kobieta nad stertą papierów
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Kto i kiedy może odmówić pracy w godzinach nocnych?

Kobiety w ciąży, młodociani, osoby niepełnosprawne i rodzice dzieci do lat 4 – to grupy, które mają szczególne uprawnienia dotyczące pracy w godzinach nocnych.

Kobiety w ciąży, młodociani, osoby niepełnosprawne i rodzice dzieci do lat 4 – to grupy, które mają szczególne uprawnienia dotyczące pracy w godzinach nocnych.

 

Pracownik ma obowiązek wykonywać swoją pracę w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę. Jednak są pewne grupy, które są przepisami prawa chronione i albo w ogóle nie mogą być zatrudniane w nocy, albo mogą, ale nie muszą zgodzić się na pracę w tym czasie.

Kasia gotuje z Polki.pl: kutia wigilijna

Praca w godzinach nocnych, czyli kiedy?

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) praca w porze nocnej dotyczy godzin pomiędzy 21.00 a 7:00. Za osobę pracującą w porze nocnej Kodeks pracy uznaje pracownika, który przynajmniej trzy godziny swojej pracy wykonuje pomiędzy godziną 21:00 a 7:00 lub którego czas pracy co najmniej w ¼ przypada na porę nocną (art. 1517 § 1-2).

Pracownicy pod szczególną ochroną

Kobiety w ciąży. Zgodnie z artykułem 1781 Kodeksu pracy w sytuacji, gdy pracownica zatrudniona w porze nocnej udokumentuje zaświadczeniem lekarskim, iż jest w ciąży, pracodawca zobowiązany jest zmienić rozkład czasu jej pracy, tak, aby mogła wykonywać swoje obowiązki poza godzinami nocnymi. Jeśli jest to niemożliwe, powinien powierzyć pracownicy wykonanie innej pracy w godzinach dziennych. A jeśli nie ma również takiej możliwości, wówczas pracodawca zobowiązany jest na czas niezbędny zwolnić pracownicę z obowiązku świadczenia pracy, przy czym zachowuje ona nadal prawo do wynagrodzenia. Co ciekawe, nawet jeśli ciężarna chce pracować w godzinach nocnych, prawo na to nie pozwala.

 

Osoby młodociane. Kodeksu pracy określa osoby młodociane jako te, które ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 18 lat. Zgodnie z artykułem 203 Kodeksu pracy pracodawca nie może zatrudniać młodocianych w porze nocnej, przy czym pora nocna tutaj oznacza godziny od 22:00 do 6:00. Nie zależy to od decyzji pracownika – praca młodocianych w godzinach nocnych jest nielegalna.

 

Większą dowolność mają natomiast osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, jak i rodzice dzieci do lat czterech. Przepisy prawa umożliwiają tym rodzicom dobrowolność podjęcia pracy w godzinach nocnych, zatem mogą, ale nie muszą się na nią zgodzić.

 

Natomiast osoby niepełnosprawne, jeśli chcą wyrazić zgodę na pracę w nocy, muszą przedstawić zaświadczenie, iż lekarz sprawujący nad nimi opiekę, wyraził zgodę na taką formę pracy.

 

Zgodnie z artykułem 1518 § 1 Kodeksu pracy za każdą godzinę pracy w porze nocnej, pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia.


mężczyzna pracuje
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Regulacje dotyczące pracy w porze nocnej
Pora nocna jest regulowana przez pracodawcę. Przypadać musi pomiędzy 21 a 7 rano i trwać nieprzerwanie przez co najmniej 8 h. Jeśli brak jest takiego ustalenia – całe 10 h pomiędzy 21 a 7 stanowi porę nocną. Za pracę w nocy przysługuje dodatek do wynagrodzenia.

Pora nocna jest regulowana przez pracodawcę. Przypadać musi pomiędzy 21 a 7 rano i trwać nieprzerwanie przez co najmniej 8 h. Jeśli brak jest takiego ustalenia – całe 10 h pomiędzy 21 a 7 stanowi porę nocną. Za pracę w nocy przysługuje dodatek do wynagrodzenia. Praca w porze nocnej: czas pracy Praca w porze nocnej jest szczególnie uregulowana w rozdziale VI kodeksu pracy (pełny tekst ustawy dostępny jest tutaj ). Zgodnie z regulacjami prawnymi za porę nocną uważa się 8 godzin, pomiędzy 21.00 a 7.00 – w zależności od ustaleń pracodawcy . Informacja taka powinna być zawarta w regulaminie pracy, a jeśli takiego u pracodawcy nie ma – pracownik powinien otrzymać ją w formie pisemnej. Jeśli brak takiego ustalenia – cały czas pomiędzy 21 a 7 uważa się za porę nocną. Pora nocna nie musi być dla każdego pracownika ustalona w sposób identyczny. Nie ma przeciwwskazań, aby pora nocna rozpoczynała się np. o 21.15 czy 22.45, trwać musi jednak zawsze kolejnych 8 godzin, najdalej do 7 rano. Praca w porze nocnej: pracownik pracujący w porze nocnej Według kodeksu pracy pracownikiem , który pracuje w nocy, jest osoba, której rozkład pracy przewiduje przynajmniej 3 godziny w czasie doby lub ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym na czas nocny. Jeśli praca wykonywana jest w warunkach szczególnie niebezpiecznych lub wymaga szczególnego wysiłku fizycznego lub umysłowego, to praca w nocy nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Nie dotyczy to osób zarządzających zakładem pracy oraz przypadków prowadzenia akcji ratunkowych.   Na pisemny wniosek pracownika pracodawca ma obowiązek poinformować okręgowego inspektora pracy o tym, że zatrudnia pracowników w porze nocnej. Praca w porze nocnej: zakazy Niektóre grupy pracowników nie mogą być zatrudniane w porze nocnej. Dotyczy to kobiet w ciąży, pracowników młodocianych, pracowników niepełnosprawnych, jeśli nie...

grupa ludzi dyskutujących o pracy
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Połączenie urlopu macierzyńskiego z dodatkową pracą
Urlop macierzyński można połączyć z pracą. Zasiłek macierzyński może, ale nie musi się zmienić – zależy to od formy zatrudnienia.

Urlop macierzyński można połączyć z pracą. Zasiłek macierzyński może, ale nie musi się zmienić – zależy to od formy zatrudnienia.   Kobieta w trakcie urlopu macierzyńskiego może zdecydować się na dodatkową pracę. Jej forma i wymiar zależeć będą od tego, czy korzysta z podstawowego czy dodatkowego wymiaru urlopu macierzyńskiego. Wymiar urlopu macierzyńskiego jest ustanowiony przepisami Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) pracownicy po urodzeniu dziecka przysługuje urlop macierzyński oraz dodatkowy urlop macierzyński. Ich wymiar uzależniony jest od liczby urodzonych dzieci, np. kobiecie, która urodziła jedno dziecko, przysługuje 20 tygodniu urlopu macierzyńskiego, natomiast tej, która urodziła dwoje dzieci – 31 tygodni (art. 180 § 1). Kiedy kobieta wykorzysta podstawowy urlop macierzyński , może skorzystać również z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wymiar tego urlop wynosi do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 8 tygodniu, gdy kobieta urodziła więcej niż jedno dziecko (art. 1821 § 1). Dodatkowa praca na podstawowym urlopie macierzyńskim W Kodeksie pracy nie ma regulacji dotyczących zatrudnienia pracownicy, która jest w trakcie urlopu macierzyńskiego, zatem przyjmuje się, że ustawodawca nie pozwala na taką sytuację. Kobieta, która korzysta z podstawowego wymiaru urlopu macierzyńskiego nie może zatem podjąć zatrudnienia u swojego dotychczasowego pracodawcy na mocy umowy o pracę. Ale może skorzystać z dodatkowego zatrudnienia u swojego dotychczasowego lub innych pracodawców na podstawie umów cywilnoprawnych (np. umowy zlecenia ). Podjęcie zatrudnienia na mocy umowy cywilnoprawnej nie powoduje utraty prawa do zasiłku macierzyńskiego. Podjęcie zatrudnienia na dodatkowym urlopie macierzyńskim Przepisy Kodeksu pracy jasno regulują sytuację podjęcia pracy w trakcie trwania dodatkowego urlopu...

Młody chłopak siedzi przy biurku, przed sobą ma monitor komputera
©contrastwerkstatt/Fotolia.com
Styl życia
Praca zdalna jest popularna wśród grafików, copywriterów, handlowców i programistów
Pracę zdalną można wykonywać z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy mieć komputer, stabilne połączenie z internetem oraz telefon. W ten sposób można pracować jako freelancer, np. na umowę zlecenie, umowę o dzieło lub umowę o pracę (w formie tzw. telepracy). Freelancerami często są graficy, copywriterzy, a także rekruterzy.

Pracę zdalną można wykonywać z dowolnego miejsca na świecie. Wystarczy mieć komputer, stabilne połączenie z internetem oraz telefon. W ten sposób można pracować jako freelancer, np. na umowę zlecenie, umowę o dzieło lub umowę o pracę (w formie tzw. telepracy). Freelancerami często są graficy, copywriterzy, a także rekruterzy.   Wielu freelancerów, którzy początkowo pracują w ramach umów cywilnoprawnych , przechodzi na samozatrudnienie i zakłada własne firmy. Formy świadczenia pracy zdalnej: telepraca i praca na podstawie umowy cywilnoprawnej Niektóre firmy decydują się na zatrudnienie pracowników wykonujących tzw. telepracę. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy jest to regularna praca wykonywana poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Pracownik systematycznie przekazuje wtedy pracodawcy wyniki swojej pracy za pomocą tychże środków komunikacji. Pracodawca, który zatrudnia pracowników w ten sposób, jest zobowiązany do dostarczenia im potrzebnego sprzętu, ubezpieczenia ich oraz pokrycia kosztów instalacji. Ma on także prawo do kontrolowania tego, w jaki sposób pracownik wykonuje swoje obowiązki. Najczęściej telepraca odbywa się przy wykorzystaniu komputerów i internetu, niekiedy także telefonu. Pracę zdalną można również świadczyć na podstawie umów cywilnoprawnych : umowy zlecenia oraz umowy o dzieło. Jest to forma współpracy, która jest szczególnie dogodna dla osób, które chcą pracować w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Zazwyczaj w umowie określa się termin, do kiedy wykonana praca ma zostać przedstawiona zleceniodawcy, nie ma natomiast określonych godzin, w jakich codziennie należy pracować. W jakich zawodach pracę można wykonywać zdalnie Z badania przeprowadzonego przez Pracownię Badań Społecznych (PBS) ( zobacz raport ) wynika, że telepracę najczęściej wykonują w Polsce pracownicy zajmujący...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Partner
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik