Zmiana nazwy firmy, adresu firmy czy innych danych, które podlegają wpisowi w CEIDG, wymaga złożenia wniosku CEIDG-1. Uaktualnienia danych należy dokonać w terminie 7 dni od zmiany. Wniosek ten jest wolny od opłat.

Reklama

Obowiązek dokonywania zmian w CEIDG

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia zmiany danych ujawnionych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Aktualizacja powinna nastąpić do 7 dni od dany wystąpienia zmian. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej muszą w tym celu wypełnić wniosek CEIDG-1. Zgłoszenie zmian jest wolne od opłat.

Tak samo jak w przypadku zgłoszenia działalności gospodarczej na formularzu CEIDG-1, w sytuacji aktualizacji danych automatycznie zostaną o nich powiadomione ZUS, US i GUS. Wystarczy więc dokonać tego jednego zgłoszenia.

Zmiana nazwy i adresu firmy w CEIDG: jak wypełnić wniosek

Wypełniając wniosek CEIDG-1 mający na celu aktualizację danych, takich jak nazwa firmy czy zmiana adresu, nie trzeba wypełniać wszystkich rubryk. Trzeba wypełnić następujące pola:

 • 01.2 Rodzaj wniosku. Pozycja 2 oznacza zmianę wpisu. Należy również umieścić datę zmiany;
 • 03.3. PESEL;
 • 03.4. NIP;
 • 03.5. REGON;
 • 03.6. Nazwisko
 • 03.7. Pierwsze imię
 • 03.13. Data urodzenia
 • 03.15. Oświadczenie
 • 07. Nazwa skrócona
 • 13.1.2. Dane dla potrzeb KRUS: chcę kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników (uzupełniają rolnicy)
 • 17. Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych,
 • Oprócz tych danych wystarczy zaznaczyć krzyżykiem te rubryki, których zmiana będzie dotyczyła. Pozycja 06 to firma przedsiębiorcy, pozycja 07 – nazwa skrócona. Jeśli przedsiębiorstwo nie posiada nazwy skróconej – należy podać imię i nazwisko przedsiębiorcy.

Zmiana adresu następuje poprzez wypełnienie rubryki 04, gdzie podaje się dokładny adres przedsiębiorstwa.

Zobacz także
Reklama

Reklama
Reklama
Reklama