dziewczyna i chłopiec czytają książkę, w tle nauczycielka
Image by LifetimeStock.com

Urlop uzupełniający nauczyciela – zasady przyznawania wolnych dni

dziewczyna i chłopiec czytają książkę, w tle nauczycielka
Image by LifetimeStock.com

Urlop uzupełniający przysługuje wszystkim nauczycielom zatrudnionym w placówkach feryjnych. Zasady przydzielania urlopu uzupełniającego reguluje art. 65 i 66 Karty Nauczyciela.

Urlop uzupełniający – zasady przyznawania dodatkowych dni wolnych nauczycielom

Jeżeli w placówce, w której pracuje nauczyciel obowiązują zimowe i letnie ferie, to dni te wliczają się do tzw. urlopu wypoczynkowego (jeśli nauczyciel zechce wydłużyć sobie przerwę, może złożyć wniosek o urlop uzupełniający). Prawo do pierwszego urlopu przysługuje nauczycielowi od ostatniego dnia poprzedzającego ferie szkolne. Prawo do kolejnych urlopów nauczyciel może wykorzystać w każdym następnym roku kalendarzowym. Nauczyciel ma prawo wykorzystać urlop uzupełniający w wymiarze do 8 tygodni w trakcie roku szkolnego, jeśli nie mógł wykorzystać urlopu wypoczynkowego w czasie ferii z następujących powodów: przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby, był na urlopie macierzyńskim lub ojcowskim, odbywał ćwiczenia wojskowe. Urlop uzupełniający można wykorzystać jednorazowo lub podzielić na części.

Przeładuj

Tomson i Baron w szoku! Występ uczestników "The Voice of Poland" mocno zaskoczył jurorów!

zobacz 01:11