Rodzina
Image by Lifetimestock.com
Styl życia

Na czym polega wywiad środowiskowy?

Wywiad środowiskowy polega na uzyskaniu szczegółowych informacji dotyczących danej osoby lub rodziny, stosunków osobistych i majątkowych tych osób, ich trybu życia i stanu zdrowia. Przeprowadza się go w sprawach dotyczących przyznania pomocy społecznej, w postępowaniu w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach karnych.

Wywiad środowiskowy polega na uzyskaniu szczegółowych informacji dotyczących danej osoby lub rodziny, stosunków osobistych i majątkowych tych osób, ich trybu życia i stanu zdrowia. Przeprowadza się go w sprawach dotyczących przyznania pomocy społecznej, w postępowaniu w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach karnych.

Kiedy przeprowadza się wywiad środowiskowy

Potrzeba przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pojawia się w różnych sytuacjach. Celem jego przeprowadzenia jego uzyskanie jak największej ilości informacji na temat danej osoby czy rodziny – sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej, mieszkaniowej itp. Wywiad środowiskowy przeprowadza się, gdy danym osobom potrzebna jest pomoc ze strony państwa. Jest on również przeprowadzany dla celów postępowania sądowego w sprawach rodzinnych, cywilnych oraz karnych.

Wywiad środowiskowy: pomoc społeczna

Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest niezbędne, aby przyznać pomoc społeczną. Przeprowadza go pracownik socjalny w ciągu 14 dni od otrzymania informacji, że taka pomoc może być danej osobie czy rodzinie konieczna. Podczas wywiadu środowiskowego ustala on szczegółowo jaka jest sytuacja rodzinna, majątkowa i dochodowa osób, którym może być potrzebna pomoc.

Wywiad środowiskowy zawiera dane osoby, której dotyczy, dane jej rodziny, informacje dotyczące łącznego dochodu rodziny, jej wydatków, sytuacji mieszkaniowej, zdrowotnej oraz rodzinnej. Ustala się, w jaki sposób rodzina funkcjonuje w najbliższym środowisku, jakie są potrzeby i oczekiwania osób wnoszących o pomoc.

Wywiad środowiskowy pracowników socjalnych pomocy społecznej polega na rozmowie z osobami, którym ma zostać udzielona pomoc. Nie przeprowadza się go poprzez wypytywanie sąsiadów o tryb życia osoby potrzebującej pomocy. Przeprowadzający wywiad powinien mieć także wgląd do dokumentów takich jak orzeczenie o niepełnosprawności, decyzje dotyczące przyznania renty czy emerytury, zaświadczenie o wysokości dochodów itp. Pracownik socjalny jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, które zdobędzie podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego.

Wywiad środowiskowy: sprawy rodzinne i opiekuńcze

Sąd opiekuńczy może zwrócić się o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w celu ustalenia szczegółów dotyczących sytuacji rodziny i małoletniego, których dotyczy postępowanie sądowe. W szczególności ustala się jakie są warunki wychowawcze małoletniego, sytuacja bytowa rodziny, zachowanie i przebieg nauki dziecka, a także jego stosunek do rodziny i otoczenia.

Wywiad środowiskowy w sprawach rodzinnych przeprowadza kurator lub pracownik socjalny. Sąd może je również uzyskać od właściwej jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wywiad przeprowadza się w ciągu 14 dni od powzięcia informacji o konieczności jego przeprowadzenia. W sytuacjach, gdy interwencja może być niezbędna niezwłocznie, wywiad środowiskowy przeprowadza się jak najszybciej, nie później niż w ciągu 2 dni od otrzymania wiadomości o takiej potrzebie. Przeprowadza się go w miejscu zamieszkania lub pobytu rodziny. Osoba przeprowadzająca wywiad dokonuje analizy sytuacji dziecka i rodziny poprzez rozmowę zarówno z nimi, jak i osobami z ich otoczenia, np. pracownikami szkoły.

Warto podkreślić, że kurator w tym przypadku zbiera informacje także od osób z otoczenia dziecka i rodziny, czyli także m.in. wśród sąsiadów. Kurator ma obowiązek zachować w tajemnicy wszystko, czego dowiedział się podczas wywiadu środowiskowego. Przy jego przeprowadzaniu musi wylegitymować się legitymacją służbową wobec każdej przepytywanej osoby. Z przeprowadzonego wywiadu kurator sporządza sprawozdanie, które przedstawia sądowi.

