pracownicy rozmawiają
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Chcesz odnieść sukces w pracy? Buduj dobre kontakty

Pozytywne kontakty interpersonalne w miejscu pracy budują sukces zawodowy. Dobre kontakty nie tylko budują miłą atmosferę w pracy, ale także przekładają się na sukces zawodowy.

Pozytywne kontakty interpersonalne w miejscu pracy budują sukces zawodowy. Dobre kontakty nie tylko budują miłą atmosferę w pracy, ale także przekładają się na sukces zawodowy.

Kontakty interpersonalne – czym są?

Kontakty interpersonalne, czyli relacje między ludźmi są sposobem wyrażania między dwoma uczestnikami bądź grupą osób postaw i uczuć. Relacje interpersonalne skupiają się na wzajemnych stosunkach pomiędzy uczestnikami i odnoszą się do pozytywnych bądź negatywnych powiązań pomiędzy tymi osobami.

 

Kasia gotuje z Polki pl: jak szybko obrać pomidora ze skórki

Dobrze, tyle formalnej definicji. Przekładając ją jednak na normalny język – po prostu warto być lubianym. W pracy spędzamy co najmniej jedną trzecią życia. Jeśli nie zbudujemy sobie w niej przyjaznego środowiska, trudno będzie zmotywować się do samego przyjścia do pracy. Zamiast skupić się na efektywnym wykonywaniu obowiązków zawodowych będziemy myśleć głównie o tym, kiedy wreszcie można będzie pójść do domu. A taka postawa na pewno zostanie zauważona przez przełożonych i raczej nie przyczyni się do otrzymania podwyżki lub awansu.

Kontakty interpersonalne – jak się komunikować w miejscu pracy?

Kontakty interpersonalne w miejscu pracy to zarówno rozmowy ściśle służbowe, formalne maile i zebrania, jak i zwykłe, niezobowiązujące kontakty nieformalne. Choćby takie jak rzucone w przelocie powitanie lub krótka rozmowa ze współpracownikami w przerwie śniadaniowej.

 

W kontaktach formalnych, wbrew pozorom, także można zbudować dobre relacje. Często wystarczy uśmiech przy powitaniu, pamięć o sprawach osobistych współpracownika. Liczą się nawet drobne uprzejmości – w oficjalnym mailu warto pamiętać o podziękowaniu za szybką odpowiedź lub za zaangażowanie. Przy podsumowaniu zebrania można życzyć współpracownikom miłego dnia.

 

Do kluczowych umiejętności interpersonalnych należy nawiązywanie kontaktu z innymi, zarządzanie przekazem werbalnym i niewerbalnym, rozwiązywanie konfliktów, umiejętność pracy w zespole, adaptacja społeczna i delegowanie uprawnień. W miejscu pracy mamy do czynienia z różnymi relacjami, np. relacja pracownik – przełożony, relacja szef – pracownik i relacje pomiędzy pracownikami.

Jak zbudować dobry kontakt z szefem

Kontakty interpersonalne pomiędzy pracownikiem, a przełożonym bywają bardzo krępujące i trudne, gdyż to od przełożonego zależą nasze losy w firmie. Ważne, by na kierowniku zrobić pozytywne pierwsze wrażenie, a o swoją pozycję należy zadbać już na samym początku swojej kariery w firmie.

 

Nie chodzi tu uniżoność, czy podlizywanie się przełożonemu. Natomiast warto zadbać o to, by w rozmowach z szefem prezentować otwartą postawę i nie robić wrażenia kogoś, kto niechętnie podchodzi do zlecanych mu zadań.

 

W zależności od panujących w firmie zwyczajów, można wobec przełożonego zachowywać się bardziej lub mniej swobodnie. Nawet jednak w najbardziej sformalizowanych stosunkach sympatyczny uśmiech na pewno nie zaszkodzi. Nie należy okazywać szefowi swojego strachu. Będzie on czuł się skrępowany i może zareagować niechęcią wobec pracownika, który widocznie się go boi.

Kontakty interpersonalne w grupie pracowników

To jak będziemy postrzegani przez resztę grupy zależy od nas samych. W sprawach zawodowych kontakty powinny być przede wszystkim w pełni profesjonalne. Nie znaczy to, że mamy zachowywać się sztywno, ale budując pozytywne kontakty służbowe nie można opierać się na domysłach, czy niepotwierdzonych przypuszczeniach. Wszystko co od nas wyjdzie powinno być potwierdzone, by uniknąć konfliktów. W niektórych relacjach pomiędzy pracownikami należy wybierać pomiędzy formalnym a nieformalnym sposobem porozumiewania się. Wielu pracowników niekorzystnie czuje się w sytuacji, kiedy kolega awansuje, gdyż wtedy zmieniają się reguły porozumiewania.

