Referencje w dokumentach aplikacyjnych, zwiększają szanse kandydata na rynku. Pracodawca nie musi, ale może przedstawić rekomendację pracownika w takiej formie.

Reklama

Kandydaci podczas procesu rekrutacyjnego proszeni są o CV, list motywacyjny, a coraz częściej również o referencje. Zatem to w interesie pracownika jest, aby postarać się o komplet referencji i dołączyć je do swoich dokumentów aplikacyjnych w momencie, gdy rekruter o to poprosi.

Powody, dla których warto zadbać o referencje

Rzadko na pierwszym etapie rekrutacji wymagane są referencje, natomiast już w CV można umieścić informację: „Referencje: na życzenie”. Będzie to sygnał dla rekrutera, iż kandydat jest w stanie uwiarygodnić swoje umiejętności i doświadczenia również takim dokumentem. Taka rekomendacja pracownika nie daje gwarancji co do jego kompetencji, ale zwiększa szanse na to, że właśnie takich zdolności można się po kandydacie spodziewać.

Forma referencji

W wersji tradycyjnej referencje wystawiane są na papierze firmowym. Zawierają informacje o okresie zatrudniania, stanowisku, zakresie obowiązków oraz cechach, umiejętnościach i osiągnięciach pracownika. Coraz częściej do wystawienia referencji wykorzystywane są również specjalistyczne portale internetowe. Wówczas na koncie pracownika pojawiają się rekomendacje od poprzednich pracodawców bądź innych osób, z którymi miał możliwość współpracować.

Zobacz także

Autorzy referencji

Większości osób referencje kojarzą się z dokumentem, które wystawia przełożony. Ale warto poprosić o referencję również inne osoby: współpracowników, podwładnych czy klientów. Jeśli kandydat nie ma doświadczenia zawodowego, może poprosić o referencje osoby, z którymi współpracował przy pozazawodowych przedsięwzięciach. I tak na przykład aktywny student może uzyskać referencje od organizacji studenckiej, w której działania się angażował lub od profesora, z którym wspólnie realizował ważny projekt. Także działanie w wolontariacie (na rzecz organizacji pozarządowej, schroniska dla osób bezdomnych czy choćby pomocy sąsiedzkiej) są okazją do poproszenia o rekomendacje.

Reklama

Biorąc pod uwagę fakt, iż wymaganie referencji jest coraz częstszą praktyką wśród rekruterów, systematyczne zdobywanie tych dokumentów stanie się dobrym nawykiem. Referencje są dobrym uzupełnieniem informacji zawartych w CV i liście motywacyjnym oraz zwiększają wiarygodność kandydata.

Reklama
Reklama
Reklama