Mężczyzna z dzieckiem
Pixabay/Unsplash/CC0 https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Styl życia

Urlop ojcowski – ile trwa i komu przysługuje?

Urlop ojcowski trwa 14 dni kalendarzowych następujących po sobie, nie można go dzielić na części. Do urlopu wliczają się także dni wolne od pracy i święta, co warto mieć na uwadze, planując termin urlopu. Urlop jest całkowicie płatny, a niewykorzystany – przepada.

Urlop ojcowski trwa 14 dni kalendarzowych następujących po sobie, nie można go dzielić na części. Do urlopu wliczają się także dni wolne od pracy i święta, co warto mieć na uwadze, planując termin urlopu. Urlop jest całkowicie płatny, a niewykorzystany – przepada.

Komu przysługuje urlop ojcowski?

Urlop ojcowski przysługuje pracownikowi, gdy:

  • jest biologicznym ojcem, a dziecko nie ukończyło jeszcze roku,
  • jest adopcyjnym ojcem, dziecko nie ukończyło jeszcze siedmiu lat, a od momentu przysposobienia nie minęło więcej niż 12 miesięcy,
  • jest adopcyjnym ojcem, a dziecko nie ukończyło jeszcze dziesięciu lat i została podjęta decyzja o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Dodatkowymi warunkami są:

  • pozostawanie w związku małżeńskim z matką dziecka,
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę, a także przedsiębiorcy, którzy opłacali minimum miesiąc dowolną składkę chorobową.

Czy urlop ojcowski jest tożsamy z tacierzyńskim?

Zdarza się, że oba te terminy są stosowane zamiennie. Nie jest to jednak uzasadnione. Urlop ojcowski trwa dwa tygodnie i jest niezależny od urlopu macierzyńskiego. Natomiast urlop tacierzyński obowiązuje tylko wtedy, gdy matka nie wykorzysta całego urlopu macierzyńskiego.

Co jeszcze należy wiedzieć o urlopie ojcowskim?

W świadectwie pracy zawsze należy umieścić informację o tym, że pracownik wykorzystał urlop ojcowski, by zapobiec ewentualnemu ponownemu wykorzystaniu urlopu u nowego pracodawcy. Podczas tych dwóch tygodni ojciec otrzymuje zasiłek wypłacany przez ZUS, który wynosi 100% jego wynagrodzenia, jest to więc urlop pełnopłatny.

Co zrobić, by skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego, należy złożyć stosowny wniosek, dołączając do niego:

  • skrócony akt urodzenia dziecka,
  • oświadczenie, że urlop nie został wcześniej wykorzystany na dane dziecko.

Wniosek należy złożyć minimum siedem dni przed jego planowanym rozpoczęciem. Urlop ojcowski jest niezależny od urlopu macierzyńskiego i „tacierzyńskiego”.


 

Wzór wniosku o urlop ojcowski
 

…............................. ….............................

(dane pracownika) (miejscowość, data)


 

….............................

(dane pracodawcy)


 

Wniosek o przyznanie urlopu ojcowskiego


 

Na podstawie art. 182.3 Kodeksu pracy proszę o udzielenie mi urlopu ojcowskiego w wymiarze dwóch tygodni od …............................. do …............................. na dziecko ….............................….............................….................... .

 

Moje dziecko ukończy 12 miesiąc życia wraz z datą …............................. .


 

….............................

(podpis pracownika)


Notes, komputer, kawa i pióro.
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Podanie o urlop ojcowski – informacje konieczne do złożenia wniosku
Urlop ojcowski nie jest tym samym, co tzw. „urlop tacierzyński”. Określeniem „urlop tacierzyński” nazywana jest ta część urlopu macierzyńskiego, którego nie wykorzystała matka, a który przejmuje ojciec. Urlop ojcowski jest dobrowolny i trwa 14 dni.

Urlop ojcowski nie jest tym samym, co tzw. „urlop tacierzyński”. Określeniem „urlop tacierzyński” nazywana jest ta część urlopu macierzyńskiego, którego nie wykorzystała matka, a który przejmuje ojciec. Urlop ojcowski jest dobrowolny i trwa 14 dni. Urlop ojcowski – komu przysługuje i kiedy należy złożyć podanie Urlop ojcowski przysługuje mężczyznom zatrudnionym na umowie o pracę. Do złożenia podania o urlop ojcowski nie uprawniają umowy cywilno-prawne ani posiadanie własnej działalności gospodarczej . Podania o urlop ojcowski nie może złożyć także pracownik, który pozbawiony jest władzy rodzicielskiej. Urlop ojcowski przysługuje ojcu dziecka niezależnie od urlopu macierzyńskiego matki. Za urlop ojcowski pracownik otrzymuje zasiłek w wysokości 100% pensji. Podanie o urlop ojcowski należy złożyć do pracodawcy co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem urlopu. W innym wypadku udzielenie urlopu zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Jak napisać podanie o urlop ojcowski? Podanie o urlop ojcowski należy złożyć pisemnie. Jeżeli wniosek spełnia wymogi formalne, pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu ojcowskiego pracownikowi. Do podania o urlop ojcowski należy dołączyć oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. W podaniu powinny znaleźć się informacje takie jak:   1. dane pracownika i pracodawcy : dane osoby składającej wniosek – w lewym górnym rogu wniosku; miejscowość, data i miejsce – w prawym górnym rogu; dane pracodawcy oraz adres siedziby miejsca zatrudnienia – w prawym rogu, poniżej miejscowości i daty;   2. prośba o udzielenie urlopu : składając wniosek pracownik zobowiązany jest poinformować pracodawcę o tym, jaki rodzaj wniosku składa, dlatego konieczne jest umieszczenie adnotacji – wniosek o urlop ojcowski. Adnotację należy umieścić poniżej danych pracodawcy, na środku strony. Pierwszy...

Ojciec z dzieckiem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jakie mamy uprawnienia związane z rodzicielstwem podczas urlopu ojcowskiego?
Urlop ojcowski to jedno z uprawnień związanych z rodzicielstwem. Trwa 14 dni kalendarzowych występujących bezpośrednio po sobie, co daje 2 tygodnie urlopu dla ojców. Okres obejmuje także dni wolne od pracy oraz dni świąteczne.

Urlop ojcowski to jedno z uprawnień związanych z rodzicielstwem. Trwa 14 dni kalendarzowych występujących bezpośrednio po sobie, co daje 2 tygodnie urlopu dla ojców. Okres obejmuje także dni wolne od pracy oraz dni świąteczne. Urlop ojcowski: niezbędne informacje Urlop ojcowski wynosi 2 tygodnie, obejmuje 14 dni kalendarzowych i mężczyźnie w tym okresie przysługuje 100% średniego, dotychczasowego wynagrodzenia , które otrzymywał przez ostatnie 12 miesięcy. Urlop ojcowski przysługuje pracownikom, którzy mają umowę o pracę oraz tym, którzy płacą składki chorobowe. Wykorzystać go można tylko przed ukończeniem pierwszego roku życia dziecka. Niewykorzystany urlop przepada. Warto pamiętać, że wykorzystany urlop ojcowski nie wpływa na czas trwania urlopu wychowawczego. Jakie dokumenty potrzebne są w przypadku urlopu ojcowskiego? Mężczyzna ubiegający się o urlop ojcowski powinien skompletować dokumenty, takie jak: Wniosek do pracodawcy, który powinien być złożony nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem urlopu. Skrócony akt urodzenia dziecka. Oświadczenie, że urlop na dane dziecko nie został wykorzystany wcześniej.   Warto pamiętać, że ojciec może również przejąć urlop macierzyński po matce – tzw. tacierzyński , ale wcześniej musi ona odbyć 14 tygodni wymaganego urlopu. Później przez następne tygodnie (6 tygodni) ojciec może przejąć opiekę nad dzieckiem. Innym wariantem jest również dodatkowy urlop macierzyński (kolejnych 6 tygodni ) oraz urlop rodzicielski, który może wynosić aż 26 tygodni. Dowiedz się więcej na temat świadczeń dla rodziców.  Kiedy przysługuje tacie urlop ojcowski ? Urodziło ci się dziecko i potrzebujesz wolnych dni?  Jak napisać podanie o urlop ojcowski krok po kroku ? Znajdź podarek na każdą kieszeń!  Co można kupić tacie - prezenty powinny trafiać w gust . Nie wiesz,...

Zmięte kartki papieru, długopis i laptop.
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Podanie o urlop macierzyński – elementy wniosku i istotne informacje
Podanie o urlop macierzyński należy złożyć co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem urlopu. Płatny urlop obejmuje zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i osoby zatrudnione na umowę zlecenia, które płacą ubezpieczenie chorobowe dobrowolnie.

Podanie o urlop macierzyński należy złożyć co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem urlopu. Płatny urlop obejmuje zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i osoby zatrudnione na umowę zlecenia, które płacą ubezpieczenie chorobowe dobrowolnie.   Za pierwsze 26 tygodni urlopu macierzyńskiego ZUS wypłaca osobie będącej na zwolnieniu 100% pensji. Za kolejne 26 tygodni urlopu (urlop rodzicielski) ZUS wypłaca 60% pensji. Osoby, które jednocześnie składają podanie o urlop macierzyński i urlop rodzicielski (łącznie 52 tygodnie) w każdym miesiącu będą otrzymywały od ZUS-u 80% pensji. Urlop macierzyński i rodzicielski – czas trwania „Roczny urlop macierzyński” nie istnieje. Po urodzeniu dziecka rodzic (matka lub ojciec) ma prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Podanie o urlop macierzyński należy złożyć u pracodawcy . W przypadku osób posiadających własną działalność gospodarczą – w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Elementy podania o urlop macierzyński i rodzicielski Podanie o urlop macierzyński może złożyć matka lub ojciec dziecka. Rodzice, którzy podjęli decyzję o tym kto decyduje się na urlop, zobowiązani są złożyć wniosek u pracodawcy względnie w oddziale ZUS. W podaniu o urlop macierzyński powinny znaleźć się informacje takie jak:   1. podstawowe dane wnioskodawcy oraz pracodawcy : dane osoby składającej wniosek – w lewym górnym rogu wniosku; miejscowość i data – w prawym górnym rogu; dane pracodawcy – w prawym rogu, poniżej miejscowości i daty;   2. prośba o udzielenie urlopu : osoba, która składa wniosek zobowiązana jest poinformować pracodawcę o tym, jaki rodzaj wniosku składa, dlatego konieczne jest umieszczenie adnotacji – wniosek o urlop macierzyński – poniżej danych pracodawcy, na środku strony....

Nasze akcje

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner
Newsy

Kosmetyki, które dbają o ciebie i planetę. Poznaj nową linię przeciwzmarszczkową Laboratorium Kosmetycznego Ava

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner
Newsy

Pierścionek zaręczynowy w codziennych stylizacjach. Sprawdź najmodniejsze zestawienia na jesień 2021

Partner
Kosmetyki Neboa
Newsy

Zadbaj o włosy w duchu eko. Jak duży wpływ na planetę ma zawartość naszych kosmetyczek? Będziesz zaskoczona!

Partner