Leżaki na basenie
Pixabay/PublicDomainPictures/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia

Wczasy pod gruszą – dodatkowe pieniądze na urlop

Wczasami pod gruszą potocznie nazywa się dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników. Środki na ten cel pochodzą ze specjalnego funduszu, który może funkcjonować przy większych zakładach pracy.

Wczasami pod gruszą potocznie nazywa się dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników. Środki na ten cel pochodzą ze specjalnego funduszu, który może funkcjonować przy większych zakładach pracy.

 

Nie wszystkie zakłady pracy mają utworzony Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Obowiązek ich prowadzenia mają jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe i firmy zatrudniające w przeliczeniu na pełny etat minimum 20 osób. Podczas gdy firmy mogą zrezygnować z funduszu za zgodą związków zawodowych, to zakłady budżetowe nie mogą tego zrobić.

 

Pracodawca za każdego pełnoetatowego pracownika odpisuje 1093,93 złotych rocznie (dane na 2015 rok). Za osoby zatrudnione w szczególnych warunkach – 1458,57 złotych. Z zebranej kwoty można finansować wsparcie dla poszczególnych pracowników w trudnej sytuacji, zakładowe obiekty socjalne, zakładowe żłobki, przedszkola, kluby dziecięce i wczasy pod gruszą.

Kiedy przysługują wczasy pod gruszą?

Dofinansowanie wczasów pod gruszą nie jest obowiązkiem pracodawcy – może on przeznaczyć środki z ZFŚS na inne cele. Jeśli jednak zdecyduje się przeznaczyć część kwoty na wsparcie finansowe pracowników, muszą oni spełnić dwa podstawowe warunki:

  • ich urlop musi trwać nieprzerwanie 14 dni kalendarzowych, czyli 10 dni urlopowych (chyba, że regulamin ZFSŚ stanowi inaczej i nie stawia warunków co do liczby dni urlopu),
  • muszą złożyć w dziale kadr pracodawcy wniosek o wczasy nad gruszą.

 

Dofinansowanie zostało ustalone z myślą o osobach, które mają trudniejszą sytuację materialną, dlatego może się zdarzyć tak, że pracownik, mimo złożenia wniosku i spełnienia warunków, nie dostanie wczasów pod gruszą.

Jak wyliczyć kwotę wczasów pod gruszą?

Wysokość dofinansowania zależy od sytuacji życiowej i materialnej pracowników. Osoby w takim samym położeniu powinny otrzymać świadczenie tej samej wysokości. Zajmowane stanowisko, wymiar etatu czy okres zatrudnienia są w tej sytuacji nieistotne.

 

Otrzymane dofinansowanie do wczasów pod gruszą jest tylko częściowo opodatkowane. Kwota do 380 złotych jest wolna od podatku, natomiast od każdej dodatkowej złotówki odliczane jest 18% podatku dochodowego. Na przykład pracownik, który otrzymał dofinansowanie 500 złotych otrzyma „na rękę” 478,4 złote (380 złotych jest wolnych od podatku, natomiast od 120 odprowadza się 18%, czyli 21,6 złotych podatku).

 

Pieniądze pracownik powinien dostać razem z wypłatą za miesiąc, w którym brany był urlop. Może się zdarzyć, że pracodawca będzie chciał dowodu na to, że kwota została wydana na wyjazd – lepiej więc zachować rachunki z biura podróży lub za pokoje.


Leżaki nad morzem
Pixabay/Stevebidmead/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Urlop na żądanie – co należy o nim wiedzieć
Urlop na żądanie należy się każdemu pracownikowi, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego. Nie jest jednak dodatkowym dniem wolnym, a wlicza się w pulę przysługującego w danym roku kalendarzowym urlopu.

Urlop na żądanie należy się każdemu pracownikowi, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego. Nie jest jednak dodatkowym dniem wolnym, a wlicza się w pulę przysługującego w danym roku kalendarzowym urlopu.   Wymiar dni nie zależy od stażu pracy ani czasu trwania umowy – każdemu przysługują cztery dni, niezależnie od tego, czy jest zatrudniony na okres próbny, czas określony czy nieokreślony. Pracownikowi o stażu pracy krótszym niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego (przy zatrudnieniu na cały etat), natomiast osobie o dłuższym stażu – 26 dni. Wykorzystanie urlopu na żądanie skutkuje po prostu odjęciem tych dni od puli urlopu wypoczynkowego. Cztery dni urlopu na żądanie można wykorzystać od razu lub podzielić go na części. Jak zgłosić urlop na żądanie? Urlop na żądanie nie wymaga złożenia wniosku – pracodawcę można poinformować telefonicznie lub nawet drogą elektroniczną. Kodeks Pracy nie precyzuje, w jakiej formie należy to zrobić. Ważny jest natomiast termin – o urlopie trzeba poinformować przed rozpoczęciem dnia pracy. Nie można wziąć urlopu na żądanie już w trakcie dnia pracy, chyba że dopuszczają to wewnętrzne przepisy danego zakładu. W przypadku chęci wykorzystania kilku dni pod rząd nie ma potrzeby informowania codziennie pracodawcy o przedłużeniu urlopu (choć jeśli zajdzie taka potrzeba, jest to dopuszczalne) – można od razu zaznaczyć, ile dni chce się wykorzystać. Niewykorzystane dni urlopu na żądanie nie kumulują się i w przyszłym roku nie można wykorzystać ich więcej niż cztery. Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie? Generalnie samo poinformowanie pracodawcy o urlopie na żądanie powinno być wystarczające, by go otrzymać, jednak są okoliczności, w których ten może się nie zgodzić: wykorzystanie całego...

grupa ludzi nad dokumentami
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Komu przysługuje świadczenie urlopowe?
Pracodawca może, ale nie musi wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe. Jeśli zdecyduje się to zrobić, pracownik musi spełnić tylko jeden warunek.

Pracodawca może, ale nie musi wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe. Jeśli zdecyduje się to zrobić, pracownik musi spełnić tylko jeden warunek.   Przedsiębiorstwa, które nie są prawnie zobowiązane do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) jako alternatywę dla świadczeń z tego funduszu mogą wykorzystać świadczenia urlopowe. Pracodawca może, ale nie musi zdecydować się na wypłatę świadczenia urlopowego . Który pracodawca może wypłacać świadczenie urlopowe? Pracodawcy, którzy należą do sfery budżetowej nie mają możliwości rezygnacji z tworzenia ZFŚS i wypłacania świadczeń urlopowych. W tej sytuacji ZFŚS tworzony jest obowiązkowo i nie wpływa na ten fakt stan zatrudnienia.   Gdy pracodawca jest spoza sfery budżetowej, istnieje tu kilka możliwości uzależnionych od stanu zatrudnienia , m.in.: gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ma możliwość rezygnacji z ZFŚS lub obniżenia odpisu na ZFŚS (po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową lub z przedstawicielem pracowników) i nie ma możliwości wypłaty świadczeń urlopowych; gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, ale mniej niż 20 w przeliczeniu na pełne etaty, ma możliwość rezygnacji z ZFŚS (po uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową lub z przedstawicielem pracowników) oraz ma dobrowolność wypłacania świadczeń urlopowych. Komu przysługuje świadczenie urlopowe? Jeśli pracodawca może udzielać świadczeń urlopowych i decyduje się to prawo wykorzystać, świadczenie takie będzie przysługiwało każdemu pracownikowi. Jedynym warunkiem, który musi spełnić pracownik, jest wykorzystanie urlopu wypoczynkowego minimum w wymiarze 14 dni kalendarzowych. Aby uzyskać tę formę dofinansowania wczasów pracownik nie musi składać żadnego wniosku. Pracodawca powinien wypłacić...

Wózek inwalidzki
Pixabay/stevepb/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia
Zatrudnienie niepełnosprawnego – na jakie korzyści może liczyć pracodawca i pracownik?
Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej buduje pozytywny wizerunek firmy. Ponadto pracodawca, który zatrudnił w swoim przedsiębiorstwie osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności może liczyć na korzyści finansowe i ulgi PFRON. Może on m.in. uzyskać zwrot kosztów szkolenia lub otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej buduje pozytywny wizerunek firmy. Ponadto pracodawca, który zatrudnił w swoim przedsiębiorstwie osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności może liczyć na korzyści finansowe i ulgi PFRON. Może on m.in. uzyskać zwrot kosztów szkolenia lub otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia. Korzyści pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną Współpraca z osobami niepełnosprawnymi zwiększa poczucie odpowiedzialności i zaangażowanie pozostałych pracowników. Zatrudniając osobę z ograniczoną sprawnością firma zyskuje sumiennego pracownika oraz korzyści finansowe. 1. Zwrot kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Jeżeli pracodawca zatrudni osobę niepełnosprawną, która będzie potrzebowała pomocy w wykonywaniu swoich obowiązków, firma może otrzymać zwrot kosztów zatrudnienia za pracownika pomagającego. Wysokość tego zwrotu to kwota minimalnego wynagrodzenia (1750 zł brutto na rok 2015) i iloraz liczby godzin, które w danym miesiącu zostały poświęcone wyłącznie na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu oraz liczby godzin przepracowanych przez niepełnosprawnego w danym miesiącu. Od 2015 roku pracodawcom zostają zwrócone koszy szkoleń pracowników pomocniczych. Szkolenia te mają ułatwiać komunikowanie się z osobą niepełnosprawną i pomóc jej wykonywać czynności trudne. 2. Zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń i urządzeń Pracodawca może otrzymać zwrot kosztów, które zostały przeznaczone na adaptację pomieszczeń oraz urządzenia niezbędne do funkcjonowania pracownikowi z ograniczoną sprawnością na terenie budynku firmy. Warunkiem jest zatrudnienie osoby niepełnosprawnej na minimum 3 lata (bez znaczenia jest fakt czy osoba została skierowana do pracy przez PUP czy nie). PFRON może oddać za takie wydatki ok. 70 tys. zł. 3....

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner