młoda kobieta w bibliotece
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Pierwszy rok pracy a wynagrodzenie minimalne

W pierwszym roku pracy nowego pracownika, pracownik może otrzymać 80% minimalnego wynagrodzenia ustawowego.

W pierwszym roku pracy nowego pracownika, pracownik może otrzymać 80% minimalnego wynagrodzenia ustawowego.

 

Pracownik w pierwszym roku swojej pracy nie cieszy się jeszcze takimi przywilejami płacowymi, jakie przysługują jego kolegom i koleżankom z dłuższym stażem pracy.

Wynagrodzenie minimalne

Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w każdym roku i co roku jest przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Do 15 września każdego roku w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia ogłoszona musi być w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Dla przykładu minimalne wynagrodzenie w roku 2013 wynosiło 1600 zł, w roku 2014 było to 1680 zł, rok 2015 przyniósł kwotę 1750 zł, natomiast w 2016 roku wynagrodzenie minimalne wynosić będzie 1850 zł.

Wynagrodzenie minimalne w pierwszym roku pracy

Pracodawca ma prawo, zatrudniając pracownika, dla którego jest to pierwszy rok pracy, skorzystać z 20% ulgi przy wypłacie wynagrodzenia. Oznacza to, że pracownik w pierwszym roku swojej pracy powinien otrzymać wynagrodzenie nie niższe niż 80% wynagrodzenia minimalnego. Analogicznie do powyższych przykładów w roku 2013 minimalnego wynagrodzenie dla tego pracownika mogło wynosić 1280 zł, w roku 2014 byłoby to 1344 zł, rok 2015 wiązałby się w wynagrodzeniem w wysokości 1400 zł, natomiast w 2016 roku pracownik będzie mógł liczyć na wynagrodzenie minimalne w kwocie 1480 zł.

Podstawa prawna

Informacji dotyczących sposobu udzielania wynagrodzenia oraz przepisów odnoszących się do wynagrodzenia minimalnego można szukać w Kodeksie pracy (zobacz tekst ustawy), jak i w Ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

Do okresu pierwszego roku zatrudnienia wliczony jest m.in. staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, na które pracownik został skierowany przez urząd pracy i czas trwania tego stażu pracodawca powinien wliczyć do pierwszego roku stażu pracy nowego pracownika.  

grupa młodych ludzi
©Marco Herrndorff/Fotolia
Styl życia
Ile wynosi wynagrodzenie minimalne w Polsce?
Płaca minimalna jest to najniższe wynagrodzenie jakie można zaoferować przy pracy na pełen etat. Wyjątkiem jest wynagrodzenie dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy – mogą one w pierwszym roku pracy otrzymywać 80% najniższego wynagrodzenia.

Płaca minimalna jest to najniższe wynagrodzenie jakie można zaoferować przy pracy na pełen etat. Wyjątkiem jest wynagrodzenie dla osób podejmujących pracę po raz pierwszy – mogą one w pierwszym roku pracy otrzymywać 80% najniższego wynagrodzenia.   W roku 2015 płaca minimalna wynosi 1750 zł brutto, natomiast w 2016 czeka nas kolejna podwyżka – do 1850 złotych. Wynagrodzenie minimalne: wysokość W roku 2015 minimalne wynagrodzenie dla osób pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy wyniosło 1750 zł brutto. Niższe minimum dotyczy pracowników w pierwszym roku pracy – ich wynagrodzenie nie może być niższe niż 80% płacy minimalnej. W stosunku do tych osób obowiązuje więc dolna granica 1400 zł. Wypłacanie pensji poniżej przepisów dotyczących płacy minimalnej stanowi naruszenie praw pracowniczych, za które grozi pracodawcy kara. Wynagrodzenie minimalne: zmiany W roku 2014 minimalne wynagrodzenie wynosiło 1680 zł, w 2013 – 1600 zł. Uchwalona podwyżka minimalnej płacy w 2015 roku jest o 19 zł wyższa, niż wymagała tego ustawa o waloryzacji płacy minimalnej. Efekt jest taki, iż po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osoby wykonujące w Polsce najsłabiej płatną pracę zarabiają w bieżącym roku o ponad 50 zł więcej, niż w roku poprzednim – jest to aktualnie kwota 1240 zł. Wzrost wynagrodzenia minimalnego: wpływ na inne świadczenia Wysokość płacy minimalnej ma wpływ na zmiany wysokości takich świadczeń jak dodatek za pracę w nocy czy odprawa dla osób zwalnianych grupowo, wynagrodzenie za czas przestoju w firmie. Kwota ta wpływa również na wysokość odszkodowania dla ofiar mobbingu i dyskryminacji w pracy , które nie może być niższe od płacy minimalnej. Wynagrodzenie minimalne w 2016 roku 11 września 2015 roku ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie...

mężczyzna ze świnką skarbonką
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Zarobki w Polsce i przeciętne miesięczne wydatki
Średnio jedną czwartą pensji Polacy wydają na żywność. Co piątą złotówkę przeznaczają na mieszkanie i energię, a co dziesiątą na transport. Zaledwie 6,5% wydajemy na rozrywkę, a 5% na odzież i obuwie.

