Obowiązki pracownika wynikają przede wszystkim z umowy o pracę, która określa zajmowane przez niego stanowisko. Pracodawca musi zaznajomić pracownika z obowiązkami i sposobem wykonywania pracy na danym stanowisku, co może uczynić w formie pisemnej. Może też wydawać pracownikowi bieżące polecenia, jednak muszą być one zgodne z charakterem wykonywanej pracy.

Reklama

Zakres obowiązków pracownika: z czego wynika?

Zakres obowiązków pracownika wynika zarówno z umowy o pracę, w której obowiązki te mogą zostać wymienione, jak również z bieżących poleceń pracodawcy. Obowiązki pracownika nie muszą być szczegółowo wymienione w umowie. Natomiast wydawanie bieżących poleceń, które pracownik zobligowany jest wykonywać, stanowi jedno z podstawowych uprawnień pracodawcy. Również do obowiązku pracodawcy należy zapoznanie pracownika z zakresem jego obowiązków na danym stanowisku pracy, sposobem ich wykonywania i podstawowymi uprawnieniami.

Zakres obowiązków pracownika: umowa o pracę

W umowie można sporządzić wykaz obowiązków które będą należeć do danego pracownika. Rodzaj pracy jest wskazany w zawartej umowie o pracę poprzez wymienienie stanowiska, funkcji, specjalności czy zawodu. Przekazanie informacji może być dokonane w formie ustnej lub pisemnej – w tym drugim wypadku w razie sporu pracodawcy łatwiej będzie udowodnić, że pracownik był z tymi warunkami zaznajomiony.

Określenie rodzaju pracy w sposób ogólny pozostawia pracodawcy możliwość uszczegółowienia zakresu obowiązków pracownika, ale tylko w zakresie, który odpowiada danemu stanowisku pracy. Jeśli więc chce on znacząco zmienić obowiązki pracownika, musi dokonać wypowiedzenia zmieniającego dotychczasowe warunki pracy. Możliwe jest również dokonanie porozumienia zmieniającego, które nie jest uregulowane w prawie pracy. Jeśli dojdzie do porozumienia między pracownikiem a pracodawcą co do zmiany obowiązków tego pierwszego – wówczas wypowiedzenie zmieniające nie jest konieczne.

Zobacz także

Zakres obowiązków pracownika: polecenie służbowe

W zakresie dozwolonym w ramach postanowień umowy o pracę pracodawca ma prawo wydawać bieżące polecenia swoim pracownikom, które ci zobowiązani są wykonywać. Nawet jednak, jeśli umowa bardzo ogólnie określa rodzaj pracy, to pracownik nie jest zobowiązany do wykonywania czynności zupełnie niezgodnych z dotychczas wykonywanymi przez niego obowiązkami.

Reklama

Zakres obowiązków pracownika: skierowanie do innej pracy

W razie potrzeby pracodawca może skierować pracownika do pracy na innym stanowisku, na okres do 3 miesięcy w roku. Musi to być jednak praca odpowiadająca kwalifikacjom i doświadczeniu pracownika. Zmiana taka nie może powodować zmniejszenia jego wynagrodzenia.

Reklama
Reklama
Reklama