Dziecko z autyzmem jest wyzwaniem wychowawczym nie tylko dla nauczycieli i pedagogów, ale przede wszystkim dla samego rodzica. Jak wychowywać dziecko, mimo że nie rozumie się jego postrzegania świata? Odpowiedzią na to pytanie może być cierpliwość.

Reklama

Aby wychowywać dziecko z autyzmem najpierw trzeba poznać objawy tej choroby i dostosować do nich system działań wychowawczych. Są to:

  • zamknięcie we własnym, wewnętrznym świecie przeżyć – dziecko autystyczne potrzebuje przestrzeni i swobody, w innym przypadku wybuchnie płaczem bądź krzykiem. Egzekwowanie od niego często ma małe szanse na powodzenie.
  • zaburzona komunikacja – należy zacząć od tego, że nauka języka u dziecka autystycznego jest trudna i wymaga dużego nakładu pracy rodzica i niejednokrotnie logopedy. Dziecko z autyzmem będzie powtarzało wciąż ten sam wyraz lub według woli wymawiało wyrazy lub nie.
  • brak głębszych relacji z innymi ludźmi – to jest najbardziej dotkliwa dla otoczenia sfera funkcjonowania dziecka z autyzmem. Nieokazywanie jakichkolwiek uczuć może być powodem frustracji rodziców, którzy chcieliby czuć od dziecka miłość, wdzięczność czy zaufanie. Należy się przygotować, że matka nigdy nie usłyszy od dziecka „dobrego słowa”, ponieważ nie czuje ono powiązania z otoczeniem.
  • bardzo powoli adaptuje się otoczenia – wychowanie dziecka z autyzmem powinno polegać na powtarzaniu czynności, na cykliczności i na rytuałach. Zmienność otoczenia spowoduje, że dziecko zamknie się w sobie jeszcze bardziej, będzie zdezorientowane i zareaguje krzykiem, płaczem lub ucieczką.
  • cechy charakteru jak nieufność i nieprzewidywalność – należy zaakceptować, że dziecko z autyzmem ma nieskoordynowany schemat zachowań i jego zachowanie może być zaskakujące, a nawet dziwaczne. Nie postrzega ono świata zewnętrznego jak inni ludzie, dlatego należy pozwolić mu zachowywać się według własnych zasad (oczywiście respektując ogólnie przyjęte normy zachowania), np. gdy dziecko chce dzień spędzić siedząc w oknie zamiast bawiąc się, nie powinno się go na siłę odciągać od tego zajęcia.

Dziecko z autyzmem: najczęściej popełniane błędy wychowawcze

Wychowanie dziecka autystycznego jest skomplikowane i wymaga specjalistycznej wiedzy, przez co wielu rodzicom z trudnością przychodzi opieka nad własnym dzieckiem. Najczęściej popełniane przez nich błędy to:

  • nadmierne podporządkowanie się regułom wymyślonym przez dziecko – rodzic nie musi postępować i myśleć jak autystyk. Może proponować delikatne zmiany, nie rygorystyczne i nagłe.
  • wyręczanie dziecka – autystyk robi większość rzeczy powoli i niedbale, dlatego rodzice często wykonują czynności za niego, co jest łatwą drogą do jego późniejszego opóźnienia w rozwoju.
  • zniechęcanie się – rodzic musi posiadać dużo cierpliwości w pracy nad dzieckiem z autyzmem. W innym przypadku szybko się podda.
  • brak wiedzy na temat autyzmu – rodzice, którzy już wiedzą, że ich dziecko jest autystykiem, powinni posiąść jak najbardziej obszerną wiedzę na temat choroby i jej skutków dla całej rodziny.

Zobacz także

Dziecko z autyzmem bywa trudnym podopiecznym, jednak otaczanie go troską i miłością może zaprocentować w przyszłości lepszym funkcjonowaniem w społeczeństwie.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama