mężczyzna podpisuje dokument
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Odstąpienie od umowy o dzieło - przykład

Umowę o dzieło rozwiązać może zarówno przyjmujący zamówienie (wykonawca, dziełobiorca), jak i zamawiający (dziełodawca). Umowa o dzieło to rodzaj umowy cywilnoprawnej, w której wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia zamierzonego rezultatu, np. uszycia sukni ślubnej, namalowania portretu, napisania artykułu. Jest to umowa płatna, wzajemna i dwustronnie zobowiązująca. Przyjmujący zamówienie może wypowiedzieć umowę o dzieło, jeżeli np. nie otrzymał zaliczki od zamawiającego, zachorował lub w inny sposób zmieniła się jego sytuacja życiowa.

Umowę o dzieło rozwiązać może zarówno przyjmujący zamówienie (wykonawca, dziełobiorca), jak i zamawiający (dziełodawca). Umowa o dzieło to rodzaj umowy cywilnoprawnej, w której wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia zamierzonego rezultatu, np. uszycia sukni ślubnej, namalowania portretu, napisania artykułu. Jest to umowa płatna, wzajemna i dwustronnie zobowiązująca. Przyjmujący zamówienie może wypowiedzieć umowę o dzieło, jeżeli np. nie otrzymał zaliczki od zamawiającego, zachorował lub w inny sposób zmieniła się jego sytuacja życiowa.

 

Zasady zawierania i rozwiązywania umowy o dzieło reguluje kodeks karny, w szczególności art. 627-646 Kodeksu cywilnego. Jeżeli w umowie o dzieło nie zawarto okresu wypowiedzenia, to umowa wygasa natychmiast po wypowiedzeniu jej przez jedną ze stron.

Kasia gotuje z Polki.pl: krokiety z pieczarkami

Rozwiązanie umowy o dzieło przez wykonawcę – wzór

…………………………………

…………………………………

…………………………………

(imię, nazwisko, adres wykonawcy)


…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

(imię, nazwisko, adres zamawiającego)


Rozwiązanie umowy o dzieło

 

Niniejszym wypowiadam umowę nr ……………………….. (nr umowy) zawartą dnia ……………………….. r. (data podpisania umowy) pomiędzy ……………………. (imię i nazwisko wykonawcy) a …………………………………(imię i nazwisko zamawiającego).

 

 

Z wyrazami szacunku

…………………………………
(Odręczny podpis przyjmującego zamówienie)Niniejsze wypowiedzenie otrzymałem/otrzymałam (podkreślić właściwe) dnia ……………….. r.

………………………………………..
(Odręczny podpis zamawiającego)

 

Kodeks cywilny nie reguluje formy (ustnej lub pisemnej) wypowiedzenia umowy o dzieło. Jeżeli jednak umowa była zawarta na piśmie, najlepiej rozwiązać ją również drogą pisemną.

 

mężczyzna przy laptopie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Własny pracownik na umowie o dzieło a składki na ZUS
W sytuacji gdy umowa o dzieło zawarta jest z własnym pracownikiem, od tej umowy trzeba płacić wszystkie składki ZUS, tak jakby był to etat.

W sytuacji gdy umowa o dzieło zawarta jest z własnym pracownikiem, od tej umowy trzeba płacić wszystkie składki ZUS, tak jakby był to etat.   Umowa o dzieło jest formą umowy cywilnoprawnej, zatem to Kodeks cywilny (zobacz tekst ustawy ) reguluje zasady jej zawierania oraz prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy dzieła. Umowa o dzieło Przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie określonego dzieła. Stronę, która zleca dzieło można określić zamawiającym, natomiast przyjmujący zamówienie może być określony wykonawcą dzieła. W przypadku umowy o dzieło, zamawiający może odstąpić od umowy tylko w określonych okolicznościach, na przykład gdy dzieło wykonywane jest w sposób niezgodny z umową (art. 636 § 1-2 k.c.). Umowa o dzieło z własnym pracownikiem W znakomitej większości sytuacji dotyczących umowy o dzieło, zamawiający nie ma obowiązku objęcia wykonawcy ubezpieczeniami społecznymi oraz zdrowotnym. Od większości umów o dzieło nie trzeba więc płacić składek ZUS . Wyjątkiem jest przypadek, gdy zamawiającego i wykonawcę łączy jednocześnie stosunek pracy w oparciu o przepisy kodeksu pracy , tzn. umowa o pracę lub gdy przedmiotem umowy o dzieło jest dzieło wykonane na rzecz pracodawcy. Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych reguluje przepisy, które mają zastosowanie w sytuacji, gdy wykonawca jest jednocześnie pracownikiem płatnika . W rozumieniu tejże ustawy za pracownika uważa się również osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą lub na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (art. 8 ust. 2a). Ubezpieczenia ZUS przy umowie o dzieło z własnym pracownikiem Przy umowie o dzieło z własnym pracownikiem podstawą do obliczenia wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – ZUS, będzie łączna kwota przychodu uzyskanego z tytułu zarówno umowy o pracę, jak...

kalkulator i okulary
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Różnice pomiędzy umową zleceniem a umową o dzieło
Stronami umowy zlecenia są zleceniodawca i zleceniobiorca, natomiast w przypadku umowy o dzieło są to zamawiający i wykonawca.

Stronami umowy zlecenia są zleceniodawca i zleceniobiorca, natomiast w przypadku umowy o dzieło są to zamawiający i wykonawca.   Zarówno umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło należą do grupy umów cywilnoprawnych. Osoba zlecająca wykonanie czynności lub dzieła w związku z wyborem takiej formy współpracy ma mniejszą liczbę obowiązków, niż w przypadku zatrudnienia na mocy umowy o pracę . Zleceniobiorca lub wykonawca ma mniej uprawnień niż pracownik (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę), ale nadal dla wielu osób wygodną formą zatrudnienia mogą być umowy cywilnoprawne. Strony umowy zlecenia i umowy o dzieło Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności (zlecenia, usługi). Strona, która daje zlecenie jest zleceniodawcą, strona, która zlecenie przyjmuje – zleceniobiorcą. Przedmiotem umowy o dzieło jest natomiast wykonanie określonego dzieła. Stronę, która zleca dzieło można określić zamawiającym, natomiast przyjmujący zamówienie może być określony wykonawcą dzieła. Koszty zleceniodawcy i zamawiającego W przypadku umowy zlecenia w znakomitej większości sytuacji zleceniodawca zobowiązany jest do objęcia zleceniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym. Wyjątkiem są uczniowie i studenci do 26. roku życia, oraz zleceniobiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i z tego tytułu odprowadzają wszystkie składki, a na rzecz zleceniodawcy wykonują usługę tożsamą z zakresem własnej działalności. Jeśli chodzi o regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) w określonych sytuacjach przewidują dobrowolność.   Składki na ZUS płaci zarówno pracodawca, jak i pracownik – np. składka emerytalna dzielona jest po połowie i w równej części obciąża obie strony umowy. Składka rentowa obciąża w części zleceniodawcę, w części zleceniobiorcę . Składką...

podpisywanie umowy
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego – przykład i terminy wypowiedzenia
Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego reguluje kodeks cywilny. Jeśli umowa była zawarta na czas nieokreślony, wynajmujący może w każdym momencie wręczyć najemcy wypowiedzenie umowy, przestrzegając terminu wypowiedzenia. W przypadku, gdy w umowie określono czas wynajmowania lokum, wcześniejsze wypowiedzenie jest możliwe jedynie, jeśli taką ewentualność zastrzeżono w umowie.

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego reguluje kodeks cywilny. Jeśli umowa była zawarta na czas nieokreślony, wynajmujący może w każdym momencie wręczyć najemcy wypowiedzenie umowy, przestrzegając terminu wypowiedzenia. W przypadku, gdy w umowie określono czas wynajmowania lokum, wcześniejsze wypowiedzenie jest możliwe jedynie, jeśli taką ewentualność zastrzeżono w umowie. Termin wypowiedzenia umowy najmu Jeżeli umowa najmu była zawarta na czas nieokreślony, obowiązują następujące terminy jej wypowiedzenia:   jeśli czynsz regulowany jest co miesiąc – miesiąc wcześniej ; jeśli czynsz regulowany jest rzadziej niż co miesiąc – trzy miesiące wcześniej; jeśli czynsz regulowany jest w krótszych odstępach niż miesiąc, a dłuższych niż jeden dzień – trzy dni wcześniej; jeśli najem jest dzienny – dzień wcześniej. Umowę można wypowiedzieć przed upływem wymienionych terminów , jeśli np. w mieszkaniu pojawiły się szkody zagrażające najemcy . Jeśli umowa najmu była zawarta na czas określony, warunki jej wypowiedzenia zależą od pisemnych ustaleń w konkretnym dokumencie. Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego – przykład Miejscowość i data   Najemca Imię i nazwisko Adres   Do: Wynajmujący Imię i nazwisko Adres     Wypowiedzenie umowy najmu Na podstawie art. 673 Kodeksu cywilnego wypowiadam umowę najmu zawartą ……………………….. r. dotyczącą lokalu mieszkalnego położonego w …………………….. przy ul. …………………….. – wynajmującemu, panu ……………………., ze skutkiem od ………………………………. r.     Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Współpraca reklamowa
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Współpraca reklamowa
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Współpraca reklamowa
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik