymi,
 • copywritingiem,
 • tłumaczeniami.

Pracownicy ci najczęściej pracowali w domu lub w siedzibie klienta.

Praca zdalna jest popularna wśród programistów

Z zestawienia przygotowanego przez firmę FlexJobs zajmującą się promocją zdalnych i elastycznych form zatrudnienia wynika, że wśród 10 firm, które najczęściej zatrudniają pracowników zdalnych, 4 należą do branży informatycznej. Są nimi:

 • LiveOps,
 • Amazon,
 • Dell,
 • IBM.

Warto zauważyć, że trzy ostatnie to międzynarodowe korporacje, których filie znajdują się także w Polsce. Rozwój branży IT i coraz większe zapotrzebowanie na usługi programistów sprawia, że firmy programistyczne coraz chętniej zatrudniają pracowników zdalnych. Polska znajduje się na 8. miejscu w zestawieniu krajów, w których programiści najczęściej pracują zdalnie. Z badania przeprowadzonego przez StackOverflow, portal społecznościowy dla programistów, wynika, że w Polsce aż 29,5% programistów w ten sposób wykonuje swoją pracę (zobacz raport).


grupa ludzi dyskutujących o pracy
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Połączenie urlopu macierzyńskiego z dodatkową pracą
Urlop macierzyński można połączyć z pracą. Zasiłek macierzyński może, ale nie musi się zmienić – zależy to od formy zatrudnienia.

Urlop macierzyński można połączyć z pracą. Zasiłek macierzyński może, ale nie musi się zmienić – zależy to od formy zatrudnienia.   Kobieta w trakcie urlopu macierzyńskiego może zdecydować się na dodatkową pracę. Jej forma i wymiar zależeć będą od tego, czy korzysta z podstawowego czy dodatkowego wymiaru urlopu macierzyńskiego. Wymiar urlopu macierzyńskiego jest ustanowiony przepisami Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) pracownicy po urodzeniu dziecka przysługuje urlop macierzyński oraz dodatkowy urlop macierzyński. Ich wymiar uzależniony jest od liczby urodzonych dzieci, np. kobiecie, która urodziła jedno dziecko, przysługuje 20 tygodniu urlopu macierzyńskiego, natomiast tej, która urodziła dwoje dzieci – 31 tygodni (art. 180 § 1). Kiedy kobieta wykorzysta podstawowy urlop macierzyński , może skorzystać również z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wymiar tego urlop wynosi do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 8 tygodniu, gdy kobieta urodziła więcej niż jedno dziecko (art. 1821 § 1). Dodatkowa praca na podstawowym urlopie macierzyńskim W Kodeksie pracy nie ma regulacji dotyczących zatrudnienia pracownicy, która jest w trakcie urlopu macierzyńskiego, zatem przyjmuje się, że ustawodawca nie pozwala na taką sytuację. Kobieta, która korzysta z podstawowego wymiaru urlopu macierzyńskiego nie może zatem podjąć zatrudnienia u swojego dotychczasowego pracodawcy na mocy umowy o pracę. Ale może skorzystać z dodatkowego zatrudnienia u swojego dotychczasowego lub innych pracodawców na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia ). Podjęcie zatrudnienia na mocy umowy cywilnoprawnej nie powoduje utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego. Podjęcie zatrudnienia na dodatkowym urlopie macierzyńskim Przepisy Kodeksu pracy jasno regulują sytuację podjęcia pracy w trakcie trwania dodatkowego urlopu...

mężczyzna pracuje
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Regulacje dotyczące pracy w porze nocnej
Pora nocna jest regulowana przez pracodawcę. Przypadać musi pomiędzy 21 a 7 rano i trwać nieprzerwanie przez co najmniej 8 h. Jeśli brak jest takiego ustalenia – całe 10 h pomiędzy 21 a 7 stanowi porę nocną. Za pracę w nocy przysługuje dodatek do wynagrodzenia.