Średnio jedną czwartą pensji Polacy wydają na żywność. Co piątą złotówkę przeznaczają na mieszkanie i energię, a co dziesiątą na transport. Zaledwie 6,5% wydajemy na rozrywkę, a 5% na odzież i obuwie. Przeciętne miesięczne wydatki Zgodnie z publikacją Głównego Urzędu Statystycznego na temat Budżetów Gospodarstw Domowych, w 2013 r. udział wydatków w dochodzie stanowił 81,7%. Struktura wydatków gospodarstw domowych przedstawiała się następująco: 24,9% wydatków stanowiła żywność i napoje bezalkoholowe, 20,8% użytkowanie mieszkania i nośniki energii, 9,6% transport, 6,5% rekreacja i kultura, 5,8% pozostałe towary i usługi, i po 5,1%: łączność, zdrowie oraz odzież i obuwie. Minimalne i przeciętne wynagrodzenie Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w każdym roku i jest przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Do 15 września każdego roku w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów wysokość minimalnego wynagrodzenia ogłoszona musi być w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Minimalne wynagrodzenie w roku 2013 wynosiło 1600 zł, w roku 2014 było to 1680 zł, rok 2015 przyniósł kwotę 1750 zł. Zgodnie z komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2015 r. wyniosło 4054,89 zł. W 2016 roku wynagrodzenie minimalne wynosić będzie 1850 zł. Polska na tle innych krajów Europy Badania dotyczące rynku pracy prowadzi Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat), a analizą objęte są kraje należące do Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. W roku 2014 spośród 21 krajów, w których ustawowo określona jest płaca minimalna, Polska znalazła się na 13 miejscu z kwotą 387 euro . Na szczycie listy pojawił się Luksemburg z kwotą 1921 euro, a zamknęła listę Bułgaria z kwotą 174 euro.  

Mężczyzna pracuje na komputerze
©Igor Mojzes/Fotolia
Styl życia
Wynagrodzenie zasadnicze niższe od płacy minimalnej – kiedy jest to możliwe?
Wynagrodzenie zasadnicze może być niższe od płacy minimalnej, jeśli pracownik otrzymuje dodatkowo premie i dodatki. Płaca minimalna to ustalona ustawowo kwota, poniżej której nie może zejść pensja pracownika pełnoetatowego. Można jednak osiągnąć tę kwotę poprzez dodanie do wynagrodzenia zasadniczego składników takich jak premie i nagrody oraz różne dodatki. Jednak nie wszystkie składniki wypłacanego wynagrodzenia można wliczyć do kwoty pensji minimalnej.

Wynagrodzenie zasadnicze może być niższe od płacy minimalnej, jeśli pracownik otrzymuje dodatkowo premie i dodatki. Płaca minimalna to ustalona ustawowo kwota, poniżej której nie może zejść pensja pracownika pełnoetatowego . Można jednak osiągnąć tę kwotę poprzez dodanie do wynagrodzenia zasadniczego składników takich jak premie i nagrody oraz różne dodatki. Jednak nie wszystkie składniki wypłacanego wynagrodzenia można wliczyć do kwoty pensji minimalnej. Wynagrodzenie zasadnicze a płaca minimalna Wynagrodzenie zasadnicze to podstawowy składnik pensji wypłacanej pracownikom. Prócz niego mogą być wypłacane stałe dodatki, np. funkcyjne, nagrody i premie, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, odszkodowania itp. Są one doliczane do wynagrodzenia zasadniczego i wypłacane pracownikom razem z nim.   Natomiast płaca minimalna to ustawowo gwarantowane wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. W 2015 r. minimalne wynagrodzenie pracownika pełnoetatowego nie może być niższe niż 1750 zł, natomiast na rok 2016 zostało przewidziane w kwocie 1850 zł. Wyjątkiem jest pierwszy rok pracy - wysokość wynagrodzenia nie może wtedy wynosić mniej niż 80% płacy minimalnej.   Wynagrodzenie zasadnicze, które określa się w umowie o pracę, nie musi odpowiadać wysokości płacy minimalnej. Może być niższe, i dopiero po doliczeniu dodatkowych składników wynosić kwotę ustalonego odgórnie minimum. Płaca minimalna: jakie składniki wynagrodzenia się do niej wliczają? Składniki wynagrodzenia, które zlicza się w celu obliczenia płacy minimalnej, to: wynagrodzenie zasadnicze – może być określone w stawce miesięcznej lub godzinowej, dodatki - za staż pracy, funkcyjne, za warunki pracy itd., nagrody i premie regulaminowe, wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, odszkodowania przysługujące z powodu skrócenia okresu wypowiedzenia,...

Nasze akcje
Newsy

Nowoczesny wymiar kobiecości? Manifestuj go zapachem!

Partner
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner