Kobieta ze starannym manicure pracuje na laptopie.
Pixabay/Foundry /CC0 1.0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia

Jakie wydatki wlicza się do kosztów uzyskania przychodu?

Samozatrudnienie umożliwia korzystanie z wielu ulg, np. z możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Wydatki poniesione podczas prowadzenia firmy wpływają na wysokość podatku dochodowego – im większe wydatki są uwzględnione w rozliczeniu, tym mniejszy podatek trzeba zapłacić. Warto więc wiedzieć, jakie wydatki można wliczyć w koszty uzyskania przychodu, bo ich wysokość wpływa na wysokość podatku.

Samozatrudnienie umożliwia korzystanie z wielu ulg, np. z możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu. Wydatki poniesione podczas prowadzenia firmy wpływają na wysokość podatku dochodowego – im większe wydatki są uwzględnione w rozliczeniu, tym mniejszy podatek trzeba zapłacić. Warto więc wiedzieć, jakie wydatki można wliczyć w koszty uzyskania przychodu, bo ich wysokość wpływa na wysokość podatku.

Po co odlicza się koszty uzyskania przychodu?

Obliczanie kosztów uzyskania przychodu jest jednym z etapów rozliczania podatku dochodowego. Przedsiębiorca musi zapłacić urzędowi skarbowemu kwotę, którą wylicza się odejmując od całkowitego przychodu firmy koszty, jakie zostały poniesione, żeby ten przychód uzyskać. W interesie przedsiębiorcy jest, aby mógł odliczyć jak największą część poniesionych wydatków. Trzeba jednak pamiętać o tym, że każdy z nich musi być przed urzędem skarbowym udokumentowany – rachunkiem, fakturą VAT lub umową kupna-sprzedaży. Poza tym udowodniony musi zostać ścisły związek poniesionego kosztu z działalnością firmy. To powoduje, że nie wszystkie koszty można odliczyć.

Co można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Przedsiębiorca ma bardzo dużo możliwości odliczenia kosztów przychodu, zarówno tych poniesionych w wyniku zakupu środków trwałych (od kwoty 3500 zł netto), jak i pokrycia kosztów niematerialnych. Do pierwszej grupy należy zakup całego sprzętu biurowego (np. drukarek, biurek, faksów), a także podręczników, książek i czasopism związanych z działalnością firmy. W określonych przypadkach w koszty uzyskania przychodu można wliczyć zarejestrowany na firmę samochód. Profil działalności musi wówczas wymagać służbowego środka transportu. Do kosztów niematerialnych można natomiast zaliczyć m.in.:

  • wynajęcie lokalu,
  • opłaty za media,
  • usługi firm sprzątających, remontowych, wykończeniowych,
  • usługi księgowe, prawnicze, kurierskie itp.
  • szkolenia i kursy dla pracowników,
  • odsetki od kredytów firmowych.


Warto starać się o wliczenie czynszu i rachunków za media w koszty uzyskania przychodu nawet, jeśli siedziba biura mieści się w prywatnym domu. Wówczas też można odzyskać część wydanych na opłaty środków, wymaga to jednak wcześniejszego wyliczenia procentowego, jak dużą powierzchnię w domu zajmuje biuro.

Czego nie można odliczyć od kosztów uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu mają swoje ograniczenia i mogą być zakwestionowane przez urząd skarbowy, jeśli okaże się, że mają charakter pozorny. Bezpośrednim celem wszystkich wydatków kwalifikujących się do odliczenia musi być: uzyskanie przychodu, zabezpieczenie go lub zachowanie jego źródła. Pełną listę wydatków, których nie można odliczyć od kosztów uzyskania przychodu zawiera ustawa o podatku dochodowym dla osób fizycznych. Firma nie może otrzymać zwrotu m.in. za kaucje, utracone zaliczki, grzywny, kary, odszkodowania, podatki, wpłaty na fundusze i składki na rzecz organizacji.  

pan przegląda segregator z fakturami
©Andrey Popov/fotolia
Styl życia
Kiedy można wystawić fakturę kosztową?
Każdy przedsiębiorca w celu prowadzenia przez siebie danej działalności gospodarczej ponosi pewne koszty, będące kosztami uzyskania przychodu. Aby spełniać ten warunek, muszą one służyć uzyskaniu lub utrzymaniu źródeł przychodu. Koszty te wpływają na obniżenie podatku dochodowego.

Każdy przedsiębiorca w celu prowadzenia przez siebie danej działalności gospodarczej ponosi pewne koszty, będące kosztami uzyskania przychodu. Aby spełniać ten warunek, muszą one służyć uzyskaniu lub utrzymaniu źródeł przychodu. Koszty te wpływają na obniżenie podatku dochodowego. Faktura kosztowa - definicja Definicja faktury kosztowej wskazuje, że jest to dokument księgowy, wystawiony na zakupione przez firmę towary lub usługi, które niezbędne są dla osiągnięcia przez firmę przychodu, a więc dokumentuje te wydatki, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Fakturę taką sporządza się według ogólnych zasad dotyczących faktur.   Jest to więc faktura na koszty zmniejszające dochód, a więc zmniejszające również podatek dochodowy. Koszty uzyskania przychodu odejmuje się od przychodu , aby wyliczyć dochód firmy. Następnie, po dokonaniu dopuszczalnych odliczeń, staje się on podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym . Faktura kosztowa: kiedy można ją wystawić? Przedmiotem faktury kosztowej może być wszystko to, co nie jest przeznaczone do dalszej odsprzedaży, a zakupione jest na potrzeby firmy i w celu prowadzenia przez niej konkretnej działalności gospodarczej. Są to środki służące do utrzymania przychodu przedsiębiorstwa.   Istnieje jednak szereg sytuacji, gdy odliczenie podatku nie jest możliwe. Dzieję się tak w przypadku faktur z adnotacją „zw”, czyli zwolnionych z opodatkowania, jeśli zakup dokonany został na podstawie faktury wystawionej w procedurze marży, lub gdy faktura kosztowa została wystawiona przy sprzedaży mieszanej. Poza wskazanymi przypadkami, nie można będzie odliczyć podatku w sytuacjach, gdy wystawienie faktury kosztowej jest niezgodne z prawem – dokumentuje zdarzenie, którego w rzeczywistości nie było, zdarzenie, które zostało już ujęte fakturą, kwota jest niezgodna z rzeczywistością,...

ładna kobieta w czarnej koszuli
©BillionPhotos.com/Fotolia
Styl życia
Składki na ZUS – odliczanie ich od dochodu to niższy podatek
Odliczenia składek ZUS mogą obniżyć dochód, a co za tym idzie – wysokość podatku dochodowego. Przedsiębiorcy mają dwie możliwości rozliczenia zapłaconych składek – poprzez odliczenie ich od dochodu lub wpisanie w koszt uzyskania przychodu. Ta druga metoda może okazać się bardziej korzystna podatkowo.

Odliczenia składek ZUS mogą obniżyć dochód, a co za tym idzie – wysokość podatku dochodowego. Przedsiębiorcy mają dwie możliwości rozliczenia zapłaconych składek – poprzez odliczenie ich od dochodu lub wpisanie w koszt uzyskania przychodu. Ta druga metoda może okazać się bardziej korzystna podatkowo. Odliczenia składek ZUS: przedsiębiorcy Po pierwsze, można odliczyć opłacone składki ZUS od dochodu. Jest to jednak mniej korzystne pod względem podatkowym. W tym wypadku składek nie wykazujemy w księdze przychodów i rozchodów. Odliczamy je dopiero w rozliczeniu miesięcznym od uzyskanego dochodu .   Składki można odliczyć od dochodu jedynie w sytuacji, gdy dochód ten osiągnęliśmy. W przypadku osiągnięcia straty – nic nie odliczymy, a więc opłacone składki ZUS nie przyczynią się do obniżenia podatku .   Opłacone składki mogą również zostać wpisane w koszt uzyskania przychodu. Zostają wówczas ujęte w księdze przychodów i rozchodów, w kolumnie „pozostałe wydatki”. W tej sytuacji można je uwzględnić zawsze, nawet wówczas, gdy osiągnęliśmy stratę – powiększają one wówczas tę stratę .   Różnica pomiędzy jednym a drugim sposobem jest taka, że jeśli wykażemy stratę w bieżącym roku, a w kolejnych latach osiągniemy dochód, to można będzie pomniejszyć go o stratę z przeszłości – w jednym roku nie więcej niż 50% straty. Sprowadza się to do pomniejszenia podatku dochodowego w przyszłości. Odliczenia składek ZUS od dochodu: limity Przedsiębiorców obowiązują limity odliczeń składek ZUS od dochodu. Wynoszą one aktualnie: z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym – 754,67 zł za miesiąc (9027,63 zł za cały rok 2015), bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – 696,47 zł za miesiąc (8332,36 za cały rok 2015). Natomiast składki zdrowotne możemy aktualnie odliczyć w wysokości 240,60 zł za...

dłonie zaciskające się
©peshkov/Fotolia
Styl życia
Ile wynosi podatek od umowy o dzieło?
Zawarcie umowy o dzieło wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 18%, a oblicza się ją po odjęciu od kwoty brutto kosztów uzyskania przychodu.

Zawarcie umowy o dzieło wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Stawka podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 18%, a oblicza się ją po odjęciu od kwoty brutto kosztów uzyskania przychodu. Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek ten należy opłacić od każdej zawartej umowy o dzieło, szczegółowe zasady rozliczania są jednak różne w zależności od konkretnego przypadku. Płaci się go od dochodu – jest to przychód pomniejszony o koszty. Koszt uzyskania przychodu wynosi zasadniczo 20%, a 50% w przypadku, gdy w grę wchodzi kwestia rozporządzania prawami autorskimi. Stawka podatku, który należy opłacić do odpowiedniego Urzędu Skarbowego, to 18%, a wraz ze wzrostem dochodu powyżej ustalonej kwoty – 32%. Wyliczenie podatku od umowy o dzieło Aby wyliczyć wysokość podatku, jaki powinniśmy zapłacić od umowy o dzieło , oraz wysokość wynagrodzenia przysługującego z tytułu takiej umowy, należy wykonać następujące czynności: Od kwoty brutto należy odliczyć 20 lub 50% kosztów uzyskania przychodu, Od kwoty dochodu należy następnie odliczyć należny podatek, czyli 18%, który należy wpłacić do Urzędu Skarbowego, Otrzymaną kwotę podatku należy odliczyć od kwoty brutto, otrzymując w wyniku należne wynagrodzenie. Umowy o dzieło do 200 zł Jeśli jednak umowa o dzieło opiewa na kwotę, która nie przekracza sumy 200 zł, stosuje się opodatkowanie zryczałtowane . Nie uwzględnia się wówczas kosztów uzyskania przychodu, lecz od razu nalicza się stawkę 18%. Takie umowy nie są uwzględniane w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Nasze akcje
Zmysłowy i uwodzicielski czy delikatny i czarujący – jaki jest twój zapach?
Newsy

Ponadczasowy czy zaskakujący? Ten zapach ma jedno i drugie!

Partner
Weleda
Newsy

Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!

Partner
Sprawdź, jak skutecznie „cofnąć zegar” i odmłodzić spojrzenie!

Spektakularny i jednocześnie naturalny wygląd? Sprawdź, jak odmłodzić spojrzenie!

Partner
Eva Longoria

Wymarzona sylwetka bez wyrzeczeń? To możliwe!

Partner

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner