niemowlę leży na plecach
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Wysokość alimentów na dziecko zależy zarówno od potrzeb dziecka, jak i od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do ich opłacania. Zarówno dziecko jak i zobowiązany muszą mieć możliwość zachowania godnego poziomu życia, czyli musza mieć możliwość zaspokajania swoich podstawowych potrzeb.

Wysokość alimentów na dziecko zależy zarówno od potrzeb dziecka, jak i od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do ich opłacania. Zarówno dziecko jak i zobowiązany muszą mieć możliwość zachowania godnego poziomu życia, czyli musza mieć możliwość zaspokajania swoich podstawowych potrzeb.

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacji uregulowany jest w art. 128-144¹ kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (jego tekst dostępny tutaj). Obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania dziecka spoczywa na obojgu rodzicach. Wysokość alimentów wpłacanych na dziecko uzależniona jest nie tylko od potrzeb tego dziecka, ale również od możliwości zarobkowych jego rodziców. Te przesłanki pozostają we wzajemnej zależności, i sąd przy orzekaniu wysokości alimentów musi je brać pod uwagę równocześnie.

Wysokość alimentów na dziecko: uzasadnione potrzeby dziecka

Rodzice powinni zapewnić utrzymanie dziecku na takim poziomie, na jakim sami żyją. Poziom ten musi być godny – podstawowe potrzeby dziecka muszą być zaspokojone. Natomiast to, czy uzasadnioną potrzebą dziecka jest np. uczęszczanie na kosztowne kursy dodatkowe, zależy od poziomu, na jakim dotychczas żyło dziecko, i na jakim żyją jego rodzice.

 

Potrzeby usprawiedliwione występują wtedy, kiedy dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Jeśli więc posiada majątek odpowiedni do utrzymania, dochody z tego majątku, pracę czy rentę – ma to wpływ na wysokość ewentualnych świadczeń alimentacyjnych. Jeśli dziecko mogłoby samo się utrzymać, ale nie dokłada ku temu starań – np. nie szuka pracy, wówczas również to ma wpływ nie tylko na wysokość alimentów, ale w ogóle na istnienie obowiązku ich płacenia przez rodzica.

Wysokość alimentów na dziecko: możliwości zarobkowe rodziców

Wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy nie tylko od potrzeb dziecka, ale też tego, czy ich zaspokajanie nie spowoduje uszczerbku w sytuacji zobowiązanego do ich opłacania. Jeśli więc osoba zobowiązana do płacenia alimentów znajduje się w niedostatku, nie ma pracy ani majątku, jest osoba niepełnosprawną – wówczas również to będzie miało wpływ na wysokość alimentów oraz w ogóle na powstanie obowiązku ich opłacania. Mimo istnienia obowiązku alimentacyjnego, również osoba zobowiązana ma prawo do godnego życia. Obowiązek alimentacyjny może być spełniany nie tylko poprzez opłacanie kwoty pieniężnej, ale również na osobistych staraniach wkładanych w wychowanie dziecka.


 
  • Niechęć do nauki w pierwszej klasie może być skutkiem tego, że np. dziecko nie radzi sobie z przedmiotem, który większość klasy lubi. Sprawdź jak zmotywować dziecko do nauki!
  • Stypendium sportowe przyznawane jest uczniom, którzy mają indywidualne osiągnięcia w sporcie minimum na szczeblu międzyszkolnym. Zobacz warunku przydzielania!
  • Stypendium artystyczne to jednorazowa kwota pieniędzy przyznawana na dany rok przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zobacz kto może je otrzymać!

dziewczynka czyta książkę
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Czy można uzyskać alimenty na dziecko bez rozwodu?
Obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicach do czasu, kiedy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. To, czy rodzice dziecka są po rozwodzie, pozostają małżeństwem lub nigdy nim nie byli, nie ma znaczenia dla obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, czyli obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicach do czasu, kiedy dziecko będzie w stanie samodzielnie się utrzymać. To, czy rodzice dziecka są po rozwodzie, pozostają małżeństwem lub nigdy nim nie byli, nie ma znaczenia dla obowiązku ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, czyli obowiązku alimentacyjnego. Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny Zgodnie z prawem obowiązek alimentacyjny, czyli obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania członka rodziny , ciąży na rodzicach dziecka do czasu, gdy będzie ono mogło samodzielnie się utrzymać.   Może ustać z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletniości, jeśli pracuje ono zarobkowo, a może też trwać kilka lat dłużej – jeśli dziecko zdecydowało się kontynuować kształcenie lub z innego powodu nie może podjąć pracy . Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na utrzymanie dziecka wystarcza dochód pochodzący z majątku należącego do dziecka, a więc gdy ma ono na przykład nieruchomości, które przynoszą dochody.   Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach dziecka, a więc osobach, które wpisane są jako rodzice w księgach stanu cywilnego. Wysokość alimentów zależy od uznania sądu, a decyzja w tej sprawie powinna zawsze uwzględniać wiek dziecka, jego potrzeby, stan zdrowia, a także możliwości osoby zobowiązanej do opłacania alimentów . Alimenty na dziecko bez rozwodu Aby dziecko miało prawo do otrzymywania alimentów nie ma znaczenia, czy jego rodzice są małżeństwem. Jeśli opiekę nad dzieckiem sprawuje jeden z rodziców, a drugi uchyla się od ponoszenia kosztów niezbędnych do jego utrzymania, to drugi rodzic może wnioskować o alimenty na rzecz dziecka w jego imieniu, jako jego przedstawiciel ustawowy. Alimenty wypłacane są do rąk tego rodzica jako przedstawiciela ustawowego dziecka i jego opiekuna, nie zaś na rzecz tego rodzica. To znaczy, że z alimentów należy pokrywać potrzeby dziecka, a nie...

Dziewczynka przy biurku
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Wniosek o alimenty na dziecko: jak sporządzić krok po kroku?
Wniosek o alimenty, czyli pozew, należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej, czyli rodzica, od którego domagamy się alimentów, lub ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego, czyli dziecka. Składając pozew należy pamiętać o obowiązujących wymogach formalnych, czyli niezbędnych elementach tego dokumentu.

Wniosek o alimenty, czyli pozew, należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej, czyli rodzica, od którego domagamy się alimentów, lub ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego, czyli dziecka. Składając pozew należy pamiętać o obowiązujących wymogach formalnych, czyli niezbędnych elementach tego dokumentu. Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny, czyli obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania członka rodziny , ciąży na rodzicach dziecka do momentu, gdy będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Może więc ustać z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletniości lub trwać wiele lat dłużej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy na jego utrzymanie wystarczający jest dochód pochodzący z majątku należącego do dziecka, a więc gdy ma ono na przykład nieruchomości, które przynoszą dochody.   Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach dziecka, a więc osobach, które wpisane są jako rodzice w księgach stany cywilnego. Jego wysokość zależy od uznania sądu, a decyzja w tej sprawie powinna zawsze uwzględniać wiek dziecka, jego potrzeby, stan zdrowia, a także możliwości osoby zobowiązanej do opłacania alimentów.   Obowiązek alimentacyjny przedawnia się z upływem trzech lat. Można więc żądać zarówno przyszłych alimentów, jak i zaległych z tego okresu. Wniosek o alimenty na dziecko: jak sporządzić? Sporządzając pozew o alimenty trzeba pamiętać o elementach, które muszą się w nim znaleźć: 1. Wskazanie miejscowości i daty sporządzenia. 2. Określenie sądu. Wybór pomiędzy sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania rodzica od którego domagamy się alimentów a sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka zależy od uznania powoda. Aby właściwie oznaczyć sąd, należy podać, o który sąd...

Dziecko w sukience
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Jak dochodzić alimentów na dziecko?
Skierowanie do sądu wniosku o alimenty, czyli pozwu, jest jedynym sposobem otrzymania alimentów w braku porozumienia między rodzicami. Mogą oni jednak porozumieć się poza sądem, podpisując umowę u notariusza lub ugodę przed mediatorem.

Skierowanie do sądu wniosku o alimenty, czyli pozwu, jest jedynym sposobem otrzymania alimentów w braku porozumienia między rodzicami. Mogą oni jednak porozumieć się poza sądem, podpisując umowę u notariusza lub ugodę przed mediatorem. Alimenty na dziecko: obowiązek alimentacyjny Obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicach dziecka, a więc osobach, które wpisane są jako rodzice w księgach stanu cywilnego. Obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania członka rodziny ciąży na rodzicach dziecka do momentu, gdy będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymać. Może więc ustać z chwilą uzyskania przez dziecko pełnoletniości lub trwać wiele lat dłużej.   Dochodzić alimentów w imieniu dziecka można na kilka sposobów. W razie braku porozumienia między rodzicami jest to zwykle złożenie do sądu pozwu o alimenty i uzyskanie orzeczenia w tej sprawie. Wysokość świadczenia zależy wówczas od uznania sądu, a decyzja w tej sprawie powinna zawsze uwzględniać wiek dziecka, jego potrzeby, stan zdrowia, a także możliwości osoby zobowiązanej do opłacania alimentów. Orzeczenie takie po uprawomocnieniu staje się tytułem egzekucyjnym. Jeśli jednak między rodzicami dziecka istnieje porozumienie co do ponoszenia kosztów utrzymania dziecka, wówczas mogą oni się zdecydować na zawarcie ugody przed sądem lub przed mediatorem, lub podpisać porozumienie w tej sprawie u notariusza. Wszystkie te sposoby prowadzą do otrzymania tytułu egzekucyjnego, pozwalającego dochodzić zobowiązań. Alimenty na dziecko: pozew i orzeczenie sądowe Pozew o alimenty należy złożyć do właściwego sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich. Właściwość sądu ustala się ze względu na miejsce zamieszkania osoby zobowiązanej, czyli tego rodzica, od którego domagamy się alimentów, lub ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego, czyli dziecka. Składając pozew należy pamiętać o...

Nasze akcje
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
Newsy

Stylowy prezent dla mężczyzny? Łączy w sobie design i praktyczność

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner