Kobieta przegląda szablon z kolorami.
©ronstik/Fotolia.com

Mandala – jak wpływa na stan psychiczny człowieka? Co oznaczają poszczególne kolory?

Kobieta przegląda szablon z kolorami.
©ronstik/Fotolia.com

Mandala jest techniką plastyczną zaczerpniętą z tradycji hinduskiej. Rysunek ten jest odzwierciedleniem stanu psychicznego człowieka. Każdy kolor użyty do stworzenia mandali symbolizuje pewne cechy negatywne i pozytywne jej autora.

 

Mandala jest rysunkiem na planie koła, który wywodzi się z Indii. Rysowanie mandali uznawane jest za terapię o działaniu uspakajającym, oczyszczającym i relaksującym. Tworzenie mandali pozwala również rozwijać kreatywność oraz zdolności artystyczne.

 

Mandala – czym jest?

 

Mandala jest wielokolorowym rysunkiem, którego podstawową formą jest koło oraz wpisane w niego kwadraty. Pierwsze mandale pochodzą z Indii, a dokładnie z tradycji hinduskiej. Jej nazwa oznacza „koło życia, cały świat, święty krąg”. Symbol mandali zyskał popularność niemal na całym świecie. Często wykorzystywany jest przez buddyjskich mnichów, dla których stanowi harmonijne połączenie koła i kwadratu. W mandali buddyjskiej koło oznacza niebo, transcendencję i nieskończoność, natomiast kwadrat symbolizuje cztery strony świata. Mnisi buddyjscy traktują tworzenie oraz oglądanie mandali jako metodę medytacji. Mandala uznawana jest za technikę plastyczną, która może być wykorzystywana w pracy z dziećmi, ale również z osobami dorosłymi. Mówi się, że symbolizuje ona nasze życie – człowiek jest w środku otaczającego go świata.

 

Znaczenie kolorów w tworzeniu mandali

 

W tworzeniu mandali duże znaczenie mają użyte kolory, które odzwierciedlają stan psychiczny autora rysunku. Każda z barw może mieć znaczenie negatywne lub pozytywne. Kolor umiejscowiony w centrum mandali oznacza to, co w danej chwili jest dla człowieka najważniejsze.

  • Czarny – w znaczeniu pozytywnym oznacza odradzanie się, powracanie na właściwą ścieżkę życiową, zachowanie godności. W znaczeniu negatywnym czerń wskazuje na żałobę spowodowaną zakończeniem jakiegoś etapu w życiu, śmierć, stratę, niebezpieczeństwo oraz niechęć.
  • Czerwony – może symbolizować energię, witalność, miłość, wytrwałość i kreatywność lub nienawiść, gniew, niszczące pożądanie i żądzę.
  • Zielony – dominacja zielonego koloru w mandali w znaczeniu pozytywnym wskazuje na nadzieję, równowagę emocjonalną, silną wolę, ambicję. W znaczeniu negatywnym oznacza nieszczerość, żądzę władzy oraz wygórowane ambicje.
  • Niebieski – jest symbolem pewności siebie, zgodności, spokoju, zrównoważenia, uporządkowania i wyciszenia. W aspekcie negatywnym wskazuje na wewnętrzny chłód, naiwność, pustkę, niechęć do podejmowania działań.
  • Fioletowy – w znaczeniu pozytywnym symbolizuje indywidualizm, duchowość, zdolność do refleksji i medytacji, zdecydowanie. W ujęciu negatywnym kolor fioletowy to oznaka cierpienia, bólu, poczucia strachu, rozgoryczenia, melancholii, rezygnacji.
  • Żółty – w aspekcie pozytywnym oznacza pogodę ducha, zadowolenie, radość, rozbudzoną wyobraźnię, optymizm, chęć do podejmowania działań. W znaczeniu negatywnym wskazuje na zazdrość, manię wyższości, powierzchowność. Może również świadczyć o klaustrofobii.
  • Różowy – w znaczeniu pozytywnym symbolizuje romantyzm, wrażliwość, kobiecość, delikatność oraz skłonność do poświęceń. Przeciwieństwem jest brak odpowiedzialności, niesamodzielność, brak poczucia bezpieczeństwa, lęk.
  • Pomarańczowy – przewaga tego koloru może świadczyć o pewności siebie, radości życia, aktywności, odwadze, łatwości w nawiązywaniu kontaktów lub o beztrosce, niechęci do angażowania się, zbyt lekkiego podejścia do życia.
  • Brązowy – w znaczeniu pozytywnym odnosi się do osób rodzinnych, mających poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa. W znaczeni negatywnym może oznaczać brak własnych zainteresowań oraz komfortu życia.
  • Biały – symbolizuje czystość, doskonałość, cnotliwość, niewinność, podejście rzeczowe i konkretne. W znaczeniu negatywnym oznacza wyniosłość, chłód emocjonalny, obojętność, przesadny, a nawet chorobliwy perfekcjonizm.

 

Jak działa mandala?

 

Mandali przypisuje się liczne właściwości korzystnie wpływające na umysł i ciało człowieka. Tworzenie tych wielokolorowych rysunków działa relaksacyjnie, umożliwia wyciszenie, osiągnięcie wewnętrznego spokoju oraz rozładowanie napięcia. Mandala pozwala na wyrażenie własnych uczuć, myśli i lęków, zarówno tych świadomych, jak też znajdujących się poza świadomością. Uznaje się ją za „kreatywną edukację”, gdyż kształtuje i rozwija wyobraźnię, twórczość, kreatywność. Za pomocą tej techniki plastycznej można doskonalić koordynację wzrokowo – ruchową oraz zdolność do skupienia uwagi i koncentracji. Mandala ma również działanie terapeutyczne – wykorzystywana jest w leczeniu lekkich zaburzeń psychicznych oraz nerwic. Rysowanie mandali rozwija łatwość wyrażania samego siebie, a także sprzyja wewnętrznej integracji oraz wzmacnianiu określonych cech człowieka. Przypisuje się jej również właściwości oczyszczające oraz pomagające odzyskać wewnętrzną harmonię i równowagę.

Przeładuj

Metamorfozy uczestniczek "Hotel Paradise"! Która z nich przeszła największą przemianę?

zobacz 01:27