kobieta pracuje przed laptopem
©AntonioDiaz/fotolia
Styl życia

Ile wynosi minimalna stawka godzinowa?

Minimalna stawka godzinowa dotyczy tych pracowników, którzy są zatrudnieni w oparciu o umowy przewidziane w kodeksie pracy. Nie dotyczy więc zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Minimalna stawka godzinowa dotyczy tych pracowników, którzy są zatrudnieni w oparciu o umowy przewidziane w kodeksie pracy. Nie dotyczy więc zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne.

 

Stawka godzinowa jest zmienna – zależy od liczby godzin roboczych w danym miesiącu oraz od stawki minimalnego wynagrodzenia na dany rok.

Minimalna stawka godzinowa: z czego wynika

Minimalna stawka godzinowa wynika z ustawowej płacy minimalnej. W 2015 wynosi ona 1750 zł, na rok kolejny ustalona została w wysokości 1850 zł. Wiąże się również z liczbą godzin do przepracowania w danym miesiącu, co związane jest również z liczbą dni roboczych przypadających na dany miesiąc.

 

Jeśli pracownik wynagradzany jest w systemie godzinowym, to stawka minimalna musi być tak wyliczona, by wynagrodzenie miesięczne nie było niższe niż płaca minimalna. Jeśli miałaby być niższa – pracownikowi przysługuje wypłacane w danym miesiącu wyrównanie. Przysługuje ono za każdą godzinę pracy.

Minimalna stawka godzinowa: ile wynosi

Aby obliczyć minimalną stawkę godzinową, należy podzielić minimalne wynagrodzenie przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. Jest więc ona zróżnicowana w zależności od liczby dni roboczych przypadających na dany miesiąc, a także od ustalonego na dany rok minimalnego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

 

Jeśli więc w danym miesiącu do przepracowania było 176 godzin, to po podzieleniu kwoty minimalnej – 1750 zł przez tę liczbę minimalna stawka wyniosła 9,94 zł.


Kalkulator i długopis leżą na kartce papieru.
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Dodatek za pracę w porze nocnej – kiedy i ile można otrzymać?
Dodatek za godziny nocne przysługuje każdemu pracownikowi, który wykonuje pracę w nocy. Dodatek nocny wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatek za godziny nocne przysługuje każdemu pracownikowi, który wykonuje pracę w nocy. Dodatek nocny wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę.   Wysokość dodatku za pracę w nocy w poszczególnych miesiącach jest różna. Stawka za dodatek do każdej godziny pracy w nocy jest zależy od normatywnego czasu pracy , czyli od łącznej liczby godzin roboczych w danym miesiącu. Komu przysługuje dodatek za pracę w nocy? Dodatek nocny przysługuje pracownikowi, który wykonuje swoją pracę w godzinach pomiędzy 21.00 a 7.00 . Dodatek za pracę w nocy przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę. Dodatek nie przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenie , o ile umowa nie go przewiduje lub jej charakter nie odpowiada kryteriom stosunku pracy. Jak wyliczyć dodatek za pracę w nocy? Dodatek za pracę w godzinach nocnych stanowi 20% stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia . Aby obliczyć dodatek nocny za godzinę pracy należy wysokość minimalnego wynagrodzenia, jakie obowiązuje w bieżącym roku kalendarzowym (w 2015 r. minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 1750 zł) podzielić przez liczbę godzin pracy dla danego miesiąca. Otrzymaną stawkę dodatku za pracę w nocy należy pomnożyć przez 20%. Iloczyn pomnożony przez liczbę przepracowanych godzin nocnych da kwotę, jaka przysługuje pracownikowi za przepracowane godziny nocne.   1750 zł : 160 h = 10,96 10,96 x 20% = 2,19 2,19 x 10 h = 219   Dla miesiąca listopada w 2015 roku dodatek nocy za godzinę pracy wynosi 2,19 zł. Jeżeli pracownik przepracował w porze nocnej 10 h dodatek nocny wynosi 219 zł.   Dodatek za pracę w nocy przysługuje także tym pracownikom, którzy nocą wykonywali pracę pozaplanową, stanowiącą godziny nadliczbowe. 

Mężczyzna
©Rido/Fotolia
Styl życia
Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca?
Wynagrodzenie za część miesiąca należy się pracownikowi, jeśli przez część danego miesiąca nie pracował z uwagi na to, że przebywał na zwolnieniu, np. chorobowym lub macierzyńskim. Przysługuje też wówczas, gdy stosunek pracy wygasł w trakcie miesiąca.

Wynagrodzenie za część miesiąca należy się pracownikowi, jeśli przez część danego miesiąca nie pracował z uwagi na to, że przebywał na zwolnieniu, np. chorobowym lub macierzyńskim. Przysługuje też wówczas, gdy stosunek pracy wygasł w trakcie miesiąca. Wynagrodzenie za część miesiąca: podstawa prawna Sposób obliczania wynagrodzenia za część miesiąca reguluje rozporządzenie z 29.5.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksu pracy.   Do konieczności obliczenia wypłaty za część miesiąca może dojść, jeśli pracownik pracował jedynie przez jego część, a następnie zrezygnował z pracy bądź był nieobecny bez usprawiedliwienia. Może też zajść taka konieczność w sytuacji, gdy pracownik przez część miesiąca był nieobecny w pracy – z powodu choroby czy urlopu macierzyńskiego. Wynagrodzenie za część miesiąca: niezdolność do pracy Za okres niezdolności do pracy (w okresie, w którym pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, macierzyński , zasiłek opiekuńczy, zasiłek wynikający z wypadku w pracy lub w drodze do pracy bądź za okres świadczenia rehabilitacyjnego) przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy obliczony na zasadach określonych dla zasiłków. W przypadku wynagrodzenia za pracę określonego w stawce miesięcznej bierze się pod uwagę liczbę przepracowanych dni. Wynika to z zasady obliczania stawki zasiłku chorobowego za 1 dzień zwolnienia. Sposób wyliczenia: miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30 dni (niezależnie od tego, ile dni ma dany miesiąc), otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni nieobecności spowodowanej chorobą, tak obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia...

kobieta w bibliotece
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Łączenie pracy na etacie z własną działalnością gospodarczą
Przy pracy na etacie nie trzeba płacić składek na ZUS od działalności gospodarczej. Warunkiem jest, by wynagrodzenie z umowy o pracę nie było niższe niż płaca minimalna.

Przy pracy na etacie nie trzeba płacić składek na ZUS od działalności gospodarczej. Warunkiem jest, by wynagrodzenie z umowy o pracę nie było niższe niż płaca minimalna.   Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie stoi w sprzeczności z możliwością pozostawania równocześnie w stosunku pracy lub wykonywaniu pracy np. na umowę zlecenia. Łączenie zatrudnienia w ten sposób związane jest z pewnymi modyfikacjami w kwestii opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Działalność gospodarcza i umowa o pracę: ubezpieczenia społeczne Przy pracy na etat w oparciu o umowę o pracę – kwestia ta jest z góry rozstrzygnięta, i osoba taka podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym jako pracownik. Natomiast ZUS od działalności gospodarczej będzie trzeba płacić wyłącznie wtedy, gdy wynagrodzenie za pracę etatową jest niższe od płacy minimalnej. Działalność gospodarcza i umowa o pracę: wysokość składek W sytuacji prowadzenia własnej działalności osoby pozostającej równocześnie na etacie pojawia się obowiązek opłacania składek na ZUS z obu tych tytułów. W takiej sytuacji przedsiębiorca podlegał będzie ubezpieczeniu społecznemu należnemu tylko z umowy o pracę , pod warunkiem jednak, że jego wynagrodzenie nie jest niższe od ustalonego minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. Jeśli więc wynagrodzenie z umowy o pracę jest równe minimalnemu wynagrodzeniu lub od niego wyższe, wówczas nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu dochodów osiąganych z własnej działalności gospodarczej .   Co więcej, nie jest określone, że taka wartość wynagrodzenia musi pochodzić z jednego stosunku pracy. Liczy się suma dochodu, a więc na przykład z dwóch niepełnych etatów, albo w sytuacji, gdy pracodawca z własnym pracownikiem zawiera umowę zlecenie , co również wpływa na zsumowanie tych dochodów....

Nasze akcje

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner
Newsy

Pierścionek zaręczynowy w codziennych stylizacjach. Sprawdź najmodniejsze zestawienia na jesień 2021

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner