kwestionariusz osobowy i stetoskop
Image by LifetimeStock.com
Styl życia

Przykład kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Kwestionariusz osobowy to miejsce na dane kontaktowe oraz informacje na temat wykształcenia oraz dotychczasowego doświadczenia zawodowego.

Kwestionariusz osobowy to miejsce na dane kontaktowe oraz informacje na temat wykształcenia oraz dotychczasowego doświadczenia zawodowego.

 

Pracodawca, w celu kompletowania dokumentacji kadrowej, ma prawo wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie wypełnienia kwestionariusza osobowego. Jest to dokument, który zawiera podstawowe dane osobowe.

Kasia gotuje z Polki.pl: kotlety schabowe bez bułki tartej

 

Przykład danych w kwestionariuszu osobowym

  • imię (imiona) i nazwisko: Anna Iksińska
  • imiona rodziców, nazwisko rodowe matki: Adam, Ewa (Kowalska)
  • data i miejsce urodzenia: 01.01.1990 r.
  • obywatelstwo: polskie
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji): 01-001 Miasto, ul. Główna 01/02
  • wykształcenie (nazwa szkoły i rok jej ukończenia oraz zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy lub naukowy): Centrum Kształcenia Ustawicznego – 2008 r., technik administracji
  • wykształcenie uzupełniające (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia lub rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania): Kurs Pierwszej Pomocy – 2007 r.
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia (z podaniem okresów zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy): 01.10.2009-31.07.2010 – Firma Usługowo-Handlowa, pracownik administracyjny
  • dodatkowe (uprawnienia, umiejętności, zainteresowania – na przykład stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera): obsługa pakietu MS Office

Dodatkowe informacje, o które może ubiegać się pracodawca

Pracodawca ma prawo również w kwestionariuszu dla pracownika wymagać podania innych danych, na przykład numeru PESEL lub imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci. Jeśli pracownik może korzystać ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy, zobowiązany jest wypełnić również te dane w kwestionariuszu osobowym.

Obowiązek poinformowania urzędu pracy

Jeśli o zatrudnienie ubiega się osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, to w sytuacji podjęcia zatrudnienia to na niej spoczywa obowiązek poinformowania urzędu pracy o zaistniałej zmianie. Na poinformowanie urzędu pracownik ma 7 dni.

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie ma obowiązek podać te dane, do podania których zobowiązują przepisy prawa. Dane muszą być zgodne z prawdą, a kwestionariusz wypełniony czytelnie.


kobieta trzymająca segregator
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Kwestionariusza osobowego dla pracownika - jak wypełnić?
Kwestionariusza osobowego dla pracownika - jak wypełnić?

Kwestionariusz dla pracownika dotyczy m.in. stanu rodzinnego, gdyż osobie, która posiada dzieci w określonym wieku przysługują związane z tym uprawnienia. Pracodawca może wymagać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub od pracownika wypełnienia kwestionariusza osobowego . Przepisy prawa regulują zakres wymaganych przez pracodawcę informacji. Dokumentacja umieszczona jest w aktach osobowych pracownika. Jak uzupełnić dane osobowe w kwestionariuszu dla pracownika? imię (imiona) i nazwisko: Anna Kowalska numer ewidencyjny PESEL : 88070900000 numer identyfikacji podatkowej (NIP): 012 345 6788 stan rodzinny (imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci): Adam Kowalski (ur. 01.01.2012 r.) powszechny obowiązek obrony: nie dotyczy osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku (imię, nazwisko, adres, telefon): Jan Kowalski, ul. Główna 10/10, 01-234 Miasto, tel. 111 222 333 oświadczenie, że dane (imię i nazwisko, nr PESEL) są zgodne z dowodem osobistym Stan rodzinny w kwestionariuszu dla pracownika Określenie stanu rodzinnego służy zweryfikowaniu i przestrzeganiu uprawnień pracowników, którzy posiadają dzieci. Kodeks pracy przewiduje na przykład zakaz zatrudniania tych pracowników w nadgodzinach oraz przewiduje dni wolne na opiekę nad dzieckiem. Powszechny obowiązek obrony - informacja w kwestionariuszu osobowym Odbywanie służby wojskowej przyczynia się do powstania wielu uprawnień dla pracownika, zatem jest to informacja istotna dla pracodawcy. Na przykład zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony RP „w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany”. Jak powinien zostać uzupełniony kwestionariusz dla pracownika? Jeśli...

laptop
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Podział dokumentów w teczce akt osobowych
Prowadzenie akt osobowych pracownika to obowiązek pracodawcy. Akta osobowe podzielone są na trzy części, w których powinny znaleźć się określone dokumenty.

Prowadzenie akt osobowych pracownika to obowiązek pracodawcy. Akta osobowe podzielone są na trzy części, w których powinny znaleźć się określone dokumenty.   Pracodawca prawnie zobligowany jest do tego, aby prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników (art. 94 pkt 9a k.p.). Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.) określa, jakie dokumenty powinny znaleźć się w aktach osobowych. Część A W tej części powinny znaleźć się dokumenty zebrane w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Zatem przechowuje się tutaj kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie , świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe , wymagane do wykonywania oferowanej pracy, świadectwa ukończenia szkoły – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie czy orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Część B W wyżej wspomnianym rozporządzeniu regulującym zasady prowadzenia dokumentacji osobowej znaleźć można spis dokumentów, które powinny znaleźć się w części B – dokumentacji dotyczącej nawiązania stosunku pracy i przebiegu zatrudnienia pracownika. Będą to m.in.: umowa o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie - potwierdzenie ustaleń co do rodzaju umowy oraz jej warunków , a także zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające z umowy o pracę, pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z treścią regulaminu pracy, informacją o warunkach zatrudnienia, z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy...

Podpisywanie dokumentów
Image by LifetimeStock.com
Styl życia
Jak zgodnie z prawem zatrudnić pracownika na umowę o pracę?
Zatrudnienie pracownika na umowę o pracę wymaga dopełnienia formalności wynikających z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jeśli więc po przeprowadzonym procesie rekrutacji udało ci się wytypować idealnego kandydata, z którym podpiszesz umowę o pracę, pamiętaj o obowiązku skierowania go na badania lekarskie, przeprowadzania szkolenia BHP, poinformowania go o warunkach zatrudnienia, założeniu jego akt osobowych i wreszcie zgłoszenia go do ZUS-u.

Zatrudnienie pracownika na umowę o pracę wymaga dopełnienia formalności wynikających z przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jeśli więc po przeprowadzonym procesie rekrutacji udało ci się wytypować idealnego kandydata, z którym podpiszesz umowę o pracę, pamiętaj o obowiązku skierowania go na badania lekarskie, przeprowadzania szkolenia BHP, poinformowania go o warunkach zatrudnienia, założeniu jego akt osobowych i wreszcie zgłoszenia go do ZUS-u. Krok 1: Szkolenie BHP i instrukcja stanowiskowa Przed zawarciem umowy o pracę pracodawca musi zapewnić pracownikowi wstępne szkolenie z zakresu BHP przeprowadzone przez uprawnioną do tego osobę oraz szkolenie stanowiskowe. Szkolenia nie muszą przechodzić osoby podejmujące pracę na tym samym stanowisku, które zajmowały u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z nim kolejnej umowy o pracę, albo kiedy przerwa pomiędzy jedną umową o pracę a drugą wynosi w ich przypadku nie więcej niż 30 dni. Krok 2: Podpisanie umowy o pracę Umowę o pracę należy zawrzeć w formie pisemnej. Ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju i warunków najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy powinny zostać potwierdzone na piśmie.   W umowie o pracę powinny zostać zawarte informacje o: stronach umowy, rodzaju umowy (np. umowa o pracę na czas nieokreślony), dacie zawarcia umowy, warunkach pracy: jej rodzaju, miejscu wykonywania pracy, wymiarze czasu pracy oraz terminie rozpoczęcia pracy, płacy: wynagrodzeniu za pracę ze wskazaniem składników wynagrodzenia. Krok 3: Udzielenie informacji o warunkach zatrudnienia Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie o: normie czasu pracy obowiązującej pracownika (ile godzin ma on pracować dziennie, ile tygodniowo), tym, jak często będzie on otrzymywał wynagrodzenie za pracę, liczbie przysługujących pracownikowi dni...

Nasze akcje
Gwiazdy
Newsy
Chcesz dobrze czuć się we własnej skórze tak, jak największe gwiazdy? Działaj metodą małych kroków!
Partner
Skuteczny trening bez wysiłku? Teraz to możliwe!
Newsy
Skuteczny trening to nie tylko siłownia!
Partner
Weleda
Newsy
Kosmetyki, które łączą tradycję z nowoczesnością. Poznaj je!
Partner
Nowości
PartyExtra
Małgorzata Rozenek-Majdan uśmiechnięta
Newsy
Małgorzata Rozenek-Majdan
BZ
Julia Wieniawa w neonowej sukience na lato
Newsy
Julia Wieniawa
BZ
Katarzyna Cichopek na 59 Festiwalu w Opolu
Newsy
Katarzyna Cichopek
BZ
Klaudia El Dursi na plaży
TV-Show
Hotel Paradise
BZ
Ślub od pierwszego wejrzenia x-news
TV-Show
Ślub od pierwszego wejrzenia
BZ
Versace wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Trendy w koloryzacji włosów na wiosnę i lato 2022. Te odcienie robią mocne wrażenie
Marcelina Zielnik
Gorący trend: Dopamine dressing
Fleszstyle
Dopamine dressing to najgorętszy trend sezonu. Obłędną koszulę w stylu Małgorzaty Rozenek-Majdan kupisz w Sinsay za 39,99
Anna Kusiak
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Niemal identyczne kupisz w Sinsay za 35 zł
Newsy
Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł
Urszula Jagłowska-Jędrejek
Anna Lewandowska w swetrze za ponad tysiąc złotych
Newsy
Anna Lewandowska w modnym swetrze ponad tysiąc złotych. W Sinsay kupisz podobny za 50 złotych!
Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel
Moda uliczna wiosna-lato 2022
Fleszstyle
Najmodniejsze buty na wiosenno-letni sezon. Te modele ma w szafie każda it-girl
Marcelina Zielnik