Do szkoły baletowej dla dzieci chodzi się przez 9 lat. Nacisk kładziony jest tam przede wszystkim na taniec, ale uczeń zdobywa też wiedzę niezbędną do zdania matury. Nauka baletu wymaga wyrzeczeń i wyczerpujących ćwiczeń, ale korzyści, jakie można z niej czerpać, są warte starań.

Reklama

Aby dostać się do szkoły baletowej dla dzieci, trzeba przystąpić do egzaminu, podczas którego komisja ocenia m.in. gibkość i skoczność. Konieczne jest też poddanie się badaniom potwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki.

Jak wygląda nauka w szkole baletowej?

W Polsce istnieje tylko kilka szkół baletowych dla dzieci (w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Bytomiu i Gdańsku). Nauka rozpoczyna się w nich od IV klasy, a kończy po zdaniu matury. Dzieci uczęszczają na przedmioty ogólnokształcące, historię tańca i zajęcia praktyczne – nie tylko z baletu, lecz także z innych stylów, np. tańca ludowego, oraz z rytmiki, wykonań muzycznych i audycji muzycznych. Nauka w szkole baletowej wymaga wytrwałości, gibkości, odporności psychicznej i prawdziwej pasji do tańca. Najtrudniejsze są początki, kiedy trzeba rozciągnąć ciało, przyzwyczaić je do przyjmowania nienaturalnych pozycji i goić poobcierane, odparzone stopy. Dodatkowe utrudnienie polega na tym, że uczniowie szkół baletowych pochodzący z mniejszych miejscowości muszą mieszkać w internacie. Posyłając dziecko do takiej placówki, trzeba się więc liczyć z tym, że może nie udźwignąć obciążenia i rozłąki z rodziną.

Czy możliwa jest nauka baletu w domu?

Nauka baletu w domu jest i trudna, i niebezpieczna, a jeśli nie odbywa się pod okiem instruktora – wręcz niemożliwa. Niepoprawne wykonywanie figur może narazić na kontuzję, a poza tym z nikogo nie uczyni profesjonalnego tancerza. Nauki baletu nie należy mylić z zabawami ruchowymi, które uwzględniają elementy baletu, ale nie mają zbyt wiele wspólnego z tańcem klasycznym.

Reklama

Korzyści z nauki baletu – dla dzieci i nie tylko

Nauka baletu przynosi wiele dobrego – pozwala panować zarówno nad ciałem, jak i nad własnym charakterem. Dzięki niej zyskuje się równowagę wewnętrzną, samozaparcie i pewność siebie. Można ukształtować zgrabną sylwetkę i nauczyć się przestrzegania prawidłowych nawyków żywieniowych. Nabywa się wrażliwości na sztukę i pogłębia wiedzę o niej. Poza tym balet to doskonałe ćwiczenie pamięci, bo przed wyjściem na scenę trzeba dobrze opanować układ choreograficzny. Dziecko, które kocha ten taniec, szybko dojrzewa emocjonalnie i nawiązuje głębokie relacje z grupą rówieśniczą dzięki wspólnocie doświadczeń i długich godzinach spędzanych na wspólnych ćwiczeniach. Co więcej, uczęszczanie do szkoły baletowej otwiera wiele dróg kariery (w teatrach, teatrach muzycznych, szkołach tańca).

Reklama
Reklama
Reklama