Mężczyzna na lotnisku
©dbunn/Fotolia

Ile wynoszą diety krajowe i zagraniczne?

Mężczyzna na lotnisku
©dbunn/Fotolia

Diety przyznawane są pracownikom będącym w podróży służbowej na zwiększone koszty wyżywienia. Dieta krajowa dla pracowników sfery budżetowej ustalona jest na minimum 30 zł, natomiast kwoty diet dla podróży zagranicznych są różne, w zależności od państwa, do którego odbywa się podróż. W zależności od tego, czy poszczególne posiłki są pracownikowi zagwarantowane, dieta ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

Diety krajowe i zagraniczne: za co i na jakiej podstawie

Dieta krajowa lub zagraniczna należy się pracownikowi na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. W zależności od trwania podróży wysokość diety będzie różna - należności z tytułu diet krajowych oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży do powrotu po wykonaniu zleconego przez pracodawcę zadania.

Wysokość diety ustalana jest rozporządzeniem o tzw. podróżach służbowych. Jest to rozporządzenie regulujące wysokość diet dla pracowników sfery budżetowej. Pracodawcy spoza sfery budżetowej mogą odrębnie regulować kwestię diet. Natomiast w budżetówce można ustalać kwoty diety na poziomie wyższym niż wynikający z rozporządzenia.

Wysokość diety krajowej

Dieta krajowa wynosi 30 zł za dobę podróży:

  • Jeśli podróż krajowa trwała krócej niż 8 godzin, to dieta nie będzie się należała. Gdy trwa 8-12 godzin – należy się 50% diety, natomiast ponad 12 godzin – dieta przysługuje w pełnej wysokości.
  • Za każdą kolejną rozpoczętą dobę do 8 godzin przysługuje 50% diety, jeśli kolejna doba podróży trwa ponad 8 godzin – pełny jej wymiar.
  • Pomniejszenie diety następuje w razie zakwaterowania w hotelu z zapewnieniem wyżywienia. Śniadanie i kolacja zmniejszają dietę odpowiednio o 25% diety, natomiast obiad – o 50%. Jeśli wyżywienie jest pełne, wówczas dieta nie przysługuje.

Wysokość diety zagranicznej

Dieta zagraniczna przysługuje w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży zagranicznej. Wysokości tych diet są określone w załączniku do rozporządzenia. Przykładowo w podróży do Niemiec dieta wynosi 49 euro, na Ukrainę – 41 euro, do Wielkiej Brytanii – 35 funtów.

  • Za każdą dobę przysługuje w pełnej wysokości. Jeśli podróż trwa do 8 godzin – przysługuje w wymiarze 1/3 diety, gdy trwa 8-12 godzin – przysługuje 50%, ponad 12 godzin – należy się 100% diety.
  • Jeśli pracownikowi w podróży zagranicznej przysługuje bezpłatne całodobowe wyżywienie – wówczas należy mu się 25% diety. Jeśli wyżywienie nie jest pełne, kwotę diety zmniejsza się o: 15% za śniadanie, po 30% za obiad oraz za kolację.
  • Dieta nie przysługuje pracownikowi, który w podróży służbowej otrzymuje od pracodawcy pieniądze na wyżywienie. Ewentualnie, jeśli należność ta jest niższa – przysługuje mu wyrównanie.

 

Przeładuj

"Hotel Paradise": Tak Klaudia El Dursi przygotowywała się do nowej roli. Jak jej poszło?

zobacz 00:45