Party Stories
Doda z mężem Emilem Stępniem
Krystian Ferretti z "Hotel Paradise 3"
grupa młodych ludzi
©Marco Herrndorff/Fotolia
Styl życia

Ile wynosi wynagrodzenie minimalne w Polsce?

Płaca minimalna jest to najniższe wynagrodzenie jakie można zaoferować przy pracy na pełen etat. Wyjątkiem jest wynagrodzenie dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy – mogą one w pierwszym roku pracy otrzymywać 80% najniższego wynagrodzenia.

Płaca minimalna jest to najniższe wynagrodzenie jakie można zaoferować przy pracy na pełen etat. Wyjątkiem jest wynagrodzenie dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy – mogą one w pierwszym roku pracy otrzymywać 80% najniższego wynagrodzenia.

 

W roku 2015 płaca minimalna wynosi 1750 zł brutto, natomiast w 2016 czeka nas kolejna podwyżka – do 1850 złotych.

Wynagrodzenie minimalne: wysokość

W roku 2015 minimalne wynagrodzenie dla osób pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy wyniosło 1750 zł brutto. Niższe minimum dotyczy pracowników w pierwszym roku pracy – ich wynagrodzenie nie może być niższe niż 80% płacy minimalnej. W stosunku do tych osób obowiązuje więc dolna granica 1400 zł. Wypłacanie pensji poniżej przepisów dotyczących płacy minimalnej stanowi naruszenie praw pracowniczych, za które grozi pracodawcy kara.

Wynagrodzenie minimalne: zmiany

W roku 2014 minimalne wynagrodzenie wynosiło 1680 zł, w 2013 – 1600 zł. Uchwalona podwyżka minimalnej płacy w 2015 roku jest o 19 zł wyższa, niż wymagała tego ustawa o waloryzacji płacy minimalnej. Efekt jest taki, iż po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osoby wykonujące w Polsce najsłabiej płatną pracę zarabiają w bieżącym roku o ponad 50 zł więcej, niż w roku poprzednim – jest to aktualnie kwota 1240 zł.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego: wpływ na inne świadczenia

Wysokość płacy minimalnej ma wpływ na zmiany wysokości takich świadczeń jak dodatek za pracę w nocy czy odprawa dla osób zwalnianych grupowo, wynagrodzenie za czas przestoju w firmie. Kwota ta wpływa również na wysokość odszkodowania dla ofiar mobbingu i dyskryminacji w pracy, które nie może być niższe od płacy minimalnej.

Wynagrodzenie minimalne w 2016 roku

11 września 2015 roku ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 roku. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie pracowników wzrośnie o 100 zł – będzie więc wynosiło 1850 zł, co oznacza pensję netto w wysokości ok. 1355 zł. Minimalna płaca osób, dla których rok 2016 będzie pierwszym rokiem pracy, wyniesie 1480 zł brutto. Szacuje się, że podwyżka dotyczy około 1,3 mln osób.

Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
Mężczyzna pracuje na komputerze
©Igor Mojzes/Fotolia
Styl życia
Wynagrodzenie zasadnicze niższe od płacy minimalnej – kiedy jest to możliwe?
Wynagrodzenie zasadnicze może być niższe od płacy minimalnej, jeśli pracownik otrzymuje dodatkowo premie i dodatki. Płaca minimalna to ustalona ustawowo kwota, poniżej której nie może zejść pensja pracownika pełnoetatowego. Można jednak osiągnąć tę kwotę poprzez dodanie do wynagrodzenia zasadniczego składników takich jak premie i nagrody oraz różne dodatki. Jednak nie wszystkie składniki wypłacanego wynagrodzenia można wliczyć do kwoty pensji minimalnej.

Wynagrodzenie zasadnicze może być niższe od płacy minimalnej, jeśli pracownik otrzymuje dodatkowo premie i dodatki. Płaca minimalna to ustalona ustawowo kwota, poniżej której nie może zejść pensja pracownika pełnoetatowego . Można jednak osiągnąć tę kwotę poprzez dodanie do wynagrodzenia zasadniczego składników takich jak premie i nagrody oraz różne dodatki. Jednak nie wszystkie składniki wypłacanego wynagrodzenia można wliczyć do kwoty pensji minimalnej. Wynagrodzenie zasadnicze a płaca minimalna Wynagrodzenie zasadnicze to podstawowy składnik pensji wypłacanej pracownikom. Prócz niego mogą być wypłacane stałe dodatki, np. funkcyjne, nagrody i premie, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, odszkodowania itp. Są one doliczane do wynagrodzenia zasadniczego i wypłacane pracownikom razem z nim.   Natomiast płaca minimalna to ustawowo gwarantowane wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. W 2015 r. minimalne wynagrodzenie pracownika pełnoetatowego nie może być niższe niż 1750 zł, natomiast na rok 2016 zostało przewidziane w kwocie 1850 zł. Wyjątkiem jest pierwszy rok pracy - wysokość wynagrodzenia nie może wtedy wynosić mniej niż 80% płacy minimalnej.   Wynagrodzenie zasadnicze, które określa się w umowie o pracę, nie musi odpowiadać wysokości płacy minimalnej. Może być niższe, i dopiero po doliczeniu dodatkowych składników wynosić kwotę ustalonego odgórnie minimum. Płaca minimalna: jakie składniki wynagrodzenia się do niej wliczają? Składniki wynagrodzenia, które zlicza się w celu obliczenia płacy minimalnej, to: wynagrodzenie zasadnicze – może być określone w stawce miesięcznej lub godzinowej, dodatki - za staż pracy, funkcyjne, za warunki pracy itd., nagrody i premie regulaminowe, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, odszkodowania przysługujące z powodu skrócenia okresu wypowiedzenia,...

kobieta pracuje przed laptopem
©AntonioDiaz/fotolia
Styl życia
Ile wynosi minimalna stawka godzinowa?
Minimalna stawka godzinowa dotyczy tych pracowników, którzy są zatrudnieni w oparciu o umowy przewidziane w kodeksie pracy. Nie dotyczy więc zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Minimalna stawka godzinowa dotyczy tych pracowników, którzy są zatrudnieni w oparciu o umowy przewidziane w kodeksie pracy. Nie dotyczy więc zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne.   Stawka godzinowa jest zmienna – zależy od liczby godzin roboczych w danym miesiącu oraz od stawki minimalnego wynagrodzenia na dany rok. Minimalna stawka godzinowa: z czego wynika Minimalna stawka godzinowa wynika z ustawowej płacy minimalnej. W 2015 wynosi ona 1750 zł, na rok kolejny ustalona została w wysokości 1850 zł. Wiąże się również z liczbą godzin do przepracowania w danym miesiącu, co związane jest również z liczbą dni roboczych przypadających na dany miesiąc .   Jeśli pracownik wynagradzany jest w systemie godzinowym, to stawka minimalna musi być tak wyliczona, by wynagrodzenie miesięczne nie było niższe niż płaca minimalna. Jeśli miałaby być niższa – pracownikowi przysługuje wypłacane w danym miesiącu wyrównanie . Przysługuje ono za każdą godzinę pracy. Minimalna stawka godzinowa: ile wynosi Aby obliczyć minimalną stawkę godzinową, należy podzielić minimalne wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. Jest więc ona zróżnicowana w zależności od liczby dni roboczych przypadających na dany miesiąc, a także od ustalonego na dany rok minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.   Jeśli więc w danym miesiącu do przepracowania było 176 godzin, to po podzieleniu kwoty minimalnej – 1750 zł przez tę liczbę minimalna stawka wyniosła 9,94 zł . Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma kosztami. Zobacz, jakie podatki musi opłacić przedsiębiorca .  Jeśli zawieszasz działalność gospodarczą, musisz to zgłosić w odpowiednim wniosku. Powinieneś go złożyć do US i ZUS . Po zawieszeniu działalności gospodarczej, możesz ją wznowić. Możesz...

młoda kobieta w bibliotece
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Pierwszy rok pracy a wynagrodzenie minimalne
W pierwszym roku pracy nowego pracownika, pracownik może otrzymać 80% minimalnego wynagrodzenia ustawowego.

W pierwszym roku pracy nowego pracownika, pracownik może otrzymać 80% minimalnego wynagrodzenia ustawowego.   Pracownik w pierwszym roku swojej pracy nie cieszy się jeszcze takimi przywilejami płacowymi, jakie przysługują jego kolegom i koleżankom z dłuższym stażem pracy. Wynagrodzenie minimalne Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w każdym roku i co roku jest przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Do 15 września każdego roku w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia ogłoszona musi być w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Dla przykładu minimalne wynagrodzenie w roku 2013 wynosiło 1600 zł, w roku 2014 było to 1680 zł, rok 2015 przyniósł kwotę 1750 zł , natomiast w 2016 roku wynagrodzenie minimalne wynosić będzie 1850 zł. Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy Pracodawca ma prawo, zatrudniając pracownika, dla którego jest to pierwszy rok pracy, skorzystać z 20% ulgi przy wypłacie wynagrodzenia. Oznacza to, że pracownik w pierwszym roku swojej pracy powinien otrzymać wynagrodzenie nie niższe niż 80% wynagrodzenia minimalnego. Analogicznie do powyższych przykładów w roku 2013 minimalnego wynagrodzenie dla tego pracownika mogło wynosić 1280 zł, w roku 2014 byłoby to 1344 zł, rok 2015 wiązałby się w wynagrodzeniem w wysokości 1400 zł, natomiast w 2016 roku pracownik będzie mógł liczyć na wynagrodzenie minimalne w kwocie 1480 zł. Podstawa prawna Informacji dotyczących sposobu udzielania wynagrodzenia oraz przepisów odnoszących się do wynagrodzenia minimalnego można szukać w Kodeksie pracy (zobacz tekst ustawy ), jak i w Ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.   Do okresu pierwszego roku zatrudnienia wliczony jest m.in. staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, na które pracownik został...

Nasze akcje
Jenny Fairy Midday Coctail
Newsy

Ten stylowy dodatek przeniesie cię w świat wakacji i słodkiego lenistwa!

Partner
piekna-kobieta-bella
Fleszstyle

Jak się czuć pewnie i wygodnie przez cały dzień? Stawiaj na jakość

Partner
huawei-6-band-opaska
Fleszstyle

Asystent i trener personalny w jednym?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

Czy zdrowe i wygodne dziecięce buty nie mogą być modne?

Partner
Kolekcja-wiosna-lato-CCC-2021
Fleszstyle

O tych butach marzy twoje dziecko!

Partner
catering-tajm
Fleszstyle

Pyszne, zdrowe i niebanalne dania z dostawą pod twoje drzwi?

Partner