Pisząc CV, należy skupić się na zawarciu swoich cech osobowości. Mają one oddawać charakter pracownika, ale też przedstawić go w jak najlepszym świetle. Przy tworzeniu CV warto wspomnieć o takich cechach, jak: elastyczność, samodzielność czy pozytywne nastawienie do życia.

Reklama

Cechy wpisywane w CV pokazują ogólny zarys osobowości kandydata. Każda z nich powinna stawiać pracownika w jak najlepszym świetle. Warto więc zwrócić uwagę, jakich osób poszukuje pracodawca. Należy również zastanowić się, jakie cechy i wartości będą pożądane na stanowisku, na które się aplikuje. To okazja, aby już przy składaniu CV pokazać się jako osoba wpisująca się w kulturę i etos firmy.

Czy warto wspominać o swoich cechach osobowości w CV?

W CV należy wpisywać takie cechy, które będzie można potwierdzić na rozmowie kwalifikacyjnej. Powinny one wyróżniać pracownika spośród innych kandydatów. Kiedy po pierwszym etapie rekrutacji zostanie grupa osób o podobnym doświadczeniu, często to cechy osobowości decydują o wyborze pracownika. Pracodawcy porównują umiejętności personalne zawarte w CV z tymi, na które zwrócili uwagę na rozmowie kwalifikacyjnej. Aby więc nie wypaść na osobę nieszczerą, należy pisać prawdę o sobie. Opis siebie jest na tyle istotną kwestią, że warto zawrzeć te informacje w widocznym miejscu.

Cechy osobowości pożądane przez pracodawców

  • Elastyczność. W pracy często zmieniają się przełożeni i współpracownicy. Rodzaj wykonywanego zawodu również jest inny z biegiem czasu. Aktualnie poszukiwani są pracownicy, którzy potrafią dostosować się do zmieniających się warunków. Najłatwiej jest wspomnieć o tym osobom, którzy nabyli różne, często odmienne umiejętności związane z przyszłym zawodem.
  • Komunikatywność. Ta cecha oznacza nie tyle zdolność do mówienia dużo, lecz jasność wypowiedzi. Dbanie o to, aby wyrazić swoje myśli precyzyjnie, zrozumiale dla słuchającego. Jest to niezwykle ważna cecha, ponieważ w pracy nie ma czasu na przysłowiowe „owijanie w bawełnę”. Bardzo łatwo sprawdzić stopień komunikatywności podczas rozmowy kwalifikacyjnej, więc należy zachować pełną szczerość wspominając o tym w CV.
  • Umiejętność zarządzania czasem. Umiejętność kontrolowania czasu oznacza punktualność, trzymanie się terminów oraz ocenę długości planowanej pracy. Pracownik, który nie traci czasu na nieistotne sprawy, jest bardzo wartościowy na rynku. W tym celu pomocne są aplikacje on-line pozwalające na umiejętne zarządzanie czasem, jak kalendarz Google lub Outlook.
  • Samodzielność. Jest to istotna cecha, która pozwala powierzyć pracownikowi konkretne zadania, bez ciągłego sprawdzania efektów pracy. Samodzielność ułatwia zadanie innym oraz pozwala zaoszczędzić czas.

Pozytywne nastawienie do życia. Każdy pracodawca chce funkcjonować w przyjemnej atmosferze, która nie tylko umila pracę, ale też czyni ją bardziej wydajną. Pozytywny pracownik sprawia też wrażenie godnego zaufania.

Zobacz także

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama