Pozytywne kontakty interpersonalne w miejscu pracy budują sukces zawodowy. Dobre kontakty nie tylko budują miłą atmosferę w pracy, ale także przekładają się na sukces zawodowy.

Reklama

Kontakty interpersonalne – czym są?

Kontakty interpersonalne, czyli relacje między ludźmi są sposobem wyrażania między dwoma uczestnikami bądź grupą osób postaw i uczuć. Relacje interpersonalne skupiają się na wzajemnych stosunkach pomiędzy uczestnikami i odnoszą się do pozytywnych bądź negatywnych powiązań pomiędzy tymi osobami.

Dobrze, tyle formalnej definicji. Przekładając ją jednak na normalny język – po prostu warto być lubianym. W pracy spędzamy co najmniej jedną trzecią życia. Jeśli nie zbudujemy sobie w niej przyjaznego środowiska, trudno będzie zmotywować się do samego przyjścia do pracy. Zamiast skupić się na efektywnym wykonywaniu obowiązków zawodowych będziemy myśleć głównie o tym, kiedy wreszcie można będzie pójść do domu. A taka postawa na pewno zostanie zauważona przez przełożonych i raczej nie przyczyni się do otrzymania podwyżki lub awansu.

Kontakty interpersonalne – jak się komunikować w miejscu pracy?

Kontakty interpersonalne w miejscu pracy to zarówno rozmowy ściśle służbowe, formalne maile i zebrania, jak i zwykłe, niezobowiązujące kontakty nieformalne. Choćby takie jak rzucone w przelocie powitanie lub krótka rozmowa ze współpracownikami w przerwie śniadaniowej.

Zobacz także

W kontaktach formalnych, wbrew pozorom, także można zbudować dobre relacje. Często wystarczy uśmiech przy powitaniu, pamięć o sprawach osobistych współpracownika. Liczą się nawet drobne uprzejmości – w oficjalnym mailu warto pamiętać o podziękowaniu za szybką odpowiedź lub za zaangażowanie. Przy podsumowaniu zebrania można życzyć współpracownikom miłego dnia.

Do kluczowych umiejętności interpersonalnych należy nawiązywanie kontaktu z innymi, zarządzanie przekazem werbalnym i niewerbalnym, rozwiązywanie konfliktów, umiejętność pracy w zespole, adaptacja społeczna i delegowanie uprawnień. W miejscu pracy mamy do czynienia z różnymi relacjami, np. relacja pracownik – przełożony, relacja szef – pracownik i relacje pomiędzy pracownikami.

Jak zbudować dobry kontakt z szefem

Kontakty interpersonalne pomiędzy pracownikiem, a przełożonym bywają bardzo krępujące i trudne, gdyż to od przełożonego zależą nasze losy w firmie. Ważne, by na kierowniku zrobić pozytywne pierwsze wrażenie, a o swoją pozycję należy zadbać już na samym początku swojej kariery w firmie.

Nie chodzi tu uniżoność, czy podlizywanie się przełożonemu. Natomiast warto zadbać o to, by w rozmowach z szefem prezentować otwartą postawę i nie robić wrażenia kogoś, kto niechętnie podchodzi do zlecanych mu zadań.

W zależności od panujących w firmie zwyczajów, można wobec przełożonego zachowywać się bardziej lub mniej swobodnie. Nawet jednak w najbardziej sformalizowanych stosunkach sympatyczny uśmiech na pewno nie zaszkodzi. Nie należy okazywać szefowi swojego strachu. Będzie on czuł się skrępowany i może zareagować niechęcią wobec pracownika, który widocznie się go boi.

Kontakty interpersonalne w grupie pracowników

To jak będziemy postrzegani przez resztę grupy zależy od nas samych. W sprawach zawodowych kontakty powinny być przede wszystkim w pełni profesjonalne. Nie znaczy to, że mamy zachowywać się sztywno, ale budując pozytywne kontakty służbowe nie można opierać się na domysłach, czy niepotwierdzonych przypuszczeniach. Wszystko co od nas wyjdzie powinno być potwierdzone, by uniknąć konfliktów. W niektórych relacjach pomiędzy pracownikami należy wybierać pomiędzy formalnym a nieformalnym sposobem porozumiewania się. Wielu pracowników niekorzystnie czuje się w sytuacji, kiedy kolega awansuje, gdyż wtedy zmieniają się reguły porozumiewania.

Reklama

Kontakty interpersonalne stanowią istotę niemal każdej działalności zawodowej. Budując profesjonalny a przy tym sympatyczny wizerunek budujemy też swój autorytet i pozycję w firmie. Dobre kontakty służbowe to też inwestycja na przyszłość. Osoba powszechnie lubiana jest chętniej słuchana i łatwiej pozyska w razie potrzeby pomoc współpracowników. To może skłonić przełożonych do powierzenia jej nadzoru nad poważniejszymi zadaniami wymagającymi skoordynowania pracy większej grupy osób. A to już może stać się pierwszym krokiem do awansu.

Reklama
Reklama
Reklama