Leżaki nad morzem
Pixabay/Stevebidmead/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia

Urlop na żądanie – co należy o nim wiedzieć

Urlop na żądanie należy się każdemu pracownikowi, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego. Nie jest jednak dodatkowym dniem wolnym, a wlicza się w pulę przysługującego w danym roku kalendarzowym urlopu.

Urlop na żądanie należy się każdemu pracownikowi, który nabył prawo do urlopu wypoczynkowego. Nie jest jednak dodatkowym dniem wolnym, a wlicza się w pulę przysługującego w danym roku kalendarzowym urlopu.

 

Wymiar dni nie zależy od stażu pracy ani czasu trwania umowy – każdemu przysługują cztery dni, niezależnie od tego, czy jest zatrudniony na okres próbny, czas określony czy nieokreślony. Pracownikowi o stażu pracy krótszym niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego (przy zatrudnieniu na cały etat), natomiast osobie o dłuższym stażu – 26 dni. Wykorzystanie urlopu na żądanie skutkuje po prostu odjęciem tych dni od puli urlopu wypoczynkowego. Cztery dni urlopu na żądanie można wykorzystać od razu lub podzielić go na części.

Jak zgłosić urlop na żądanie?

Urlop na żądanie nie wymaga złożenia wniosku – pracodawcę można poinformować telefonicznie lub nawet drogą elektroniczną. Kodeks Pracy nie precyzuje, w jakiej formie należy to zrobić. Ważny jest natomiast termin – o urlopie trzeba poinformować przed rozpoczęciem dnia pracy. Nie można wziąć urlopu na żądanie już w trakcie dnia pracy, chyba że dopuszczają to wewnętrzne przepisy danego zakładu.

W przypadku chęci wykorzystania kilku dni pod rząd nie ma potrzeby informowania codziennie pracodawcy o przedłużeniu urlopu (choć jeśli zajdzie taka potrzeba, jest to dopuszczalne) – można od razu zaznaczyć, ile dni chce się wykorzystać. Niewykorzystane dni urlopu na żądanie nie kumulują się i w przyszłym roku nie można wykorzystać ich więcej niż cztery.

Czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie?

Generalnie samo poinformowanie pracodawcy o urlopie na żądanie powinno być wystarczające, by go otrzymać, jednak są okoliczności, w których ten może się nie zgodzić:

  • wykorzystanie całego urlopu wypoczynkowego przysługującego na dany rok kalendarzowy,
  • zgłoszenie potrzeby urlopu przez pracownika, który jeszcze nie nabył do niego prawa,
  • urlop stanowi zagrożenie mienia i dobra firmy,
  • w wyniku urlopu wynika zagrożenie ciągłości pracy w firmie,
  • inne nieprzewidziane sytuacje, w których urlop mógłby narazić pracodawcę na szkodę, np. braki kadrowe z powodu chorób lub sezonu urlopowego.

 

Jeśli mimo braku zgody pracodawcy, pracownik nie stawi się w pracy, może to być potraktowane jako naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego i skutkować rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia.


Kobieta i mężczyzna stoją nad brzegiem morza
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jak korzystać z urlopu na żądanie?
Urlop na żądanie przysługuje każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę. Liczba dni urlopowych, które można wykorzystać na żądanie jest jednak ograniczona. Wolne na żądanie musi też zostać zaakceptowane przez przełożonego. Skorzystanie z urlopu na żądanie bez zgody przełożonego może zostać potraktowane jako nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy.

Urlop na żądanie przysługuje każdemu pracownikowi, który jest zatrudniony na umowę o pracę. Liczba dni urlopowych, które można wykorzystać na żądanie jest jednak ograniczona. Wolne na żądanie musi też zostać zaakceptowane przez przełożonego. Skorzystanie z urlopu na żądanie bez zgody przełożonego może zostać potraktowane jako nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Jak i kiedy należy zgłosić urlop na żądanie? Zgodnie z artykułem 1672 kodeksu pracy: „Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.”. Urlop na żądanie można wziąć w nagłych sytuacjach, nie trzeba zgłaszać go z dużym wyprzedzeniem. Wystarczy poinformować pracodawcę o tym zamiarze tego samego dnia, kiedy chce się wziąć wolne, przed rozpoczęciem pracy. Należy jednak uzyskać na to zgodę pracodawcy. Jeśli nie wyrazi jej on, nieobecność pracownika w pracy może stać się podstawą do wyciągnięcia wobec niego konsekwencji przewidzianych w prawie pracy lub regulaminie zakładu pracy, nawet zwolnienia dyscyplinarnego. Jeśli regulamin zakładu pracy nie stanowi inaczej, urlop na żądanie można zgłosić telefonicznie. Czy po zmianie pracy wymiar urlopu na żądanie się zmienia? W ciągu roku kalendarzowego pracownik może wziąć tylko 4 dni urlopu na żądanie. Nawet jeśli zmieni się jego pracodawca, liczba dni urlopu na żądanie nie odnawia się. Jeżeli więc u poprzedniego pracodawcy w 2015 r. pracownik wykorzystał 2 dni urlopu na żądanie, po zmianie pracy w tym samym roku może wykorzystać jeszcze 2 dni. Czy niewykorzystane dni urlopu na żądanie przechodzą na kolejny rok? Niewykorzystane dni urlopu na żądanie nie przechodzą na kolejny rok. Każdy dzień urlopu na żądanie odliczany...

matka z dzieckiem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy
Oprócz urlopu wypoczynkowego, przysługującego każdemu pracownikowi, rodzicom przysługują dodatkowo liczne urlopy związane z rodzicielstwem, m.in. urlop macierzyński, rodzicielski czy wychowawczy.

Oprócz urlopu wypoczynkowego, przysługującego każdemu pracownikowi, rodzicom przysługują dodatkowo liczne urlopy związane z rodzicielstwem, m.in. urlop macierzyński, rodzicielski czy wychowawczy.   Ustawodawca przewiduje dla pracowników liczne uprawnienia związane z rodzicielstwem. Są to m.in. urlop macierzyński (i dodatkowy urlop macierzyński), urlop rodzicielski i urlop wychowawczy. Wymiar urlopu wypoczynkowego Przepisy Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) wskazują, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 §1). Określony prawnie jest również wymiar urlopu, i tak dla 20 dni urlopu przysługuje pracownikowi, który jest zatrudniony mniej niż 10 lat, natomiast 26 dni urlopu uzyskuje pracownik zatrudniony co najmniej 10 lat (art. 154 §1). W sytuacji, gdy pracownik zatrudniona jest w niepełnym wymiarze czasu pracy (na przykład na ½ etatu) wymiar urlopu ustalony jest proporcjonalnie do wymiaru czasu jej pracy (podstawą do wyliczenia urlopu jest 20 lub 26 dni urlopowych). Urlop wychowawczy tylko po pół roku pracy Do urlopu wychowawczego uprawniony jest pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy (w wymiarze całkowitego stażu pracy). Urlop wychowawczy stosuje się w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Wymiar urlopu wychowawczego wynosi nie dłużej niż 36 miesięcy, a urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do momentu ukończenia przez dziecko 5 roku życia. (art. 186 §1-2). Pracownik, który chce uzyskać urlop wychowawczy , zobowiązany jest złożyć u pracodawcy odpowiedni wniosek. Od momentu złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do chwili zakończenia tego urlopu pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę (art. 1861 §1 – tu też można przeczytać o wyjątkach od tej sytuacji). Wymiar urlopu wypoczynkowego po powrocie z urlopu wychowawczego...

para z dzieckiem na urlopie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Który urlop jest korzystniejszy – bezpłatny czy wypoczynkowy?
Urlop bezpłatny różni od urlopu wypoczynkowego prawie wszystko – inaczej nabywa się prawa do nich, inny jest ich wymiar czasowy, inaczej wygląda regulacja świadczeń w przypadku jednego i drugiego. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy korzystniejszy jest urlop wypoczynkowy, czy bezpłatny, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim planowaną długość urlopu i preferowaną formę rozliczania składek ZUS w czasie jego trwania.

Urlop bezpłatny różni od urlopu wypoczynkowego prawie wszystko – inaczej nabywa się prawa do nich, inny jest ich wymiar czasowy, inaczej wygląda regulacja świadczeń w przypadku jednego i drugiego. Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy korzystniejszy jest urlop wypoczynkowy, czy bezpłatny, trzeba wziąć pod uwagę przede wszystkim planowaną długość urlopu i preferowaną formę rozliczania składek ZUS w czasie jego trwania. Urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy – porównanie 1. Wynagrodzenie. Jak sama nazwa wskazuje – podczas urlopu bezpłatnemu pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, mimo że cały czas pozostaje on w stosunku pracy z zatrudniającym. Inaczej jest w przypadku urlopu wypoczynkowego – w czasie jego trwania pracownik otrzymuje pensję w wysokości wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu umowy o pracę.   2. Świadczenia. W momencie przejścia pracownika na urlop bezpłatny, zawieszeniu ulegają wszelkie obowiązki – tak zatrudnionego, jak i zatrudnionego – z tytułu umowy o pracę. W związku z tym pracodawca przestaje opłacać składki ZUS (zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i zdrowotne). Zgodnie z prawem pracy, pracownik po 30 dniach przebywania na urlopie bezpłatnym, traci przywilej darmowego korzystania z opieki zdrowotnej , o ile nie wykupi dodatkowego ubezpieczenia. Zawieszenie zobowiązań na linii pracodawca-pracownik nie następuje natomiast w przypadku urlopu wypoczynkowego, co oznacza, że przez okres urlopu zatrudniający odprowadza za zatrudnionego składki ZUS.   3. Prawo do urlopu. Wniosek o urlop bezpłatny może złożyć każdy pracownik (niezależnie od stażu pracy) w dowolnym momencie – jego przyjęcie zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Taka swoboda nie przysługuje pracownikowi starającemu się o urlop wypoczynkowy. Prawo do niego uzyskuje się stopniowo, z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12...

Nasze akcje
Zmysłowy i uwodzicielski czy delikatny i czarujący – jaki jest twój zapach?
Newsy

Ponadczasowy czy zaskakujący? Ten zapach ma jedno i drugie!

Partner
Weleda
Newsy

Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!

Partner
Sprawdź, jak skutecznie „cofnąć zegar” i odmłodzić spojrzenie!
Newsy

Spektakularny i jednocześnie naturalny wygląd? Sprawdź, jak odmłodzić spojrzenie!

Partner
Eva Longoria
Styl życia

Wymarzona sylwetka bez wyrzeczeń? To możliwe!

Partner
Newsy

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor
Newsy

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner
Newsy

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner
Newsy

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy

Małgorzata Rozenek-Majdan

BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy

Julia Wieniawa

BZ
Kasia Cichopek pozuje na huśtawce na swoim balkonie
Newsy

Katarzyna Cichopek

BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show

Hotel Paradise

BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show

Ślub od pierwszego wejrzenia

BZ
Moda uliczna z nowojorskiego tygodnia mody wiosna/lato 2021
Fleszstyle

Modne fryzury wiosna 2021. Buttercream blonde to nowy trend dla fanek jasnych fryzur. Koloryzacja pasuje do większości karnacji

Marcelina Zielnik
Paul Costelloe wiosna/lato 2021
Fleszstyle

Te trzy trendy zdominowały makijaż na wiosnę i lato 2021

Marcelina Zielnik
Modelka z koloryzacją "terracotta hair"
Fleszstyle

Modne fryzury na wiosnę 2021. Koloryzacja "terracotta hair" to hit Instagrama. To najgorętszy trend

Anna Kusiak
Leonie Hanne
Fleszstyle

Ta fryzura to najgorętszy trend wiosny i lata 2021. Instagramerki ją uwielbiają

Marcelina Zielnik
Jessica Alba i soft bob
Fleszstyle

Modne fryzury na sezon wiosna-lato 2021. Soft bob odejmie ci minimum 10 lat

Anna Kusiak