dziewczyna i chłopiec czytają książkę, w tle nauczycielka
Image by LifetimeStock.com

Urlop uzupełniający nauczyciela – zasady przyznawania wolnych dni

dziewczyna i chłopiec czytają książkę, w tle nauczycielka
Image by LifetimeStock.com

Urlop uzupełniający przysługuje wszystkim nauczycielom zatrudnionym w placówkach feryjnych. Zasady przydzielania urlopu uzupełniającego reguluje art. 65 i 66 Karty Nauczyciela.

Urlop uzupełniający – zasady przyznawania dodatkowych dni wolnych nauczycielom

Jeżeli w placówce, w której pracuje nauczyciel obowiązują zimowe i letnie ferie, to dni te wliczają się do tzw. urlopu wypoczynkowego (jeśli nauczyciel zechce wydłużyć sobie przerwę, może złożyć wniosek o urlop uzupełniający). Prawo do pierwszego urlopu przysługuje nauczycielowi od ostatniego dnia poprzedzającego ferie szkolne. Prawo do kolejnych urlopów nauczyciel może wykorzystać w każdym następnym roku kalendarzowym. Nauczyciel ma prawo wykorzystać urlop uzupełniający w wymiarze do 8 tygodni w trakcie roku szkolnego, jeśli nie mógł wykorzystać urlopu wypoczynkowego w czasie ferii z następujących powodów: przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, był na urlopie macierzyńskim lub ojcowskim, odbywał ćwiczenia wojskowe. Urlop uzupełniający można wykorzystać jednorazowo lub podzielić na części.

Przeładuj

Czy nowy Quebonafide podoba się Natalii Szroeder? Piosenkarka zdobyła się na szczere wyznanie

zobacz 01:33