W Polsce stosuje się różnorodne metody pracy z dzieckiem autystycznym. Sposób pracy dostosowuje się do każdej osoby indywidualnie, ponieważ nie spotka się dwojga dzieci, które miałyby identyczne objawy i taki sam przebieg choroby. Każdy przypadek należy rozpatrywać osobno.

Reklama

Metody pracy z dzieckiem autystycznym – Metoda Aktywności Knillów

Małżeństwo Marianna i Christopher Knill opracowali metodę pracy z dzieckiem cierpiącym na autyzm. Opiera się na założeniu, że najważniejszym zmysłem jest dotyk i to właśnie od wrażliwości dotykowej zależy, czy i jaką ma się umiejętność nawiązania kontaktu z otoczeniem. Ćwiczenia polegają na połączeniu dotyku, ruchu i specjalnej muzyki. Mają uczyć, umożliwić poznawanie ciała, zwiększenie ruchliwości, poprawę koordynacji i otwierają na różne doznania, szczególnie te ze strony zmysłu dotyku, także z otoczenia.

Metody pracy z dzieckiem autystycznym – Metoda Dobrego Startu

Metodę Dobrego Startu stosowaną w Polsce opracowała Marta Bogdanowicz. Jej celem jest rozwijanie jednocześnie wszystkich funkcji – związanych z wzrokiem, słuchem, językiem, motoryką i koordynacją. Dużą wagę przykłada również do kształtowania lateralizacji, czyli ustalenie, która ręka jest dominująca. Składa się z trzech elementów – piosenki lub wiersza, graficznego wzoru i elementu ruchowego, czyli np. gestu. Wykonywane ćwiczenia sprzyjają wyrównywaniu dysharmonii, czyli rozwijania umiejętności na różnym poziomie. Pomaga też w rozwoju spostrzegawczości, motoryki dużej i małej, a także ogólnie harmonizuje koordynację wzrokowo-ruchową.

Reklama

Metody pracy z dzieckiem autystycznym – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda ta wykorzystuje zarówno dotyk, jak i ruch, by ułatwić nawiązywanie relacji z innymi. Weronika Sherborne wykorzystała naturalną potrzebę, jaka pojawia się u każdego dziecka, tzw. baraszkowania, w czasie którego następuje kontakt fizyczny, poczucie wspólnoty, stymulowany jest zmysł równowagi. Bazując na tym rodzaju zabawy, stworzyła cały system terapeutyczny. Celem metody jest zwiększenie świadomości własnego ciała, przestrzeni, w której się przebywa, a także nauka dzielenia się nią z innymi dziećmi (lub dorosłymi).

Reklama
Reklama
Reklama