Mężczyzna pracuje na komputerze
©Igor Mojzes/Fotolia

Wynagrodzenie zasadnicze niższe od płacy minimalnej – kiedy jest to możliwe?

Mężczyzna pracuje na komputerze
©Igor Mojzes/Fotolia

Wynagrodzenie zasadnicze może być niższe od płacy minimalnej, jeśli pracownik otrzymuje dodatkowo premie i dodatki. Płaca minimalna to ustalona ustawowo kwota, poniżej której nie może zejść pensja pracownika pełnoetatowego. Można jednak osiągnąć tę kwotę poprzez dodanie do wynagrodzenia zasadniczego składników takich jak premie i nagrody oraz różne dodatki. Jednak nie wszystkie składniki wypłacanego wynagrodzenia można wliczyć do kwoty pensji minimalnej.

Wynagrodzenie zasadnicze a płaca minimalna

Wynagrodzenie zasadnicze to podstawowy składnik pensji wypłacanej pracownikom. Prócz niego mogą być wypłacane stałe dodatki, np. funkcyjne, nagrody i premie, wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy, odszkodowania itp. Są one doliczane do wynagrodzenia zasadniczego i wypłacane pracownikom razem z nim.

 

Natomiast płaca minimalna to ustawowo gwarantowane wynagrodzenie za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. W 2015 r. minimalne wynagrodzenie pracownika pełnoetatowego nie może być niższe niż 1750 zł, natomiast na rok 2016 zostało przewidziane w kwocie 1850 zł. Wyjątkiem jest pierwszy rok pracy - wysokość wynagrodzenia nie może wtedy wynosić mniej niż 80% płacy minimalnej.

 

Wynagrodzenie zasadnicze, które określa się w umowie o pracę, nie musi odpowiadać wysokości płacy minimalnej. Może być niższe, i dopiero po doliczeniu dodatkowych składników wynosić kwotę ustalonego odgórnie minimum.

Płaca minimalna: jakie składniki wynagrodzenia się do niej wliczają?

Składniki wynagrodzenia, które zlicza się w celu obliczenia płacy minimalnej, to:

 • wynagrodzenie zasadnicze – może być określone w stawce miesięcznej lub godzinowej,
 • dodatki - za staż pracy, funkcyjne, za warunki pracy itd.,
 • nagrody i premie regulaminowe,
 • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego,
 • odszkodowania przysługujące z powodu skrócenia okresu wypowiedzenia,
 • dodatki wyrównawcze.
 • Nie mogą zaś zostać wliczone do minimum:
 • wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach i w święta,
 • nagrody jubileuszowe,
 • odprawy związane z przejściem na emeryturę lub rentę,
 • dodatek za pracę w porze nocnej.

Wynagrodzenie zasadnicze + premie w zmiennej wysokości

Może się zdarzyć, że pracownik otrzymuje, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, premie w różnej wysokości, w zależności od miesiąca. Wówczas jeżeli łączna wysokość pensji i premii jest niższa niż płaca minimalna, pracodawca jest zobowiązany uzupełnić wynagrodzenie do wysokości minimalnego świadczenia za pracę.

Przeładuj

Klaudia El Dursi szczerze o uczestnikach "Hotelu Paradise": "Cwaniactwo i sojusze!"

zobacz 01:47