mężczyzna przy laptopie
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Własny pracownik na umowie o dzieło a składki na ZUS

W sytuacji gdy umowa o dzieło zawarta jest z własnym pracownikiem, od tej umowy trzeba płacić wszystkie składki ZUS, tak jakby był to etat.

W sytuacji gdy umowa o dzieło zawarta jest z własnym pracownikiem, od tej umowy trzeba płacić wszystkie składki ZUS, tak jakby był to etat.

 

Umowa o dzieło jest formą umowy cywilnoprawnej, zatem to Kodeks cywilny (zobacz tekst ustawy) reguluje zasady jej zawierania oraz prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy dzieła.

Umowa o dzieło

Przedmiotem umowy o dzieło jest wykonanie określonego dzieła. Stronę, która zleca dzieło można określić zamawiającym, natomiast przyjmujący zamówienie może być określony wykonawcą dzieła. W przypadku umowy o dzieło, zamawiający może odstąpić od umowy tylko w określonych okolicznościach, na przykład gdy dzieło wykonywane jest w sposób niezgodny z umową (art. 636 § 1-2 k.c.).

Umowa o dzieło z własnym pracownikiem

W znakomitej większości sytuacji dotyczących umowy o dzieło, zamawiający nie ma obowiązku objęcia wykonawcy ubezpieczeniami społecznymi oraz zdrowotnym. Od większości umów o dzieło nie trzeba więc płacić składek ZUS. Wyjątkiem jest przypadek, gdy zamawiającego i wykonawcę łączy jednocześnie stosunek pracy w oparciu o przepisy kodeksu pracy, tzn. umowa o pracę lub gdy przedmiotem umowy o dzieło jest dzieło wykonane na rzecz pracodawcy. Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych reguluje przepisy, które mają zastosowanie w sytuacji, gdy wykonawca jest jednocześnie pracownikiem płatnika. W rozumieniu tejże ustawy za pracownika uważa się również osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą lub na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (art. 8 ust. 2a).

Ubezpieczenia ZUS przy umowie o dzieło z własnym pracownikiem

Przy umowie o dzieło z własnym pracownikiem podstawą do obliczenia wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – ZUS, będzie łączna kwota przychodu uzyskanego z tytułu zarówno umowy o pracę, jak i umowy o dzieło (art. 18 ust. 1 i 1a).

 

Wyjątkiem może być sytuacja, gdy umowa o dzieło zawarta jest z pracownikiem, który jest jednocześnie właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, a profil tej działalności pokrywa się z wykonywaną umową. W tym przypadku przychód uzyskany z tytuły umowy o dzieło traktowany jest jako przychód z działalności gospodarczej i od wynagrodzenia umowy o dzieło nie będą wówczas odprowadzane składki na ZUS.  

kalkulator i okulary
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Różnice pomiędzy umową zleceniem a umową o dzieło
Stronami umowy zlecenia są zleceniodawca i zleceniobiorca, natomiast w przypadku umowy o dzieło są to zamawiający i wykonawca.

Stronami umowy zlecenia są zleceniodawca i zleceniobiorca, natomiast w przypadku umowy o dzieło są to zamawiający i wykonawca.   Zarówno umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło należą do grupy umów cywilnoprawnych. Osoba zlecająca wykonanie czynności lub dzieła w związku z wyborem takiej formy współpracy ma mniejszą liczbę obowiązków, niż w przypadku zatrudnienia na mocy umowy o pracę . Zleceniobiorca lub wykonawca ma mniej uprawnień niż pracownik (osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę), ale nadal dla wielu osób wygodną formą zatrudnienia mogą być umowy cywilnoprawne. Strony umowy zlecenia i umowy o dzieło Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności (zlecenia, usługi). Strona, która daje zlecenie jest zleceniodawcą, strona, która zlecenie przyjmuje – zleceniobiorcą. Przedmiotem umowy o dzieło jest natomiast wykonanie określonego dzieła. Stronę, która zleca dzieło można określić zamawiającym, natomiast przyjmujący zamówienie może być określony wykonawcą dzieła. Koszty zleceniodawcy i zamawiającego W przypadku umowy zlecenia w znakomitej większości sytuacji zleceniodawca zobowiązany jest do objęcia zleceniobiorcy ubezpieczeniem zdrowotnym. Wyjątkiem są uczniowie i studenci do 26. roku życia, oraz zleceniobiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i z tego tytułu odprowadzają wszystkie składki, a na rzecz zleceniodawcy wykonują usługę tożsamą z zakresem własnej działalności. Jeśli chodzi o regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) w określonych sytuacjach przewidują dobrowolność.   Składki na ZUS płaci zarówno pracodawca, jak i pracownik – np. składka emerytalna dzielona jest po połowie i w równej części obciąża obie strony umowy. Składka rentowa obciąża w części zleceniodawcę, w części zleceniobiorcę . Składką...

para przed latopem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Własny pracownik na umowie zlecenia – składki na ZUS trzeba płacić jak za etat
Umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem jest w pełni obciążona składkami na ZUS. Przychód ze zlecenia traktowany jest tak samo, jak przychód z etatu.

Umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem jest w pełni obciążona składkami na ZUS. Przychód ze zlecenia traktowany jest tak samo, jak przychód z etatu.   Jeśli strony związane umową o pracę, czyli w myśl Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) – pracownik i pracodawca decydują się jednocześnie na nawiązane współpracy na mocy umowy zlecenia (której przepisy reguluje Kodeks cywilny) pracodawca – zleceniodawca powinien pamiętać, iż pod względem ubezpieczeniowym zleceniobiorca traktowany jest w tej sytuacji jak pracownik. Umowa zlecenie W ramach umowy zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (art. 734 § 1 k.c.). Umowa zlecenie może być zawarta zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Strony umowy, czyli zleceniobiorca i zleceniodawca, w dowolnym momencie mogą wypowiedzieć umowę i nie mają prawa zrzec się możliwości do wypowiedzenia umowy z ważnych powodów (art. 746 § 1-3 k.c.). Umowa zlecenie z własnym pracownikiem a składki ZUS Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych reguluje przepisy, które mają zastosowanie w sytuacji, gdy zleceniobiorca jest jednocześnie pracownikiem płatnika. W rozumieniu tejże ustawy za pracownika uważa się również osobę, która wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z pracodawcą lub na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (art. 8 ust. 2a). Można zatem powiedzieć, iż umowa zlecenie zawarta z własnym pracownikiem dla celów ubezpieczeniowych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych traktowana jest tak, jak umowa o pracę . Od takiego zlecenia składki na ZUS opłaca się w pełnej wysokości. Ubezpieczenia przy umowie zleceniu z własnym pracownikiem Zgodnie z przepisami wyżej wymienionej ustawy podstawą do obliczenia wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS) w sytuacji, gdy zleceniobiorca...

mężczyzna z tabletem
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Ubezpieczenie zdrowotne przy umowie zlecenia
Umowa zlecenie często pozostawia dobrowolność decyzji o ubezpieczeniach społecznych, natomiast w większości przypadków ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe.

Umowa zlecenie często pozostawia dobrowolność decyzji o ubezpieczeniach społecznych, natomiast w większości przypadków ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe.   Ubezpieczenie zdrowotne upoważnia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, czyli na przykład leczenia. Większość Polaków objętych jest systemem obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Umowa zlecenie najczęściej jest tytułem do wnoszenia składek na ubezpieczenie zdrowotne . Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne na umowie zlecenia Umowa zlecenie w określonych sytuacjach pozostawia dobrowolność do decydowania o objęciu ubezpieczeniem społecznym (emerytalnym, rentowym, chorobowym czy wypadkowym). Natomiast ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe: zarówno w sytuacji, gdy umową zleceniem objęta jest osoba niemająca innego tytułu do ubezpieczenia, jak i gdy wcześniej zawarta była inna umowa zlecenie. Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytuły umowy zlecenia będą również podlegać pracownicy (czyli osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę), bez względu na to, czy zlecenie wykonywane jest na rzecz tego samego, czy innego pracodawcy. Własna działalność gospodarcza a zdrowotne od umowy zlecenia To, czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i podejmująca się umowy zlecenia będzie objęta z jej tytułu ubezpieczeniem, zależy od przedmiotu pracy świadczonej w ramach umowy zlecenia. W sytuacji, gdy zakres pracy świadczonej w ramach umowy zlecenia pokrywa się z zakresem pracy świadczonej w ramach działalności gospodarczej, to działalności gospodarcza będzie jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego , a umowa zlecenie w tej sytuacji nie stanowi tytułu do ubezpieczeń, nie trzeba więc płacić od niej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Uczniowie i studenci 26. roku życia a zdrowotne od umowy zlecenia Uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych...

Nasze akcje
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
materiały prasowe TVP
TV-Show

Sylwia Grzeszczak nową trenerką w „The Voice of Poland”! Jak się sprawdzi?

Partner