zdenerwowana kobieta nad papierami
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Kiedy można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego?

Pracownica, która złożyła zbiorczy wniosek o wykorzystanie bezpośrednio po sobie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego, ma prawo do rezygnacji z tego drugiego. Wniosek o rezygnację z urlopu rodzicielskiego musi jednak złożyć najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem pracy.

Pracownica, która złożyła zbiorczy wniosek o wykorzystanie bezpośrednio po sobie urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego, ma prawo do rezygnacji z tego drugiego. Wniosek o rezygnację z urlopu rodzicielskiego musi jednak złożyć najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem pracy.

 

Po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje prawo do urlopu rodzicielskiego. Mogą z niego korzystać oboje rodzice dziecka. Po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego przysługuje również urlop wypoczynkowy. Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego jest możliwa, choć wymaga uwzględnienia określonych terminów.

Urlop rodzicielski

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy) pracownik ma prawo do wykorzystania urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni, bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Urlop taki może być udzielony jednorazowo lub w maksymalnie trzech częściach, a każda z części nie może być krótsza niż 8 tygodni (art. 1821a § 1-2).

Wniosek o urlop rodzicielski

Są dwa sposoby na złożenie wniosku o urlop rodzicielski i od wyboru któregoś z nich będzie zależała późniejsza możliwość rezygnacji.

 

Zgodnie z artykułem 1791 Kodeksu pracy pracownica może złożyć nie później niż 14 dni po porodzie zbiorczy wniosek. W takim pisemnym wniosku prośba dotyczy udzielenia bezpośrednio po sobie: dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek.

 

Druga możliwość dotyczy osobnego składania wniosków o wyżej wymienione urlopy. Wówczas każdy z wniosków powinien być złożony na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

Zgodnie z artykułem 1793 Kodeksu pracy pracownica może w całości lub w części zrezygnować z prawa do wykorzystania urlopu rodzicielskiego w sytuacji, gdy złożyła wcześniej zbiorczy wniosek o urlop (tzn. o przyznanie bezpośrednio po sobie urlopów dodatkowego macierzyńskiego oraz rodzicielskiego). Wniosek dotyczący rezygnacji z całości lub części urlopu rodzicielskiego powinna ona złożyć przed przystąpieniem do pracy w terminie nie krótszym niż 14 dni. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić taki wniosek.

 

Korzystny dla pracowników-rodziców jest fakt, że korzystanie z urlopów rodzicielskich nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, gdyż zarówno urlop macierzyński, jak i rodzicielski, traktowane są jako okres wydajnej pracy.

matka z córeczką
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie rodzicielskim
Urlop wypoczynkowy może, ale nie musi być wykorzystany bezpośrednio po urlopie rodzicielskim, czyli pracownik ma do niego prawo, ale nie ma takiego obowiązku.

Urlop wypoczynkowy może, ale nie musi być wykorzystany bezpośrednio po urlopie rodzicielskim, czyli pracownik ma do niego prawo, ale nie ma takiego obowiązku.   Po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługuje prawo do urlopu rodzicielskiego. Mogą z niego korzystać oboje rodzice dziecka. Po wykorzystaniu urlopu rodzicielskiego przysługuje również urlop wypoczynkowy Urlop wypoczynkowy Przepisy Kodeksu pracy (zobacz tekst ustawy ) regulują wymiar urlopu, a jest on związany z czasem zatrudnienia (art. 154 §1 K.p.). I tak pracownikowi, który zatrudniony jest mniej niż 10 lat, przysługuje urlop w wymiarze 20 dni , natomiast dla pracownika z co najmniej 10 letnim stażem pracy jest to 26 dni. Przy niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu ustalony jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Urlop wypoczynkowy po urlopie rodzicielskim Pracownik ma prawo wystąpić o wykorzystanie przysługującego mu urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie rodzicielskim, a pracodawca jest zobowiązany mu go udzielić (art. 1821a § 6 K.p., art. 163 § 3 K.p). Nie jest to obowiązek, a prawo pracownika, zatem przysługujący mu urlop wypoczynkowy może wykorzystać w innym terminie . Wymiar urlopu wypoczynkowego a praca w trakcie urlopu rodzicielskiego W sytuacji, gdy urlop rodzicielski łączy się z pracą (nie może to być więcej nie ½ etatu) wymiar urlopu wypoczynkowego nie ulega obniżeniu – tzn. jeśli pracownik zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu pracy, to nadal ten wymiar czasu pracy traktowany jest jako punkt odniesienia przy wyliczaniu dni urlopowych . Jest to korzystny dla rodziców przepis.   Korzystny dla pracowników-rodziców jest również fakt, że korzystanie z urlopów rodzicielskich nie wpływa na wymiar urlopu wypoczynkowego, gdyż zarówno urlop macierzyński , jak i rodzicielski, traktowane są jako okres wydajnej pracy.

młodzi ludzie na wakacjach
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Rodzaje urlopów przy umowie o pracę
Kodeks pracy wskazuje na różne rodzaje urlopów pracowniczych m.in. płatny urlop wypoczynkowy, urlopy przewidziane dla pracownika-rodzica czy urlop bezpłatny.

Kodeks pracy wskazuje na różne rodzaje urlopów pracowniczych m.in. płatny urlop wypoczynkowy, urlopy przewidziane dla pracownika-rodzica czy urlop bezpłatny.   Zgodnie z Kodeksem pracy (zobacz tekst ustawy ) pracownik nie może zrzec się prawa do przysługującego mu urlopu i przysługuje mu prawo do nieprzerwanego, corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego (art. 152 §1-2). Pracownik ma również prawo do innych rodzajów urlopu. Wymiar urlopu wypoczynkowego Wymiar urlopu związany jest z czasem zatrudnienia, tzn. osobie, która jest zatrudniona mniej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopowych, natomiast w przypadku osoby zatrudnionej co najmniej 10 lat jest to 26 dni urlopowych (art. 154 §1 k.p.). W sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy (na przykład na ½ etatu) wymiar urlopu ustalony jest proporcjonalnie do wymiaru czasu jej pracy (podstawą do wyliczenia urlopu jest 20 lub 26 dni urlopowych). Urlop uzupełniający Urlop uzupełniający jest odrębnym rodzajem urlopu wypoczynkowego i przysługuje pracownikowi, który uzyskał prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze. Oznacza to, że pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy i uzyskał w ciągu tego roku możliwość korzystania z urlopu o wyższym wymiarze (zatem ma prawo do 26, a nie jak wcześniej 20 dni urlopowych), przysługuje urlop uzupełniający (art. 158 kodeksu pracy). Urlopy przewidziane dla pracownika – rodzica Ustawodawca przewiduje dla pracowników liczne uprawnienia związane z rodzicielstwem. Są to m.in. urlop macierzyński i dodatkowy urlop macierzyński, urlop rodzicielski, ojcowski i urlop wychowawczy . Zarówno urlop macierzyński, jak i rodzicielski, traktowane są jako okres wydajnej pracy, dlatego nie mają wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego.   Pracownik ma prawo do wykorzystania urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni,...

kobieta w ciąży z córeczką
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
Urlop wypoczynkowy może, ale nie musi być wykorzystany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, czyli pracownica ma do niego prawo, ale nie ma takiego obowiązku.

Urlop wypoczynkowy może, ale nie musi być wykorzystany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, czyli pracownica ma do niego prawo, ale nie ma takiego obowiązku.   Pracownica ma prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Kodeks pracy (zobacz: tekst ustawy ) określa, że pracodawca na wniosek pracownicy ma obowiązek udzielenia jej przysługującego za dany rok urlopu wypoczynkowego (art. 163 §3). Wymiar urlopu wypoczynkowego Wymiar urlopu związany jest z czasem zatrudnienia , tzn. osobie, która jest zatrudniona mniej niż 10 lat przysługuje 20 dni urlopowych, natomiast w przypadku osoby zatrudnionej co najmniej 10 lat jest to 26 dni urlopowych (art. 154 §1 K.p.). W sytuacji, gdy pracownica zatrudniona jest w niepełnym wymiarze czasu pracy (na przykład na ½ etatu) wymiar urlopu ustalony jest proporcjonalnie do wymiaru czasu jej pracy (podstawą do wyliczenia urlopu jest 20 lub 26 dni urlopowych). Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim - możliwość, a nie konieczność Pracownica po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego może, ale nie musi złożyć wniosku o przyznanie jej urlopu wypoczynkowego, jeśli chce wykorzystać go w innym terminie. Pracodawca nie ma prawa wymagać wykorzystania przez pracownicę urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim , ale ma obowiązek na jej wniosek udzielić przysługującego za dany rok urlopu. Co musi się znaleźć we wniosku o udzielenie urlopu wypoczynkowego po zakończeniu urlopu macierzyńskiego? Pracownica zobowiązana jest skierować do pracodawcy wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Jak zazwyczaj przyjmuje się w tego typu dokumentacji, na górze wniosku należy umieścić miejsce i datę jego sporządzenia oraz dane pracownicy, nieco niżej dane pracodawcy. We wniosku powinna znaleźć się informacja o tym, za który rok przysługuje urlop oraz w...

Nasze akcje
materiały prasowe Lenovo
Fleszstyle

Świetna jakość w stylowym opakowaniu. Natalia Szroeder wybrała laptop Lenovo Yoga Slim 7

Partner
rafal-brzozowski
Newsy

Ci uczestnicy „The Voice of Poland” robią karierę muzyczną. Znasz wszystkich?

Partner
fotona-tatuaż
Fleszstyle

Nieudany tatuaż lub makijaż permanentny ? Wiemy, jak się go pozbyć!

Partner
torebka-skoda-hollie-warsaw
Fleszstyle

Barbara Kurdej - Szatan: "Nie miałam pojęcia, że niezabezpieczone drobiazgi mogą uderzyć z taką siłą"

Partner
justyna-steczkowska
Newsy

Justyna Steczkowska ponownie w „The Voice of Poland”! To wyjątkowy czas dla artystki

Partner
Revitalift Filler L'Oréal Paris
Fleszstyle

Wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, ale twoja skóra nie musi! Test linii Revitalift Filler L'Oréal Paris

Partner
kosmetyki-weleda
Fleszstyle

Weleda, czyli pielęgnacja w harmonii z naturą i człowiekiem

Partner
materiały prasowe TVP
TV-Show

Sylwia Grzeszczak nową trenerką w „The Voice of Poland”! Jak się sprawdzi?

Partner