Ludzie pracujący zespołowo
Image by LifetimeStock.com

Skuteczna praca zespołowa – porady dla przywódców grup

Ludzie pracujący zespołowo
Image by LifetimeStock.com

Efektywna praca zespołowa to warunek dobrze prosperującej organizacji. Doskonale o tym wie Patrick Lencioni, prezes amerykańskiej renomowanej firmy doradczej, który radzi, jak wybrnąć z trudnych i zarazem nieuniknionych sytuacji, pojawiających się w pracy grupowej.

Praca zespołowa – 5 problemów

Patrick Lencioni wymienia pięć problemów, z którymi borykają się liderzy grup. Są to:

 • brak zaufania,
 • lęk przed konfliktem,
 • brak zaangażowania,
 • unikanie odpowiedzialności,
 • brak motywacji do osiągania wyników.

 

W pracy zespołowej często zdarza się przerzucanie odpowiedzialności oraz przekonanie o wyższości sprawowanej przez siebie funkcji nad obowiązkami innych osób.

Praca zespołowa – przekształcenie problemów w zadania

Efektywna praca zespołowa polega na radzeniu sobie z pięcioma wymienionymi powyżej problemami. Dobry lider powinien tak kierować grupą, aby zespół miał wspólny cel. Dobrym pomysłem jest zmotywowanie grupy do samodzielnego ustalania priorytetów pracy zespołowej. Po przeformułowaniu powyższych problemów na cele, wnioski są następujące – warunkami efektywnej pracy zespołowej są:

 • wzajemne zaufanie i otwartość;
 • feedback (informacja zwrotna) metodą kanapki (najpierw informacja pozytywna, potem główna zawartość, tzw. mięso, czyli to, co nam się w zachowaniu drugiej osoby nie podoba, i znowu informacja pozytywna);
 • uświadomienie sobie, że każdy członek zespołu jest inny, wnosi unikatowe zasoby, wartości;
 • brak obaw przed sytuacją konfliktową – przekonanie o tym, że inne zdanie wspomaga, a nie burzy pracę zespołową (odmienne poglądy sprawiają, że otwierają się horyzonty myślowe, wspólnie można znaleźć rozwiązanie, na jakie nie wpadłaby jedna osoba);
 • swoboda w wyrażaniu własnego zdania – każda myśl jest dowodem zaangażowania, dlatego warto podzielić się nią z pozostałymi osobami w zespole;
 • zadania są podzielone indywidualnie, każdy więc odpowiada za zrealizowanie swoich obowiązków. Osiągnięcie indywidualnych celów jest warunkiem sukcesu pracy zespołu (brak rozmytej odpowiedzialności);
 • skoncentrowanie się na wynikach może wiązać się z odłożeniem na chwilę własnych priorytetów, jeżeli wymaga tego dobro ogółu.

 

Ważne jest, aby widzieć w konkretnej osobie w pierwszej kolejności to, kim jest prywatnie, a dopiero później postrzegać ją przez pryzmat pracy zawodowej. Wspólna praca to wspólne zasoby, dlatego konieczne jest uświadomienie zespołowi, że razem, znaczy lepiej. Konstruktywna krytyka sprawia, że członkom grupy zależy na rozwoju, który podporządkowany jest ustalonemu, nadrzędnemu celowi.

 

Efektywna praca zespołowa sprawia, że firma zdobywa przewagę rynkową. Warunek konkurencyjności jest podstawą dobrego prosperowania organizacji, dlatego tak ważne jest stworzenie zgranego zespołu.Przeładuj

Doda przerywa milczenie! Zabrała głos w sprawie małżeństwa z Emilem. Mają kryzys?

zobacz 00:39