Wywiad środowiskowy: sprawy karne

Wywiad środowiskowy przeprowadza się również w sprawach karnych. Celem jest poznanie sytuacji życiowej oskarżonego, jego dotychczasowego trybu życia i stosunków w najbliższym środowisku. Uzyskuje się też informacje o jego stanie zdrowia, nałogach, stanie majątkowym oraz źródłach dochodu. W tym celu rozpytuje się osoby z jego najbliższego otoczenia. Jeśli wywiad przeprowadza pracownik socjalny, to policja zobowiązana jest zapewnić mu ochronę. Co więcej, osoba taka ulega wyłączeniu na takich zasadach jak sędziowie, co zapewnić ma bezstronność jej osądów na temat oskarżonego.

Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach karnych może być obowiązkowe. Sytuacja taka ma miejsce w sprawach o zbrodnie, a także gdy oskarżony o umyślne przestępstwo przeciwko zdrowiu nie ukończył w chwili jego popełnienia 21. roku życia.

Rodzina
Image by Lifetimestock.com
Styl życia
Na czym polega wywiad środowiskowy?
Wywiad środowiskowy polega na uzyskaniu szczegółowych informacji dotyczących danej osoby lub rodziny, stosunków osobistych i majątkowych tych osób, ich trybu życia i stanu zdrowia. Przeprowadza się go w sprawach dotyczących przyznania pomocy społecznej, w postępowaniu w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach karnych.

Wywiad środowiskowy polega na uzyskaniu szczegółowych informacji dotyczących danej osoby lub rodziny, stosunków osobistych i majątkowych tych osób, ich trybu życia i stanu zdrowia. Przeprowadza się go w sprawach dotyczących przyznania pomocy społecznej, w postępowaniu w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach karnych. Kiedy przeprowadza się wywiad środowiskowy Potrzeba przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pojawia się w różnych sytuacjach. Celem jego przeprowadzenia jego uzyskanie jak największej ilości informacji na temat danej osoby czy rodziny – sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej, mieszkaniowej itp. Wywiad środowiskowy przeprowadza się, gdy danym osobom potrzebna jest pomoc ze strony państwa . Jest on również przeprowadzany dla celów postępowania sądowego w sprawach rodzinnych, cywilnych oraz karnych. Wywiad środowiskowy: pomoc społeczna Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego jest niezbędne, aby przyznać pomoc społeczną . Przeprowadza go pracownik socjalny w ciągu 14 dni od otrzymania informacji, że taka pomoc może być danej osobie czy rodzinie konieczna. Podczas wywiadu środowiskowego ustala on szczegółowo jaka jest sytuacja rodzinna, majątkowa i dochodowa osób, którym może być potrzebna pomoc.   Wywiad środowiskowy zawiera dane osoby, której dotyczy, dane jej rodziny, informacje dotyczące łącznego dochodu rodziny, jej wydatków, sytuacji mieszkaniowej, zdrowotnej oraz rodzinnej. Ustala się, w jaki sposób rodzina funkcjonuje w najbliższym środowisku, jakie są potrzeby i oczekiwania osób wnoszących o pomoc.   Wywiad środowiskowy pracowników socjalnych pomocy społecznej polega na rozmowie z osobami, którym ma zostać udzielona pomoc. Nie przeprowadza się go poprzez wypytywanie sąsiadów o tryb życia osoby potrzebującej pomocy. Przeprowadzający wywiad powinien mieć także wgląd do dokumentów takich jak orzeczenie o...

Meghan o życiu w pałacu
EastNews
Newsy
Czy Meghan w wywiadzie z Oprah mówiła prawdę? Brytyjskie media bezlitośnie punktują słowa księżnej
Brytyjskie media zweryfikowały zarzuty, jakie padły w wywiadzie Meghan i Harry'ego z Oprah Winfrey. Czy księżna nie mówiła prawdy?

Wywiad Meghan i Harry'ego z Oprah przypieczętował rozstanie pary z obowiązkami rodziny królewskiej. Na tę rozmowę z niecierpliwością czekali nie tylko Brytyjczycy, ale też media na całym świecie. W rozmowie nie zabrakło mocnych zarzutów, kontrowersyjnych stwierdzeń, analogii do księżnej Diany i szokujących smaczków z życia w królewskiej rodzinie. Meghan i Harry zdecydowali się podjąć naprawdę wielkie ryzyko, ponieważ na następny dzień eksperci, dziennikarze i znawcy przeanalizowali każde ich słowo. I według niektórych, nie wszystkie zarzuty książęcej pary pokrywają się z rzeczywistością... Meghan mówiła prawdę? Brytyjski dziennik konfrontuje słowa z faktami Podczas wywiadu padło kilka bardzo mocnych zarzutów wobec rodziny królewskiej. Meghan opowiadała o wielu aspektach swojego życia, także prywatnego. Jednym z nich była teza, że Meg nie miała pojęcia , z czym wiąże się wejście do rodziny królewskiej. Co więcej, księżna powiedziała, że nie interesowała się rodziną królewską, gdy zaczęła spotykać się z Harrym: Dorastałam w rodzinie, która nie wiedziała dużo o rodzinie królewskiej . Byłam naiwna. Moja mama niedawno zapytała mnie, czy Diana kiedykolwiek udzieliła wywiadu. Teraz już wiem, że tak, słynnego.  Ale nigdy nie szukałam informacji o swoim mężu w sieci.  Wszystkiego dowiedziałam się od Harry'ego. Tymczasem, jak twierdzi porta dailymail.co.uk, czyli internetowa wersja tabloidu Daily Mail, na długo przed poznaniem Harry'ego Meghan miała być fanką rodziny królewskiej, czytelniczką książek o Dianie i osobą, która marzyła, by zwiedzić Londyn szlakiem najważniejszych wydarzeń z rodziny Windsorów. Portal powołuje się na biografię Sussexów, stworzoną przez zaprzyjaźnionych dziennikarzy Omida Scobie i Carolyn...

Newsy
Agnieszka Petelicka: "Już się nie boję" – wywiad z wdową po szefie GROM-u
Poruszająca rozmowa o życiu, śmierci i walce z codziennością

Byli z dwóch różnych światów. On, niczym James Bond, oficer wywiadu, z ułańską fantazją. Ona – niepokorna z natury, urzeczona jego brawurą. Zero szans na stabilny związek. Spotkały się jednak dwie bratnie dusze. „Ludzie pamiętają generała Sławomira Petelickiego jako szefa GROM-u i wojownika. To był twardziel z sercem na dłoni”, wspomina żona Agnieszka Petelicka, dwa lata po jego tragicznej śmierci, w poruszającej rozmowie z Elżbietą Pawełek. – W końcu dała się Pani namówić na rozmowę. W końcu tak. Powoli wracam do normalnego życia, w dużej mierze dzięki dzieciom, które chciałyby mieć taką samą mamę, jak przed śmiercią taty. Wesołą, zaangażowaną w ich sprawy. Już łatwiej mi o tym mówić, choć wraca pytanie: czy można było zrobić coś więcej, żeby zapobiec tej tragedii?  – Pozostał żal, że generał odszedł tak nagle, bez pożegnania? To była tak drastyczna śmierć, że potrzebowałam wiele czasu, aby uporządkować myśli i emocje. Dziś wiem, że sobie poradzę. Wyzbyłam się lęku przed przyszłością. Zamiast żalu jest wdzięczność za wspólnie spędzone lata.  – Ile ich było? Dwadzieścia trzy. Niestety, doszło do wielkiego dramatu, który nie powinien mieć miejsca. Dopiero teraz, kiedy to zaakceptowałam, odzyskałam spokój. – Zainicjowała Pani założenie Stowarzyszenie Siła i Honor im. generała Sławomira Petelickiego? Tak, bo mąż był postacią niezwykłą i niepowtarzalną, wzorem dla wielu ludzi. Był opiekuńczy nie tylko w stosunku do mnie, dzieci i rodziny, ale i swoich żołnierzy. Postanowiłam z grupą jego przyjaciół i byłych pracowników, między innymi pułkownikiem Ireneuszem Skrzeczem, prezesem Stowarzyszenia, z którym Sławek współtworzył GROM, kontynuować jego dzieło....

Nasze akcje

Nowa kolekcja Lilou zachęca do świętowania wspólnych chwil

Partner
Pomysł na prezent: perfumy Tom Tailor

Te perfumy symbolizują drogocenne chwile szczęścia i spokoju

Partner

Niebanalna i ponadczasowa biżuteria Pandora zachwyca blaskiem

Partner

Uwielbiasz taniec? Rozwijaj swoje umiejętności i dziel się nimi ze światem!

Partner

Lubisz zieloną herbatę? Poznaj jej prozdrowotne właściwości

Partner

Słuchawki jak ekskluzywne kosmetyki? To możliwe z Huawei FreeBuds Lipstick

Partner