Pora nocna jest regulowana przez pracodawcę. Przypadać musi pomiędzy 21 a 7 rano i trwać nieprzerwanie przez co najmniej 8 h. Jeśli brak jest takiego ustalenia – całe 10 h pomiędzy 21 a 7 stanowi porę nocną. Za pracę w nocy przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Praca w porze nocnej: czas pracy Praca w porze nocnej jest szczególnie uregulowana w rozdziale VI kodeksu pracy (pełny tekst ustawy dostępny jest tutaj ). Zgodnie z regulacjami prawnymi za porę nocną uważa się 8 godzin, pomiędzy 21.00 a 7.00 – w zależności od ustaleń pracodawcy . Informacja taka powinna być zawarta w regulaminie pracy, a jeśli takiego u pracodawcy nie ma – pracownik powinien otrzymać ją w formie pisemnej. Jeśli brak takiego ustalenia – cały czas pomiędzy 21 a 7 uważa się za porę nocną. Pora nocna nie musi być dla każdego pracownika ustalona w sposób identyczny. Nie ma przeciwwskazań, aby pora nocna rozpoczynała się np. o 21.15 czy 22.45, trwać musi jednak zawsze kolejnych 8 godzin, najdalej do 7 rano. Praca w porze nocnej: pracownik pracujący w porze nocnej Według kodeksu pracy pracownikiem , który pracuje w nocy, jest osoba, której rozkład pracy przewiduje przynajmniej 3 godziny w czasie doby lub ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym na czas nocny. Jeśli praca wykonywana jest w warunkach szczególnie niebezpiecznych lub wymaga szczególnego wysiłku fizycznego lub umysłowego, to praca w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Nie dotyczy to osób zarządzających zakładem pracy oraz przypadków prowadzenia akcji ratunkowych.   Na pisemny wniosek pracownika pracodawca ma obowiązek poinformować okręgowego inspektora pracy o tym, że zatrudnia pracowników w porze nocnej. Praca w porze nocnej: zakazy Niektóre grupy pracowników nie mogą być zatrudniane w porze nocnej. Dotyczy to kobiet w ciąży, pracowników młodocianych, pracowników niepełnosprawnych, jeśli nie...

młodzi ludzie przed laptopem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Umowa zlecenie jako tytuł do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego
Umowa zlecenie często pozostawia dobrowolność decyzji o ubezpieczeniach społecznych, natomiast w większości przypadków ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe.

Umowa zlecenie często pozostawia dobrowolność decyzji o ubezpieczeniach społecznych, natomiast w większości przypadków ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe.   Od sytuacji zawodowej zleceniobiorcy zależy to, czy i które składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) oraz zdrowotne będą odprowadzane z tytułu umowy zlecenia . Strony umowy zlecenia Na mocy umowy zlecenia osoba przyjmująca zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonej czynności (np. usługi, zlecenia) na rzecz dającego zlecenie, czyli zleceniodawcy (art. 734 § 1). Obie strony mogą w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę (art. 746 § 1-2). Uczniowie i studenci do 26 roku życia a ZUS od umów zlecenia Uczący się to grupa osób, która przy pracy na umowę zlecenie, nie podlega ubezpieczeniu z tytułu tej umowy. W tym przypadków za studentów nie można uznać uczestników studiów podyplomowych i doktoranckich . Studenci i uczniowie do ukończenia 26. roku życia nie musza więc płacić ZUS od umów zleceń. Pracownik na etacie a ZUS od umowy zlecenia Pracownikiem w myśl Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) jest osoba, która nawiązała stosunek pracy na mocy umowy o pracę. Umowa o pracę obciążona jest składkami na ZUS. Jeśli osoba pracująca na etacie podpisuje dodatkowo umowę zlecenia, nie zawsze musi płacić od niej pełen ZUS.   To, czy i na które ubezpieczenia będą odprowadzane składki, zależy od sytuacji zleceniobiorcy – pracownika. Poniżej kilka przykładów: pracownik, który zawarł umowę zlecenie z własnym pracodawcą lub wykonuje zlecenie na jego rzecz: ubezpieczenie ZUS jest obowiązkowe (zarówno składki na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne); pracownik, który z tytułu umowy o pracę otrzymuje wynagrodzenie poniżej minimalnego oraz zawarł umowę zlecenie nie ze swoim pracodawcą i nie wykonuje zlecenia...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Partner
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik