Party Stories
Doda z mężem Emilem Stępniem
Krystian Ferretti z "Hotel Paradise 3"
kobieta z wyciągniętą pięścią
© vadymvdrobot/Fotolia.com
Styl życia

Powstrzymaj agresję, zanim przejmie kontrolę nad twoim zachowaniem

Agresja to celowe działanie, które ma na celu wyrządzenie szkody materialnej lub skrzywdzenie drugiej osoby. Z agresją można sobie radzić m.in. dzięki skupieniu się na zadaniu, a nie na emocjach, oraz stosowaniu asertywnej komunikacji w sytuacji konfliktu.

Agresja to celowe działanie, które ma na celu wyrządzenie szkody materialnej lub skrzywdzenie drugiej osoby. Z agresją można sobie radzić m.in. dzięki skupieniu się na zadaniu, a nie na emocjach, oraz stosowaniu asertywnej komunikacji w sytuacji konfliktu.

 

Napad agresji na chwilę rozładowuje napięcie psychiczne. Jego skutki bywają jednak bardzo poważne: mogą obejmować szkody materialne, pogorszenie relacji z drugą osobą, a także poważne urazy fizyczne. Często, aby uniknąć wybuchu agresji, złość najlepiej jest rozładować lub zdusić w zarodku.

Czym jest agresja psychologiczna i fizyczna

Agresja psychologiczna polega na sprawieniu przykrości drugiej osobie za pomocą słów i zachowań, które nie wyrządzają jej fizycznego bólu. Może to być obrażanie tej osoby, krzyczenie na nią, ale także prowokacyjne łamanie ustalonych przez nią zasad. Agresja fizyczna to natomiast działania prowadzące do zniszczenia lub uszkodzenia pewnych przedmiotów (np. tłuczenie talerzy) oraz sprawienia fizycznego bólu drugiej osobie (np. uderzenie jej).

Źródła agresji fizycznej i psychologicznej

Skłonność do zachowań agresywnych jest prawdopodobnie wypadkową cech temperamentu, wychowania oraz nabytych w ciągu życia schematów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Pierwsza grupa czynników jest trudna do zmodyfikowania, cechy temperamentu są wrodzonymi i względnie stałymi predyspozycjami danej osoby do reagowania w określony sposób. Osoby, które na bodźce z zewnątrz reagują silnym pobudzeniem, są potencjalnie bardziej skłonne do zachowań agresywnych niż osoby, w których takie same bodźce wywołują mniejsze pobudzenie. Wiele zależy od sposobu, w jaki pobudzenie to jest interpretowane i wyrażane przez daną osobę.

 

Wyobraźmy sobie na przykład, że na pół godziny przed zakończeniem naszego dnia pracy i jednoczesnym terminem przesłania ważnego raportu klawiatura komputera się psuje. Napisanie każdego słowa staje się bardzo trudne, a czas goni. W takiej sytuacji jedni od razu zaczną szukać konstruktywnych rozwiązań, np. pożyczą klawiaturę od kolegi, który jest na urlopie, inni zaczną kląć lub uderzać w klawiaturę. Sposoby radzenia sobie z tego rodzaju przeszkodami poznajemy już we wczesnym dzieciństwie, m.in. obserwując opiekunów. Część schematów postępowania nabywamy także świadomie w dorosłym życiu, kiedy zauważamy, że niektóre reakcje okazują się w określonych sytuacjach bardziej skuteczne niż inne.

Jak powstrzymać napady agresji fizycznej i werbalnej

Aby móc powstrzymać ataki agresji, należy przede wszystkim być świadomym mechanizmów, które je wywołują. Jeśli wiemy, że dana sytuacja może wywołać w nas „reakcję łańcuchową” zakończoną atakiem agresji, możemy już na wczesnym etapie zapobiec takiemu finałowi. Kiedy coś lub ktoś wywoła u nas złość, postarajmy się jak najszybciej znaleźć sposób na konstruktywne rozwiązanie sytuacji. Skupmy się np. na zadaniu do wykonania, zamiast na emocjach, które odczuwamy. Owszem niedziałająca klawiatura może denerwować, ale wyrażanie złości zabierze czas, który można wykorzystać np. na konstruktywne rozwiązania, czyli np. poszukiwanie zastępczej klawiatury. Naszym celem jest ukończenie zadania na czas, wszystkie działania ukierunkujmy na to, aby podołać temu zadaniu.

 

Jeśli przyczyną złości jest zachowanie drugiej osoby, a uczucie to jest na tyle silne, że nie można go powstrzymać, możemy wyrazić swoje odczucia i emocje w sposób asertywny. Wyobraźmy sobie, że ktoś przeszkodził nam podczas pracy wymagającej skupienia, mimo że wcześniej ustalaliśmy z nim, że przez 2 godziny będziemy bardzo zajęci. Asertywność w tym przypadku będzie wymagała:

  • opisania zdarzenia w sposób obiektywny, np. „przeszkodziłeś mi w pracy, mimo że prosiłem, żebyś mi w najbliższym czasie tu nie przychodził”;
  • opisania emocji, jakie wzbudziło w nas to zdarzenie, np. „byłem skupiony na swoim zadaniu, a twoje pytanie wytrąciło mnie z równowagi”;
  • wyrażenia propozycji konstruktywnego wyjścia z sytuacji, np. „jeśli potrzebujesz mojej pomocy, mogę poświęcić ci czas za 2 godziny, teraz muszę się skupić, proszę, żebyś poczekał”;
  • opisania konsekwencji w przypadku, kiedy druga osoba ponownie naruszy umowę, np. „jeśli teraz będziesz do mnie przychodził, nie skończę swojego zadania na czas i nie będę miał czasu, żeby potem ci pomóc”.

Już samo przeczekanie momentu najsilniejszej złości sprawia, że łatwiej ją opanować. Jeśli jej przyczyną jest tzw. złośliwość przedmiotów martwych, którym nie sposób asertywnie wytłumaczyć swoich emocji, można spróbować starej, sprawdzonej metody głębokiego oddychania i odliczania do 10. Kiedy więc po raz kolejny klawiatura komputera odmówi posłuszeństwa, weźmy kilka głębokich oddechów, policzmy do 10 i przeczekajmy w ten sposób moment krytyczny. Dopiero kiedy złość nieco ostygnie, możemy podjąć kolejne działania.

 

Komentarze
Zapraszamy do dyskusji
Czekamy na Twoją opinię w tym temacie. Dołącz do dyskusji!
Dziecko na placu zabaw
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Agresja u dzieci, czyli jak okiełznać małego złośnika?
Agresja u dzieci staje się coraz powszechniejszą formą wyrażania negatywnych emocji, z którymi nie umieją sobie poradzić. Może, ale nie musi być oznaką rozpieszczenia – jej podłoże przede wszystkim tkwi w środowisku, w którym się wychowuje. To rodzice powinni brać odpowiedzialność za zachowania agresywne u ich dzieci – w wielu przypadkach to ich niekonsekwentny system nagród i kar oraz bark wyznaczonych granic prowadzą do wysokiego poziomu frustracji u malucha, a co za tym idzie – agresji.

Agresja u dzieci staje się coraz powszechniejszą formą wyrażania negatywnych emocji, z którymi nie umieją sobie poradzić. Może, ale nie musi być oznaką rozpieszczenia – jej podłoże przede wszystkim tkwi w środowisku, w którym się wychowuje. To rodzice powinni brać odpowiedzialność za zachowania agresywne u ich dzieci – w wielu przypadkach to ich niekonsekwentny system nagród i kar oraz bark wyznaczonych granic prowadzą do wysokiego poziomu frustracji u malucha, a co za tym idzie – agresji.   Agresja u dzieci objawia się w trzech formach: czynność – bicie, szarpanie, podstawianie nogi; słowo – wyzywanie, wyśmiewanie, przeklinanie; autoagresji – szczególny rodzaj agresji, gdzie nadawcą i adresatem agresywnych zachowań jest ten sam człowiek i występuje często przy zaburzeniach lub chorobach osobowościowych. Jak radzić sobie z agresją u dzieci? Jest wiele sposobów na okiełznanie małego złośnika. Najważniejsze, aby dostosować metody do jego poziomu intelektualnego, sposobu uczenia się i postrzegania otoczenia. Oto kilka wskazówek: 1. Wyznacz granice – jeżeli trzymasz się konsekwentnie granic postępowania dziecka i jest ono świadome, co może zrobić, a czego unikać, to z małym prawdopodobieństwem będzie robić to z premedytacją. Unikniesz wywoływania frustracji u malucha. 2. Stabilny system nagród i kar – tylko konsekwencja w nagradzaniu i karaniu wywoła u dziecka pewne i stabilne pojmowanie zasad w domu i poza nim. Świadome „robienie na złość” to nie jest już zachowanie agresywne, a technika manipulacyjna bądź wywieranie wpływu. 3. Rozmowa – wyrażanie uczuć (szczególnie negatywnych) i dyskutowanie o nich to klucz do sukcesu. Dziecko, które jest bardziej świadome własnych odczuć, nie będzie od razu reagować agresywnie. Gdy pomożemy dziecku bardziej refleksyjnie spojrzeć na własne przeżycie, to...

mężczyzna po alkoholu
©sdecoret/Fotolia
Styl życia
Przemoc po alkoholu – gdzie szukać pomocy
Agresja po alkoholu jest niestety dość powszechnym zjawiskiem – stała się niemal społecznym problemem, który dotyka coraz więcej polskich domów. Na szczęście pojawia się także coraz więcej miejsc, do których mogą zgłosić się osoby doświadczające przemocy. Takich zachowań nie można bagatelizować i gdy tylko partner podniesie na ciebie po raz pierwszy rękę, powinnaś zareagować.

Agresja po alkoholu jest niestety dość powszechnym zjawiskiem – stała się niemal społecznym problemem, który dotyka coraz więcej polskich domów. Na szczęście pojawia się także coraz więcej miejsc, do których mogą zgłosić się osoby doświadczające przemocy. Takich zachowań nie można bagatelizować i gdy tylko partner podniesie na ciebie po raz pierwszy rękę, powinnaś zareagować. Agresja po alkoholu w badaniach Peter R. Giancola, profesor psychologii Uniwersytetu Kentucky, przeprowadził badanie, mające sprawdzić czy i jak duży wpływ ma spożywanie alkoholu na poziom agresji (link: http://www.sciencedaily.com/releases/2014/08/140813182205.htm ). Wyniki nie były zaskoczeniem, ale potwierdziły to, co z codziennej obserwacji było wiadome od dawna – po alkoholu ludzie stają się o wiele bardziej agresywni. Dotyczy to obu płci, jednak poziom agresji u mężczyzn jest o wiele wyższy niż u kobiet. Co robić, gdy jest się ofiarą przemocy Nadużywanie alkoholu i stosowanie przemocy wobec bliskich niestety często idą ze sobą w parze. Osoby, które doświadczają w rodzinie przemocy, mogą liczyć na wsparcie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia”. Oferują wsparcie w różnej formie.   Poradnia telefoniczna Niebieskiej Linii jest czynna w dni powszednie w godzinach 12-18, a w soboty i niedziele 10-16 . Dyżury pełnią specjaliści – psycholodzy i prawnicy, którzy nie tylko poinstruują, w jaki sposób reagować w konkretnej sytuacji, ale także jakie dalsze kroki w związku z trudną sytuacją domową można przedsięwziąć. Telefon Niebieskiej Linii: 22 668-70-00.   Oprócz kontaktu telefonicznego można skontaktować się także z poradnią internetową pod adresem pogotowie@niebieskalinia.pl . Specjaliści, odpowiadając na maile, udzielają takich samych informacji jak telefonicznie, czyli mówią o możliwościach prawnych, prawach ofiary ,...

Dwie kobiety stoją do siebie odwrócone plecami.
©ChenPG/Fotolia
Styl życia
Kłótnie w przyjaźni – jak rozwiązać konflikt z bliską osobą
Pytanie o to, jak pogodzić się z przyjaciółką jest jednym z najczęstszych, jakie stawiają sobie dobrzy przyjaciele. Konflikt jest normalnym zjawiskiem, które zdarza się niemal w każdej relacji – tej osobistej i zawodowej. Nie każdy jednak potrafi go rozwiązać w taki sposób, żeby nie zniszczyć zaufania, jakie było między ludźmi.

Pytanie o to, jak pogodzić się z przyjaciółką jest jednym z najczęstszych, jakie stawiają sobie dobrzy przyjaciele. Konflikt jest normalnym zjawiskiem, które zdarza się niemal w każdej relacji – tej osobistej i zawodowej. Nie każdy jednak potrafi go rozwiązać w taki sposób, żeby nie zniszczyć zaufania, jakie było między ludźmi.   Nie ma innego sposobu na pogodzenie się z drugą osobą niż szczera rozmowa. W wyjątkowych sytuacjach można poprosić trzecią osobę, by wystąpiła w roli mediatora, czyli pośrednika między skłóconymi. Anatomia konfliktu – gdzie jesteście ze swoją przyjaciółką? Konflikt składa się z kilku faz: Faza przeczuć – jest to czas drobnych napięć i poczucia, że coś jest nie w porządku. Mogą pojawiać się drobne złośliwości, z pozoru niewinne sarkastyczne żarty. Faza wzajemnej wrogości – mają miejsce negatywne oceny, komentarze. Towarzyszy temu poczucie frustracji i niezrozumienia. Osoby nawzajem się obwiniają i oskarżają. Faza kulminacyjna – następuje awantura, podczas której rozładowywane są wszystkie negatywne, do tej pory kumulowane, emocje . Faza jest gwałtowna i krótka, często bardzo emocjonalna, pełna krzyku, płaczu i złości. Faza wyciszenia – w tym czasie emocje opadają, a rozpoczyna się myślenie o konflikcie w sposób racjonalny. Pojawiają się konstruktywne argumenty każdego stanowiska. Faza porozumienia – obie osoby lub strony konfrontują ze sobą swoje racje i próbują wypracować wspólnie rozwiązanie. Co utrudnia rozwiązanie konfliktu? Niestety w rzeczywistości tak wzorcowe sytuacje nie zdarzają się często, ponieważ raz rozpoczęta kłótnia ma tendencję do wzmagania się. Eskalację konfliktu nazywa się spiralą konfliktu , która działa na dwa sposoby:...

Nasze akcje
Delia My Cream
Styl życia

Krem idealnie dopasowany? Zrób go sama, z Delią to łatwe!

Partner
Macchia marki Tubądzin - wystrój we włoskim stylu
Styl życia

Mieszkanie inspirowane słoneczną Italią. Styl, który pokochały gwiazdy!

Partner
lenor-fresh-air-efect
Fleszstyle

Jak urządzić wnętrze, by zawsze zachwycało świeżością?

Partner
dax-cashmere-podklad-moon-blink
Fleszstyle

Klaudia El Dursi i Marcelina Zawadzka pokochały ten drogeryjny podkład i bazy pod makijaż!

Partner
Motorola moto g100
Styl życia

Uwielbiasz spędzać czas z przyjaciółmi? Wiemy, co zrobić, żeby te spotkania dawały ci jeszcze więcej radości!

Partner