Taryfikator punktów karnych opracowany jest na podstawie „Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego”. Najczęściej łamanymi zasadami obowiązującymi podczas kierowania pojazdem są przekraczanie prędkości oraz niewłaściwe wyprzedzanie. W czerwcu 2015 roku rząd zatwierdził projekt o utracie prawa jazdy na 3 miesiące, jeżeli kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość o minimum 50 km/h. Taryfikator punktów karnych przewiduje 10-punktową skalę.

Reklama

10 punktów karnych: jazda po alkoholu, nieudzielenie pomocy i zachowanie wobec pieszych

Za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub środka odurzającego kierowcy otrzymają najwyższą liczbę punktów. Podobnie jest z nieudzieleniem pomocy ofiarom wypadku lub większością wykroczeń spowodowanych nieprawidłowym zachowaniem się wobec pieszych oraz rowerzystów na przejazdach i bezpośrednio przed nimi. Są to tak zwane czyny o charakterze szczególnym.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości – ile punktów karnych?

Taryfikator punktów karnych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości stosuje bardzo prosty przelicznik – za każde 10 km/h powyżej dopuszczalnych limitów zwiększa się liczba punktów o 2. Kierowcy muszą pamiętać także, że za jazdę z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym dostaną 2 punkty karne. Liczy się więc zdroworozsądkowe dostosowanie się do warunków panujących na drodze, pogody oraz pozostałych uczestników ruchu.

Przekroczenie prędkości:

 • powyżej 50 km/h - 10 punktów,
 • od 41 do 50 km/h - 8 punktów,
 • od 31 do 40 km/h - 6 punktów,
 • od 21 do 30 km/h - 4 punkty,
 • od 11 do 20 km/h - 2 punkty,
 • do 10 km/h - 0 punktów.

W przypadku innych naruszeń przepisów ruchu drogowego, liczba punktów karnych, jakie może otrzymać kierowca zależna jest od tego, w jakim stopniu zagraża uczestnikom ruchu. W związku z tym, kierowca może otrzymać:

 • za niestosowanie się do znaków drogowych – do 8 punktów karnych;
 • za niewłaściwe zachowanie na skrzyżowaniu lub w innym miejscu, w którym przecinają się kierunki ruchu pojazdów – do 6 punktów karnych;
 • naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania – do 5 punktów karnych (wyjątek stanowi wyprzedzanie na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi, za które można otrzymać aż 10 punktów);
 • stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym – do 5 punktów;
 • naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych – do 4 punktów;
 • naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób – do 4 punktów. W przypadku przewożenia dziecka w sposób niezgodny z przepisami – 6 punktów, a w przypadku przewożenia osób w sposób niewłaściwy (to znaczy ponad liczbę miejsc) – za każdą osobę 1 punkt karny.
Reklama

Brak punktów karnych za brak uprawnień, z orzeczonym zakazem i bez dokumentów

Kierowanie pojazdem bez prawa jazdy, wymaganych podczas kontroli dokumentów lub z orzeczonym przez sąd zakazem prowadzenia nie otrzyma się żadnych punktów karnych. Kierującym nie dostają także punktów za poruszanie się wzdłuż chodnika lub przejścia dla pieszych, zastawienie dojścia do pojazdów komunikacji miejskiej lub na chodnik w przypadku braku wysepki, poruszając się w kolumnie za: przekroczenie dopuszczalnej liczby pojazdów, niezachowanie wymaganej odległości między kolumnami i pojazdami. Za te wykroczenia można zostać ukaranym mandatem.

Reklama
Reklama
Reklama