 

Kontakty interpersonalne stanowią istotę niemal każdej działalności zawodowej. Budując profesjonalny a przy tym sympatyczny wizerunek budujemy też swój autorytet i pozycję w firmie. Dobre kontakty służbowe to też inwestycja na przyszłość. Osoba powszechnie lubiana jest chętniej słuchana i łatwiej pozyska w razie potrzeby pomoc współpracowników. To może skłonić przełożonych do powierzenia jej nadzoru nad poważniejszymi zadaniami wymagającymi skoordynowania pracy większej grupy osób. A to już może stać się pierwszym krokiem do awansu.

Zasmucony mężczyzna patrzy przez okno
Pixabay/PublicDomainPictures/CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Jak to jest z niechęcią do pracy? Kiedy pojawia się wypalenie zawodowe
Wypalenie zawodowe może pojawić się w każdej wykonywanej pracy. Proces zaczyna się powoli, niezauważalnie i trwa przez wiele tygodni w postaci znużenia i objawów somatycznych. Pierwszym symptomem wypalenia zawodowego jest narastające uczucie zmęczenia organizmu.

Wypalenie zawodowe może pojawić się w każdej wykonywanej pracy. Proces zaczyna się powoli, niezauważalnie i trwa przez wiele tygodni w postaci znużenia i objawów somatycznych. Pierwszym symptomem wypalenia zawodowego jest narastające uczucie zmęczenia organizmu. Przyczyny wypalenia zawodowego Do przyczyn wypalenia zawodowego należą cechy indywidualne , tj. bierność, niska samoocena czy zależność. Niektórzy są przekonani, że wszystko zależy od nich samych, a wiąże się to z postawieniem wysokich barier, które często niełatwo przeskoczyć. Zazwyczaj takie osoby poświęcają bardzo dużo, aby odnieść zaplanowane wyniki. Do powodów wypalenia zawodowego można włączyć przyczyny interpersonalne, które składają się z dwóch grup. Do pierwszej z nich zaliczamy relację pomiędzy pracownikiem, a klientem, gdzie pracownik wiąże się emocjonalnie w sprawy klienta. Drugą relację stanowią kontakty z szefostwem i współpracownikami, które czasem stwarzają sytuacje, pośród których pojawia się mobbing, czy konflikty. Brak awansu, czy praca pod presją czasu również mogą być powodem wypalenia zawodowego. Objawy wypalenia zawodowego Wyróżnia się dwie odmiany wypalenia zawodowego: aktywną i bierną. Rodzaj aktywny spowodowany jest przede wszystkim czynnikami zewnętrznymi , do których można zaliczyć warunki panujące w pracy (zbyt wiele wymagań, aspekty instytucjonalne). Rodzaj bierny jest wewnętrzną reakcją organizmu na przyczyny wywołujące wypalenie aktywne.   Problem wypalenia zawodowego objawia się przede wszystkim brakiem chęci do pracy, negatywnym stosunkiem wobec współpracowników, a także ciągłym zdenerwowaniem. Ponadto, osoba cierpiąca odczuwa wiele nieprzychylnych emocji, takich jak bezsilność, irytacja, zmęczenie, poczucie winy, czy przygnębienie. Wypalony...

kobieta w okularach przed laptopem
©sebra/Fotolia.com
Styl życia
Noworoczne postanowienia - zmiana pracy. Kiedy warto podjąć taką decyzję?
Gdy ma się szefa, którego się nie znosi, a wykonywana praca nie przynosi żadnych korzyści poza materialnymi, warto rozważyć zmianę pracy. Odczuwanie silnego stresu, zbyt małe zarobki oraz złe perspektywy firmy również powinny być bodźcem do poszukania innego stanowiska na rynku.

Gdy ma się szefa, którego się nie znosi, a wykonywana praca nie przynosi żadnych korzyści poza materialnymi, warto rozważyć zmianę pracy. Odczuwanie silnego stresu, zbyt małe zarobki oraz złe perspektywy firmy również powinny być bodźcem do poszukania innego stanowiska na rynku. Z badań przeprowadzonych przez gazetę „Forbes” wynika, że jeśli zmienia się pracę częściej niż raz na 2 lata to zwiększa się swoją szansę o większe zarobki o 50% . Jednak taki krok zawsze wiąże się z dużym ryzykiem i stanowi wyzwanie dla pracownika. Praca powoduje silny stres Jeśli każdy dzień w pracy jest związany z silnym stresem, który przekłada się też na doznania fizjologiczne, to czas najwyższy, aby rozważyć zmianę pracy . Codzienne odczuwanie destrukcyjnych emocji wpływa na pogorszenie jakości życia oraz występowanie chorób w przyszłości. Co więcej, wysoki poziom kortyzolu (hormonu stresu) przyczynia się do pogorszenia relacji z bliskimi. Warto więc zrobić sobie bilans zalet i wad danego zawodu i podjąć decyzję, która będzie najbardziej adekwatna zarówno teraz, jak i w przyszłości. Złe relacje z szefem Gdy nie lubimy swojego przełożonego, możemy albo czekać, aż odejdzie on z pracy, albo sami możemy zmienić stanowisko. Nasza krytyka jego zachowania często wynika z braku świadomości zakresu jego obowiązków. W wielu firmach jednak działania szefa są jawnie deprymujące podwładnych i uprzykrzające im życie. Najczęstsze powody niechęci do szefa to brak czasu dla pracowników, brak zainteresowania ich ambicjami i oczekiwaniami oraz brak wsparcia. Skrajnym, choć niestety częstym zjawiskiem bywa również mobbing w pracy , który jest karalny. Rutyna w pracy Praca, która nie rozwija pracownika, z biegiem czasu prowadzi do narastania jego frustracji. Jeżeli na dodatek pensja pozostaje...

zadowolona kobieta siedzi przy komputerze w pokoju
©Daniel Jędzura/Fotolia.com
Styl życia
Praca zdalna: dla kogo jest przeznaczona praca w domu?
Praca zdalna (freelancing, e-praca) polega na wykonywaniu obowiązków służbowych z dala od biura. Przykłady takich prac to copywriter, księgowy, grafik czy projektant techniczny. Do zalet takiego trybu pracy należy wygoda oraz możliwość podróżowania i współpracy z ludźmi z całego świata. Wady pracy zdalnej to brak bezpośredniego kontaktu z współpracownikami i konieczność utrzymania wysokiej samodyscypliny.

Praca zdalna (freelancing, e-praca) polega na wykonywaniu obowiązków służbowych z dala od biura. Przykłady takich prac to copywriter, księgowy, grafik czy projektant techniczny. Do zalet takiego trybu pracy należy wygoda oraz możliwość podróżowania i współpracy z ludźmi z całego świata. Wady pracy zdalnej to brak bezpośredniego kontaktu z współpracownikami i konieczność utrzymania wysokiej samodyscypliny.   Przykłady zawodów, w których popularna jest praca zdalna to copywriter, grafik komputerowy , księgowa, handlarz internetowy , projektant techniczny, edytor czy analityk ekonomiczny. Co to jest praca zdalna? Praca zdalna (telepraca, praca przez internet , freelancing) polega na wykorzystaniu nowoczesnych technologii jako narzędzia do wykonywania swojego zadania. Freelancer komunikuje się z pracodawcą przez Internet za pomocą e-maili lub wybranych komunikatorów. Praca zdalna może mieć charakter: stały - w pełnym wymiarze godzin, nieregularny - częściowo w domu, częściowo w biurze, uzupełniający – docelowo pracownik spędza czas w biurze, jednak wyjątkowe sytuacje zmuszają go do wykonania reszty pracy w domu. Korzyści pracy zdalnej Pracownik zdalny cieszy się dużą wygodą. Może on pracować zarówno w domu, jak i ogrodzie czy podróży. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby spędzić kilka miesięcy w innym kraju i cieszyć się piękną pogodą w czasie polskiej zimy. Nawet jeśli praca wymaga korzystania z Internetu, to w dużych miastach jest wiele darmowych hot spotów WiFi, gdzie swobodnie można korzystać z sieci. Praca w podróży jest też efektywna, ponieważ chce się szybko wykonać swoje zadanie, aby delektować się urokami nowego miejsca. Jeśli pracownik postanawia zostać u siebie w domu, to zaoszczędza on czas i pieniądze. W ten sposób unika stania w korkach...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Współpraca reklamowa
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Współpraca reklamowa
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Współpraca reklamowa
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik