białaczka

Białaczka jest chorobą nowotworową krwi. Istotą choroby jest niekontrolowany rozrost komórek układu biało krwinkowego – węzłów chłonnych lub szpiku kostnego. Choroba przyczynia się do zmiany ilościowej i jakościowej białych krwinek – leukocytów. 

Więcej

prostata

Prostata jest gruczołem krokowym (inaczej sterczem) występującym u mężczyzn, który odgrywa ważną rolę w życiu płciowym. Zaliczana jest do gruczołów hormonozależnych, gdyż jej rozwój i wzrost są uzależnione od testosteronu. Choroby prostaty przyczyniają się do znacznego pogorszenia jakości życia, a w niektórych przypadkach mogą prowadzić do śmierci. 

Więcej

trzustka

Trzustka jest niewielkim gruczołem położonym w jamie brzusznej. Narząd ten produkuje i wydziela enzymy trawienne. Inną ważną funkcją trzustki jest wytwarzanie dwóch hormonów – insuliny i glukagonu, które regulują poziom cukru we krwi. 

Więcej

Operacje

Operacje, nazywane są także zabiegami operacyjnymi lub zabiegami chirurgicznymi. Są to wszelkie działania wykonywane na narządach i tkankach, które mają poprawić stan zdrowia i samopoczucie osoby operowanej. Zabiegi chirurgiczne leżą w kompetencjach lekarzy różnych specjalizacji (np. ginekologa, okulisty, ortopedy), ale najczęściej przeprowadza je chirurg. Operacje wykonywane są na salach (blokach) operacyjnych, zapewniających aseptykę. Ze względu na czas wykonywania operacji zabiegi chirurgiczne dzielą się na: operacje nagłe, pilne i planowe. Pod względem celu i wyniku operacje mogą mieć charakter: diagnostyczny, radykalny lub łagodzący.

Więcej