Najczęstsze objawy autyzmu u 3 latka to: brak zainteresowania ludźmi, typowymi zabawami, nieutrzymywanie kontaktu wzrokowego, unikanie kontaktu fizycznego, niezręczność ruchowa, uporczywe powtórzenia wyrazów. Dzieci często nie tolerują zmian, obsesyjnie układają służące im jako zabawki przedmioty.

Reklama

Autyzm to inny sposób myślenia i postrzegania świata, będący całościowym zaburzeniem rozwoju.

Czym jest autyzm

Autyzm to nie choroba, a objawiające się w różny sposób spektrum zaburzeń. Taka sama diagnoza nie oznacza jednakowych objawów, zachowań i możliwości u każdego zdiagnozowanego – u jednych przebieg może być łagodny, a u innych determinować wszystkie sfery życia. U dzieci cierpiących na autyzm obserwuje się zaniki tkanki mózgowej. Mózgi osób cierpiących na autyzm są często cięższe i mają większą objętość niż mózgi osób zdrowych. Zaburzenie wiąże się ponadto z wyższym poziomem endorfin. Częściej dotyka chłopców niż dziewczynki.

Przyczyny autyzmu

Nie jest znana konkretna przyczyna, determinująca zapadanie na autyzm. Nie istnieje żaden gen ani pojedynczy czynnik warunkujący zaburzenie. Od lat prowadzone są natomiast badania nad elementami, które zwiększają ryzyko wystąpienia autyzmu. Zaburzenie znacznie częściej współwystępuje u bliźniąt jednojajowych. Istnieje też wyższe prawdopodobieństwo, że kolejne dziecko po autystycznym także będzie dotknięte zaburzeniem. W obrębie rodzin, w których zanotowano przypadki autyzmu, częściej obserwuje się cechy charakterystyczne dla zaburzenia (jest to zjawisko szerszego fenotypu autyzmu).

Zobacz także

Czy występuje związek pomiędzy autyzmem a szczepieniami

Wielu rodziców nie szczepi swoich dzieci ze względu na podejrzenia, że szczepionki przyczyniają się do powstania spektrum zaburzeń autyzmu. Związku między szczepieniami i autyzmem nie potwierdzają jednak żadne badania. Naukowcy m.in. z USA, Japonii czy Danii nie wykryli żadnych zależności między wymienionymi zmiennymi. Na występowanie autyzmu nie wpływają także zanieczyszczenia środowiska.

Jakie objawy autyzmu występują u 3 latka – triada zaburzeń autystycznych

Wolniejszy rozwój fizyczny dziecka lub zaburzenia rozwojowe nie muszą oznaczać autyzmu. Symptomy charakterystyczne dla zaburzenia pojawiają się nawet już w ciągu pierwszych miesięcy życia dziecka lub stanowią wyraźny regres w rozwoju, np. u 2-latka. W przypadku objawów, które wystąpiły u 4-5 latków, mamy do czynienia z autyzmem atypowym. Autyzm można zdiagnozować około 3 roku życia: im wcześniej to się wydarzy, tym szybciej można rozpocząć leczenie.

Typowe objawy autyzmu to:

  • zaburzone relacje społeczne – brak zainteresowania otoczeniem, niechęć do wspólnych zabaw i kontaktu fizycznego, dziecko ignoruje zwracanie się do niego, nie rozumie swoich uczuć i nie mówi o nich, nie chce się niczym dzielić,

  • zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej – unikanie kontaktu wzrokowego, nieadekwatna do sytuacji mimika i nierozumienie ekspresji twarzy innych, niezręczność ruchowa, wskazywanie przedmiotów zamiast nazywania ich w celach komunikacyjnych, nietypowy rytm lub ton głosu, uporczywe powtórzenia, nieodpowiednie używanie zasad gramatyki, mówienie o sobie w trzeciej osobie, brak poczucia humoru,

zachowania stereotypowe, brak elastyczności w zachowaniu – rutynowe przestrzeganie codziennych czynności, niechęć do zmian, obsesyjne porządkowanie ułożenia przedmiotów, przywiązanie do służących jako zabawki szpulek z nićmi, puszek, zapałek, obserwowanie pracy pralki, koła, stereotypie ruchowe (trzepotanie rękami).


  • U chłopców występuję czterokrotnie częściej niż u dziewczynek. Autyzm dziecięcy – poznaj najczęstsze przyczyny choroby.
  • Sygnały ostrzegawcze i bodziec do obserwacji dziecka w pierwszych miesiącach jego życia to problemy w nawiązywaniu kontaktu – brak podążania wzrokiem za mamą i brak zainteresowania jej twarzą. Dowiedz się, jakie są pierwsze objawy autyzmu i kiedy można je zaobserwować.
  • Dziecko z autyzmem bywa trudnym podopiecznym, jednak otaczanie go troską i miłością może zaprocentować w przyszłości. Przeczytaj koniecznie: Jak wychowywać dziecko z autyzmem.
Reklama

Reklama
Reklama
Reklama