Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji. Komunikujemy się zarówno za pomocą słów (komunikacja werbalna), jak i poprzez przekaz niewerbalny – gesty, mimikę, zachowanie.

Reklama

Komunikacja interpersonalna – co to jest?

Komunikacja interpersonalna jest psychologicznym procesem, dzięki któremu jej uczestnik otrzymuje i przekazuje wiadomości w kontakcie z drugą osobą. Proces komunikacji interpersonalnej może być werbalny, czyli słowny, bądź niewerbalny, czyli za pomocą gestów. Komunikacja interpersonalna istnieje wtedy, kiedy występują w niej nadawca (osoba, która przekazuje wiadomość), odbiorca (osoba, do której kierowana jest informacja) i kod (droga przez którą przekazywana jest informacja).

Komunikacja interpersonalna – zasady

Komunikacja interpersonalna ma swoje zasady. Nieporozumienia zazwyczaj nie wynikają ze złej woli. Są one wynikiem nieumiejętnej rozmowy z drugim człowiekiem.

Istnieje kilka zasad prawidłowej komunikacji:

  • staraj się odpowiadać jak najszybciej na zadane przez drugą osobę pytania.
  • jak czegoś nie rozumiesz, czy nie wiesz to zapytaj i nie krępuj się.
  • jeżeli występują sytuacje konfliktowe staraj się wyjaśnić je.
  • kiedy rozmawiasz ze współpracownikami nie podważaj w żaden sposób ich kompetencji.
  • w trakcie rozmowy dbaj o wizerunek współpracowników.
  • podczas komunikacji interpersonalnej jasno wyjawiaj swoje zamiary i dobieraj właściwe słowa.
  • zadbaj o to, by wypowiedzi werbalne, jak i niewerbalne były ze sobą zgodne.
  • pamiętaj, aby utrzymywać kontakt wzrokowy i posiadać otwartą pozycję.
  • podczas komunikacji zadbaj o to, by ton głosu i mimika twarzy był życzliwy.

Komunikacja werbalna i niewerbalna – charakterystyka

Komunikacja werbalna jest komunikacją opartą na słowie i przekazuje informacje za pomocą słów. Jest to najbardziej złożony środek porozumiewania się. Aby komunikacja była dobra należy porozumiewać się wspólnym słownikiem. Ważna jest także prostota słów.

Komunikacja niewerbalna jest komunikacją bezsłowną, dzięki której można określić stosunki międzyludzkie, jak i wyrazić stany emocjonalne. Do tego typu komunikacji należy także kontakt wzrokowy, który pozwala odebrać informacje o drugiej osobie. Kontakt wzrokowy określa, czy jesteśmy zainteresowani uczestnikiem rozmowy, czy nie. Osoba, która podczas rozmowy unika patrzenia w oczy traktowana jest jako nerwowa, napięta i niegodna zaufania.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama