monety na stole
©sakkmesterke/Fotolia

Wysokość i warunki otrzymania zasiłku przedemerytalnego

monety na stole
©sakkmesterke/Fotolia

Zasiłek przedemerytalny mogą pobierać osoby, które utraciły źródło dochodu – zostały zwolnione, ogłosiły upadłość lub straciły prawo do renty. Muszą osiągnąć określony wiek i legitymować się odpowiednio długim stażem ubezpieczeniowym.

 

Zasiłek przedemerytalny i praca dodatkowa nie wykluczają się nawzajem, jeśli nie zarabiamy zbyt dużo.

Zasiłek przedemerytalny: komu przysługuje?

Do otrzymywania zasiłku przedemerytalnego uprawnione są osoby, które utraciły pracę w związku z likwidacją lub upadłością zakładu pracy, zmian strukturalnych lub zwolnień grupowych, jeśli:

  • posiadają okres składkowy wynoszący 25 lat oraz mają ukończone 56 lat (kobiety) lub 61 lat (mężczyźni) i staż pracy odpowiednio 20 i 25 lat – w sytuacji likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy;
  • mają ukończone odpowiednio 55 i 60 lat i staż pracy 30 lub 35 lat – gdy zwolnienie następuje z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy;
  • bez względu na wiek – kobiety posiadające 35 lat stażu ubezpieczeniowego, mężczyźni zaś – 40 lat;
  • bez względu na wiek – które do 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy posiadały staż pracy uprawniający do pobierania emerytury;
  • przepracowały u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy.

Zasiłek przysługuje również przedsiębiorcom, po ogłoszeniu upadłości firmy. Warunkiem jest osiągnięcie wieku odpowiednio 56 i 61 lat i 20 i 25 lat stażu ubezpieczeniowego, a także prowadzenie działalności co najmniej przez 24 miesiące i opłacanie w tym czasie składek.

 

Prawo do zasiłku przedemerytalnego mają też osoby, które utraciły rentę z tytułu niezdolności do pracy pobieraną co najmniej przez 5 lat. Te osoby również muszą mieć odpowiedni wiek i staż pracy:

  • kobiety – ukończone 55 lat i 20 lat ubezpieczenia,
  • mężczyźni – ukończone 60 lat i 25 lat ubezpieczenia.

Wszystkie te osoby powinny zgłosić się do urzędu pracy w ciągu 30 dni od utraty pracy i przebywać na zasiłku dla bezrobotnych przez okres 6 miesięcy.

Zasiłek przedemerytalny: ile wynosi?

Od marca 2015 roku wysokość zasiłku przedemerytalnego wynosi 1027,39 zł. Jego wysokość ulega corocznej waloryzacji.

Zasiłek przedemerytalny a praca

Osoby będące na zasiłku przedemerytalnym mogą dorabiać. Jednak jeśli osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny zarobi więcej niż 70% średniego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzednim, to jej zasiłek ulega zawieszeniu. Natomiast jeżeli zarobki wynoszą więcej niż 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – zasiłek ulega zmniejszeniu.


Więcej na temat świadczenia porady prawne
Przeładuj

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Dzień przed ślubem były partner pisał do Agnieszki. Co na to Wojtek?!

zobacz 02:40